Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

RUG initieert onderzoek naar de vorming Europese religieuze identiteit

28 mei 2013

Dr. Sabrina Corbellini is initiatiefnemer van een COST-Action, een Europees onderzoeksconsortium met deelname van 13 Europese landen en meer dan 20 universiteiten. De nieuwe Europese onderzoeksgroep zal onderzoek doen naar de veranderingen in religieuze cultuur in de periode 1350-1570. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door COST (Cooperation in Science and Technology), die samenwerking tussen excellente Europese onderzoeksgroepen stimuleert en financiert.

Algemeen wordt aangenomen dat de periode van 1350-1570 een beslissende periode is geweest in de geschiedenis van Europa. Dit nieuwe onderzoek richt zich specifiek op de bestudering van groepen leken en hun participatie tot het religieuze en culture leven. Vanuit dit perspectief wordt een beschrijving gemaakt van de daadwerkelijke veranderingen in deze periode. Verwacht wordt dat de uitkomsten een belangrijke bijdrage zullen leveren aan het begrip van de Europese (religieuze) identiteiten en interdisciplinair en internationaal onderzoek zullen stimuleren. Het onderzoeksconsortium zal intensief samenwerken met erfgoedinstituten, musea en archieven en zal een brede academische gemeenschap bij zijn activiteiten betrekken (studenten, promovendi, jonge en gevestigde onderzoekers) door de organisatie van congressen, workshops, Summer Schools en Training Sessions.

In 2008 kreeg Sabrina Corbellini een ERC-Starting Grant toegekend, “Holy Writ and Lay Readers. A Social History of Vernacular Bible Translations in the Late Middle Ages”. Het nieuwe onderzoek is een voortzetting van dat onderzoeksproject. Andere onderzoekers die betrokken zullen zijn bij de activiteiten zijn prof.dr. Bart Ramakers, dr. Margriet Hoogvliet, dr. Susan Folkerts en Mart van Duin, MA.

Meer informatie

Dr. Sabrina Corbellini

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:34

Meer nieuws

 • 14 oktober 2019

  Kampbeul Josef Kotalla verwierf aanzien door geweld

  De SS'er Josef Kotalla stond bekend als ‘de beul van Amersfoort’. Veertig jaar na zijn dood geldt hij nog altijd als de belichaming van het kwaad. In een biografie schetst en analyseert promovendus Richard Hoving voor het eerst gedetailleerd Kotalla’s...

 • 10 oktober 2019

  Nieuwe lezingenreeks Schatten uit de Universiteitsbibliotheek

  In de lezingenreeks Schatten uit de Universiteitsbibliotheek: lezingen over Bijzondere Collecties vertellen wetenschappers over hun lopend of afgerond onderzoek naar materiaal van de afdeling Bijzondere Collecties, in aanwezigheid van de objecten in...

 • 01 oktober 2019

  Internationaal project SeaChanges ontvangt vier miljoen euro financiering

  De Europese Commissie heeft zeven instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek vier miljoen euro toegekend om 15 promovendi te trainen in onderzoek naar menselijke exploitatie van gewervelde zeedieren.