Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

RUG initieert onderzoek naar de vorming Europese religieuze identiteit

28 mei 2013

Dr. Sabrina Corbellini is initiatiefnemer van een COST-Action, een Europees onderzoeksconsortium met deelname van 13 Europese landen en meer dan 20 universiteiten. De nieuwe Europese onderzoeksgroep zal onderzoek doen naar de veranderingen in religieuze cultuur in de periode 1350-1570. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door COST (Cooperation in Science and Technology), die samenwerking tussen excellente Europese onderzoeksgroepen stimuleert en financiert.

Algemeen wordt aangenomen dat de periode van 1350-1570 een beslissende periode is geweest in de geschiedenis van Europa. Dit nieuwe onderzoek richt zich specifiek op de bestudering van groepen leken en hun participatie tot het religieuze en culture leven. Vanuit dit perspectief wordt een beschrijving gemaakt van de daadwerkelijke veranderingen in deze periode. Verwacht wordt dat de uitkomsten een belangrijke bijdrage zullen leveren aan het begrip van de Europese (religieuze) identiteiten en interdisciplinair en internationaal onderzoek zullen stimuleren. Het onderzoeksconsortium zal intensief samenwerken met erfgoedinstituten, musea en archieven en zal een brede academische gemeenschap bij zijn activiteiten betrekken (studenten, promovendi, jonge en gevestigde onderzoekers) door de organisatie van congressen, workshops, Summer Schools en Training Sessions.

In 2008 kreeg Sabrina Corbellini een ERC-Starting Grant toegekend, “Holy Writ and Lay Readers. A Social History of Vernacular Bible Translations in the Late Middle Ages”. Het nieuwe onderzoek is een voortzetting van dat onderzoeksproject. Andere onderzoekers die betrokken zullen zijn bij de activiteiten zijn prof.dr. Bart Ramakers, dr. Margriet Hoogvliet, dr. Susan Folkerts en Mart van Duin, MA.

Meer informatie

Dr. Sabrina Corbellini

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:31

Meer nieuws

 • 03 januari 2018

  Cursussen bij het Talencentrum, januari-juni 2018

  Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen biedt in de cursusperiode januari-juni 2018 weer veel cursussen aan: Nederlands voor anderstaligen, Nederlands voor Nederlandstaligen, Engels, Moderne Vreemde Talen en Interculturele Communicatie....

 • 21 december 2017

  Broerstraat 5, Nummer 4, december 2017

  De hoofdpersonen in het decembernummer van ons alumnimagazine Broerstraat 5 leggen een positieve daadkracht aan de dag, die blijk geeft van veel optimisme voor de toekomst.

 • 19 december 2017

  Nieuwe MOOC: Language Testing During Awake Brain Surgery

  Op 15 januari 2018 gaat de nieuwe MOOC Language Testing During Awake Brain Surgery van start. De online cursus focust op de relevatie van taalonderzoek tijdens wakkere hersenoperaties en de complexiteit van taalrepresentatie in de hersenen.