Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 16

17 april 2013
Unifocus 17 april
Unifocus

Opinie

‘Koud voorjaar verstoort evolutionaire aanpassing vogels’

De kou hield dit jaar erg lang aan, waardoor de natuur laat op gang kwam. De afgelopen jaren verschoof het voorjaar juist steeds verder naar voren. Christiaan Both, hoogleraar dierecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen over de gevolgen voor de natuur: ‘Het voorjaar valt nu op hetzelfde tijdstip als dertig jaar geleden. Dat draait de beginnende aanpassing van vogels als de bonte vliegenvanger jaren terug.’ › lees verder


Promoties

Patiënten profiteren van betere begeleiding na beroerte

Na een beroerte hebben mensen vaak levenslang zorg nodig. Dat leidt tot een zware belasting van het zorgstelsel en van mantelzorgers. Des te belangrijker is het dat patiënten zo goed mogelijk herstellen, niet alleen tijdens, maar ook na de revalidatie in een kliniek. Heike Geschwindner en collega-onderzoeker Horst Rettke gingen voor 287 patiënten in meerdere revalidatiecentra in Duitstalig Zwitserland na in hoeverre zij eerder gestelde revalidatiedoelen na drie jaar wisten te bereiken. Ook onderzochten ze hoe mantelzorgers (vaak de partner of naaste familie) in deze periode de zorg voor de patiënten ervoeren. Geschwindner en Rettke promoveren beide op dit onderzoek. › lees verder

Eiwit reguleert doorlaatbaarheid kleine bloedvaten

Bloedvaten zijn bekleed met endotheelcellen die de uitwisseling van stoffen tussen bloed en weefsels reguleren. Onderzoeker Radu Stan toonde aan dat het eiwit PV1 cruciaal is voor een goede vorming en werking van kanaaltjes in endotheelcellen waarmee deze uitwisseling plaatsvindt. Doordat ernstige ziekte ontstaat bij afwezigheid van PV1, concludeert Stan dat het eiwit onmisbaar is voor gezonde organen. › lees verder

Nieuw meetinstrument voor bepalen mobiliteit na beenamputatie

Mensen die een beenamputatie hebben ondergaan, ervaren verminderde mobiliteit als grootste beperking. Maar hoe meet je die mobiliteit, en wat zijn precies de beperkingen waarmee patiënten kampen? Revalidatieartsen werken met verschillende mobiliteitsschalen, maar er bestond nog geen gouden standaard. Fred de Laat bracht meerdere meetinstrumenten bij elkaar om tot een nieuwe mobiliteitsschaal te komen. › lees verder

Onvatbare eiwitten in ziekenhuisbacterie opgespoord

Staphylococcus aureus, beter bekend als de ziekenhuisbacterie, is niet gemakkelijk te bestrijden en zorgt daardoor voor grote kostenposten. Besmette patiënten moeten namelijk langer in het ziekenhuis blijven en ruimtes moeten mogelijk gedesinfecteerd worden. De gevaarlijke bacterie weet zich bovendien snel aan te passen aan nieuwe antibiotica. Het is daarom van groot belang te begrijpen wat er precies gebeurt wanneer de bacterie zich nestelt op de menselijke gastheer. Biomedicus Magda van der Kooi-Pol onderzocht die interactie op celniveau. › lees verder

Patiënten met slokdarmkanker niet als één groep behandelen

Slokdarmkanker is één van de snelst stijgende kankersoorten in Nederland. De ziekte wordt meestal pas vastgesteld als hij zich al heeft verspreid. Ook al zijn de behandelmethoden de afgelopen jaren verbeterd, de keuze voor de juiste behandelmethode blijft complex. Vast onderdeel in de huidige behandeling van slokdarmpatiënten is neoadjuvante (preoperatieve) chemoradiotherapie. Justin Smit onderzocht welke patiënten hiervan het meest profiteren. Hij concludeert dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar welke tumorcellen resistent zijn tegen chemoradiotherapie. Het grote verschil tussen patiënten bij wie de behandeling wel en niet aanslaat, wijst namelijk op een verschil in tumorbiologie bij beide groepen. Een verdere subtypering kan een beter op het individu gerichte behandeling mogelijk maken. › lees verder

Voorwaarden voor ‘adaptieve kwaliteit’ bij publiek-private samenwerking

Promotie Frits Verhees › lees verder

Geleidingseigenschappen BiFeO3 op kamertemperatuur onderzocht

Promotie Saeedeh Farokhipoor › lees verder

Nieuw inzicht in eiwitten betrokken bij de fotosynthese

Promotie Mariam Webber-Birungi › lees verder

Elektrische eigenschappen ultradunne lagen gekarakteriseerd

Promotie Ilias Katsouras › lees verder


Oratie

Verbindende vaten

Prof.dr. Pieter Willem Kamphuisen pleit in zijn oratie voor het bundelen van kennis van verschillende vaatexperts in zogenaamde vaatcentra. Die centra kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de vaatzorg in Nederland, stelt de hoogleraar Interne Geneeskunde. Dat is belangrijk omdat de gezondheidszorg de komende tijd wordt geconfronteerd met een toenemend aantal patiënten met complexe vaataandoeningen. Zo blijkt dat patiënten met vaatlijden in de benen vaker eveneens een hart- of herseninfarct hebben doorgemaakt. Deze complexiteit vraagt om een nieuw soort dokter, die het gehele vaatbed kan behandelen. › lees verder


Personalia

Francjan van Spronsen benoemd tot hoogleraar Kindergeneeskunde

Dr. F.J. van Spronsen is per 1 maart 2013 benoemd tot hoogleraar in de Kindergeneeskunde, in het bijzonder stoornissen in het aminozuur metabolisme, bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek op het gebied van de metabole ziekten is een speerpunt binnen de Kindergeneeskunde en het laboratorium voor de metabole ziekten. Van Spronsen onderzoekt de oorzaken en gevolgen van defecten in de aminozuurstofwisseling, waaronder het transport van aminozuren over de bloed-hersenbarrière en cerebrale processen en neurocognitieve gevolgen van het defect van de stofwisseling. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen

Hier waak ik! Over mens en huisdier: Hulphonden en verpleeghuiskatten - Marie-José Enders-Slegers

23 april 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen

Humor Doesn’t Travel? English Comedy: The Meaning of Life - Elena Gualtieri

25 april 2013lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 13:42

Meer nieuws