Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 17

24 april 2013
Unifocus 24 april
Unifocus

Opinie

‘Kantonrechter moet beter toezien op erfrecht minderjarigen’

De rechtsbescherming van kinderen die na het overlijden van één van de ouders hun erfenis onvoldoende gewaarborgd zien is gebrekkig. Daardoor lopen zij het risico schade te lijden. De Nederlandse wet schiet op dit punt tekort, en moet worden verbeterd door kantonrechters een extra instructie te geven. Dat stelt jurist Hans ter Haar, die donderdag 25 april promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed onderzoek naar minderjarigen en de zorg voor hun vermogen. › lees verder


Promoties

Betere inschatting van het risico van rijden onder invloed van psychoactieve stoffen mogelijk

Rijden onder invloed is een van de belangrijkste oorzaken van dodelijke verkeersongevallen. Alcohol is hierbij de gevaarlijkste stof. Drugs en geneesmiddelen zijn ook gevaarlijk, doorgaans vergelijkbaar met een alcoholpromillage van 0,5-0,8 promille. Combinatiegebruik van verschillende stoffen leidt tot nog hogere risico’s. In de afgelopen decennia is er veel onderzoek uitgevoerd naar het risico van rijden onder invloed van alcohol. Naar het risico van rijden onder invloed van andere psychoactieve stoffen dan alcohol is echter minder onderzoek gedaan, waardoor ook precieze richtlijnen nog ontbreken. SWOV-onderzoeker Sjoerd Houwing vergeleek de reeds gedane case-control studies. Met behulp van deze kennis kan het risico van rijden onder invloed van psychoactieve stoffen beter worden ingeschat. › lees verder

Kortetermijnvoorspelling van type 2 diabetes kan nauwelijks beter

Type 2 diabetes komt steeds vaker en vroeger voor. Overgewicht is, in combinatie met te weinig beweging, de voornaamste boosdoener. Tegelijkertijd worden we steeds ouder. Om overbelasting van de zorgsector te voorkomen is het belangrijk tijdig te voorspellen wie er veel kans maakt op de ziekte, zodat er preventieve maatregelen genomen kunnen worden. Ali Abbasi onderzocht wat biomarkers (stofjes voor het meten van biologische kenmerken) kunnen toevoegen aan bestaande risicoscores. De vragenlijsten die artsen gebruiken om type 2 diabetes te voorspellen, richten zich op een periode van vijf tot tien jaar. Abbasi concludeert dat de meeste vragenlijsten inderdaad mensen opsporen die een hoog of laag risico lopen om de ziekte binnen dat tijdsbestek te ontwikkelen. Het absolute risico dat iemand de ziekte krijgt, wordt volgens de promovendus echter overschat. › lees verder

Leverfibroseremmende signaalstoffen wellicht bruikbaar als therapie

Het onderzoek van Marlies Schippers geeft verrassende inzichten in het ziekteproces van leverfibrose. Haar bevindingen zijn op termijn goed bruikbaar bij het ontwikkelen van een therapie voor deze ernstige ziekte. › lees verder

Levenstekens van doodgewaande sterrenstelsels

Koshy George bestudeerde sterrenstelsels die voornamelijk uit oude sterren bestaan en zich in grote, hoge dichtheidsgebieden van sterrenstelselclusters bevinden en vond specifiek bewijs voor recente stervorming in deze stelsels. Hij maakte gebruik van waarnemingen en spectra van stelsels in vier clusters. De waarnemingen werden verkregen met de meest geavanceerde telescopen ter wereld. Ze kijken tot zeven miljard jaar terug in de tijd. › lees verder

Beperkende factoren voor elektronspin-transport in grafeen

Het proefschrift van Thomas Maassen richt zich op het begrijpen van de beperkende factoren voor spintransport in grafeen. Hij onderzocht de invloed van ferromagnetische contacten, storende elektrische potentialen in de directe omgeving en het effect van het substraat op het grafeen. › lees verder

Nanoporeuze metallische schuimen fabriceren met blokcopolymeren

Promotie Ivana Vukovic › lees verder


Personalia

Bert Schoonbeek bijzonder hoogleraar Toegepaste Speltheorie

Bert Schoonbeek is benoemd tot hoogleraar Toegepaste Speltheorie bij de vakgroep Economics, Econometrics and Finance van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. De bijzondere leerstoel is ingesteld door het Groninger Universiteitsfonds. Speltheorie is gericht op het begrijpen van strategische interactie tussen partijen die rationele beslissingen nemen. De theorie biedt instrumenten om dergelijke situaties wiskundig te modelleren en vervolgens te analyseren. Speltheorie speelt een belangrijke rol bij het oplossen van economische vraagstukken. › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:52

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...