Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Herman Hoen benoemd tot Research Fellow Johns Hopkins University Bologna

20 maart 2013

Prof.dr. H.W. (Herman) Hoen (Internationale Politieke Economie) is onlangs benoemd tot Research Fellow bij het Bologna Institute for Policy Research (BIPR) aan de Johns Hopkins University. Prof. Hoen is voorlopig benoemd voor de periode maart t/m juni.

Onderzoek

Het onderzoek van prof. Hoen richt zich in Bologna op de politieke economie van markthervormingen en democratisering in Centraal-Azië. Hij zal daar nauw samenwerken met prof. Richard Pomfret.

Het doel van het fellowship is tweeledig:

  1. De afronding van een door de Volkswagen Stiftung gefinancierd onderzoek naar "Emerging markets in Central Asia". Dit onderzoek is een gezamenlijk project van de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Göttingen (Prof. Joachim Ahrens), het Oost-Europa Instituut in München/Regensburg en de Indiana University (Bloomington). Een van de aan het project verbonden promovendi (Farrukh Irnazarov) hoopt in Groningen bij prof. Hoen te promoveren op hervormingen in Oezbekistan. Concreet komen de werkzaamheden in Bologna neer op de afronding van een (hoogstwaarschijnlijk) bij de "University of Pittsburgh Press" te verschijnen boek over "Varieties of Capitalism" in Centraal-Azië.
  2. Er wordt gekeken naar een uitbreiding van het samenwerkingsverband met Johns Hopkins University, waarbij het onderzoek zich meer op West-China zal moeten gaan richten.

Prof.dr.H.W. Hoen

Herman W. Hoen (1960) behaalde in 1988 cum laude zijn Ma-diploma in Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1992 promoveerde hij op zijn onderzoek naar politieke en economische hervormingen in Hongarije gedurende de jaren ’70 en ’80 van de 20e eeuw. Tijdens zijn promotieonderzoek werkte hij aan de Budapesti Közgazdaság Tudományi Egyetem (Budapest University of Economics), tegenwoordig bekend als Corvinus University of Budapest . Nadat hij zijn onderzoek voltooid had werd hij research fellow bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) . Momenteel is hij hoogleraar Internationale Politieke Economie bij de afdeling Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was gasthoogleraar bij de Georg August Univerisität (Göttingen), de Europa Universität Viadrina (Frankfurt/Oder), en Bilkent University (Ankara).

Meer informatie

Prof.dr. H.W. Hoen

Laatst gewijzigd:03 juli 2019 12:02

Meer nieuws