Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 11

13 maart 2013
Unifocus 13 maart
Unifocus

Opinie

‘Legaliseren online gokken leidt tot meer verslavingsproblematiek’

Holland Casino wil in 2014 online gokspellen gaan aanbieden. Op dit moment is online gokken in Nederland verboden, maar het staatsbedrijf rekent erop dat de wet nog dit jaar wordt aangepast. ‘Het aantal kansspelverslaafden zal daarmee onvermijdelijk toenemen’, stelt Arie Dijkstra, hoogleraar sociale psychologie. ‘Het is dus heel belangrijk om tijdig stil te staan bij manieren om deze nadelen te monitoren en te verkleinen.’ › lees verder

Contact: Arie Dijkstra, (050)363 8729/6386, arie.dijkstra@rug.nl

Promoties

Lichaamslengte speelt belangrijke rol bij natuurlijke selectie

Gert Stulp onderzocht de rol van lichaamslengte bij partnerselectie. Hij toont aan dat langere individuen een hogere sociale status en verhoogde dominantie hebben, dat er specifieke voorkeuren voor partnerlengte bestaan en dat de voorkeuren en keuzes voor partnerlengte paarvorming beïnvloeden. Stulp onderzocht ook andere wijzen waarop lengte geassocieerd kan zijn met voortplantingssucces, en hoe deze verschillen tussen de seksen. Het blijkt dat kleinere vrouwen en vrouwen met aanzienlijk langere partners een groter risico op een keizersnede lopen. Verder hebben kleinere vrouwen meer nageslacht dan langere vrouwen, ondanks hogere kindersterfte, terwijl mannen van gemiddelde lengte juist het grootste aantal kinderen hebben. › lees verder

Voorzichtig met voorschrijven van meerdere antipsychotica tegelijk bij schizofrenie

Mensen met schizofrenie hebben vaak te kampen met depressieve symptomen. Antidepressiva worden daarom veelvuldig voorgeschreven, terwijl de effectiviteit van antidepressiva bij schizofrenie niet is bewezen. Depressieve symptomen kunnen ook een bijwerking zijn van antipsychotica. Irene Lako toont aan dat met name de patiënten die meer dan één antipsychoticum tegelijk gebruiken hun depressieve symptomen vaak toeschrijven aan de antipsychotica. De mate waarin depressieve symptomen als bijwerking werden gerapporteerd leek echter niet gerelateerd te zijn aan bepaalde (doseringen van) antipsychotica. Extra voorzichtigheid is daarom volgens Lako geboden bij het voorschrijven van meerdere antipsychotica tegelijk.

Factoren voor aangroei lever na gedeeltelijke verwijdering beter in beeld

Dikke darmkanker leidt vaak tot uitzaaiingen in de lever. Bij slechts een deel van de patiënten is een operatie mogelijk waarbij het zieke deel van de lever wordt verwijderd. Juist bij deze groep is weinig bekend over factoren die van invloed zijn op de unieke mogelijkheid van de lever om weer uit groeien. UMCG-promovendus Petra Serbanescu-Kele bestudeerde dit proces. › lees verder

Doelmatigheid beeldvormende technieken bij operaties aan bijschildklieren

Overactieve bijschildklieren produceren teveel parathyreoïd hormoon (PTH). Voor of tijdens een operatie is het belangrijk om vast te stellen of een of meer bijschildklieren te hard werken. UMCG-promovendus Ciska Jorna onderzocht de meerwaarde van verschillende technieken om de bijschildklieren af te beelden om de operatie te verbeteren. › lees verder

‘Zelfpubliceerders’ vijftiende eeuw waren hun tijd ver vooruit

Het maken van boeken was in de middeleeuwen complex handwerk dat specialistische werktuigen, de juiste werkomgeving en kostbare materialen zoals perkament en inkt vereiste. Daarom lieten de meeste middeleeuwse auteurs de uiteindelijke versie van hun teksten vervaardigen door professionele kopiisten. Promovendus Rory Critten bestudeerde het werk van vijf Middelengelse (vijftiende-eeuwse) auteurs die met deze gewoonte braken. Zijn conclusie is dat zij als ‘zelfpubliceerders’ hun tijd ver vooruit waren. › lees verder

Eigenschappen pyrolyseolie verbeterd door katalyse

Promotie Agnes Ardiyanti › lees verder

Onderzoek naar predicatieve possessiva in het Russisch

Promotie Aysa Arylova’s › lees verder

Bundelintensiteit optimaliseren in TRImP

Promotie Ayanangsha Sen › lees verder


Personalia

Lodi Nauta nieuwe decaan Faculteit Wijsbegeerte

Met ingang van 1 april wordt prof.dr. Lodi Nauta benoemd tot decaan van de Faculteit Wijsbegeerte. Hij volgt Martin van Hees op die hoogleraar politieke theorie aan de Universiteit van Amsterdam wordt. Lodi Nauta (1966) is hoogleraar geschiedenis van de filosofie aan de RUG en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Na een propedeuse biologie studeerde hij filosofie en mediaevistiek in Groningen en York, promoveerde cum laude aan de RUG en is sinds 1999 verbonden aan de faculteit Wijsbegeerte. lees verder


Agenda

Symposium

Hoe houden we de zorg betaalbaar?

12 april 2013

Hoe houden we de zorg betaalbaar? Is meer markt in de zorg mogelijk? Wat is (on)nodige zorg? De antwoorden zijn veelal te vinden door een nauwe samenwerking tussen de praktijk en de wetenschap. Het Research Center Healthwise van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde organiseert over deze onderwerpen een Kickoff Conference. › lees verder

Studium Generale Groningen

Sex: The origins of Sex - Faramerz Dabhoiwala

18 maart 2013 › lees verder

Oratie Hans Hogerzeil

Whom do we choose te ignore? Choices in global health

19 maart 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen

De oorsprong van taal: Van Hiëroglief tot drukletter - Theo Krispijn

20 maart 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen

Hendrik de Waard Lecture. Computers: From understanding Language to understanding Us - Eduard Hovy

21 maart 2013 › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:52

Meer nieuws