Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

7 keer een eerste plaats voor Letteren in Keuzegids Masters 2013

23 april 2013

De Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen scoort goed in de Keuzegids Masters 2013. Zeven masteropleidingen hebben dit jaar een eerste plaats behaald.

Zeer tevreden masterstudenten

In Groningen vind je de meest tevreden masterstudenten Neerlandistiek van ons land. Ze waarderen hun programma bovengemiddeld, krijgen college van goede docenten en de organisatorische zaken zijn goed geregeld. Ook Journalistiek (MA Mediastudies) scoort een eerste plek door o.a. de goede organisatie en de aandacht voor loopbaanvoorbereiding. Daarnaast krijgt de opleiding een zeer positief expert- of hooglerarenoordeel.

Pluim voor Taalwetenschappen

De master Taalwetenschappen is de koploper in zijn soort in Nederland. Ook de research master Taalwetenschappen wordt zeer gewaardeerd, door zowel de experts als de studenten. De studenten prijzen de academische vorming, de experts het niveau van de afgestudeerden.

Europese studies en Noord-Amerika studies

Studenten aan de RUG zijn over de gehele linie ook tevreden over het programma Euroculture (MA Europese Studies). Het positieve oordeel wordt gedeeld door de experts, die enthousiast zijn over de docenten en het niveau van de afgestudeerden. Ook het afstudeerniveau van studenten American Studies (MA Noord-Amerika studies)wordt in het bijzonder geprezen door deskundigen.

Inhoudelijk sterk programma

Naast bovenstaande studies scoort ook de (voormalige) master Engelse taal en cultuur een (gedeelde) eerste plaats. Bij deze opleiding vind je de meest gewaardeerde docenten, naast een inhoudelijk goed programma.

Tweede plaats

Een eervolle tweede plaats op de lijst is er voor de master Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW). De experts prijzen de docentkwaliteit van CIW.

Keuzegids Masters

De Keuzegids Masters biedt een overzicht van alle masteropleidingen die Nederlandse universiteiten en hogescholen aanbieden en geeft een gedetailleerde beoordeling van een groot aantal daarvan. Niet alle master opleidingen van de Faculteit der Letteren zijn onderzocht. De onafhankelijke Keuzegids wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), en is gebaseerd op de oordelen van studenten en experts. De redactie gebruikt gegevens uit landelijke bestanden en uit eigen research en zij geeft per vakgebied aan advies. Lees hier meer informatie over de Keuzegids Masters 2013 .

Meer informatie

Afdeling Communicatie Letteren, info.let rug.nl

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:34

Meer nieuws