Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 09

27 februari 2013

Opinie

‘Deze crisis bewijst juist de noodzaak van méér Europese integratie’

De onzekerheid rondom Griekenland en de stabiliteit van de euro zijn het gevolg van een ontwerpfout in de eurozone. Verrassend genoeg is de oplossing te vinden in alle lesboeken economie die de theorie van het optimale valutagebied bespreken. ‘Europa moet linksom of rechtsom accepteren dat de logische consequentie van een gemeenschappelijke munt is dat monetair en economisch beleid vergaand wordt gecoördineerd. Het één kan domweg niet zonder het ander’, stelt Steven Brakman, hoogleraar Internationale en Monetaire Economie. ‘Voorstanders van de euro moeten deze lastige boodschap veel duidelijker uitdragen. Tegenstanders moeten bekennen welk systeem zij beogen als de euro wordt afgeschaft en welke gevolgen dat heeft.’ › lees verder


Promoties

Veel winst te behalen met gezonde voeding na niertransplantatie

Else van den Berg onderzocht de rol van voeding bij hart- en vaatziekten waar veel mensen na een niertransplantatie last van krijgen of houden. Niertransplantatiepatiënten blijken minder zout te gebruiken dan gezonde mensen in een controlegroep, maar nog steeds meer dan in de richtlijn voor de algemene bevolking wordt geadviseerd. Als mensen zich na een niertransplantatie zouden houden aan de aanbevolen hoeveelheid zout, zouden zij een lagere bloeddruk hebben. Hun risico op hart- en vaatziekten zou daarmee kunnen worden beperkt, concludeert Van den Berg. › lees verder

Landelijke richtlijn voor te vroeg geboren baby’s die geelzien

Alle intensive care units in Nederland waar te vroeg geboren baby’s worden behandeld, gebruiken vanaf nu dezelfde richtlijn en behandelgrenzen voor de behandeling van geelzien. Hiermee is gevolg gegeven aan een van de aanbevelingen uit het promotieonderzoek van Deirdre Vader-Van Imhoff. Het stellen van de diagnose en de behandeling van te vroeg geboren baby’s die geelzien is daarmee verbeterd. › lees verder

Tsjechië’s belangen als onderdeel van EU-buitenlandbeleid

Acht jaar na de Oostelijke uitbreiding van de Europese Unie is het waardevol om te kijken naar de vraag of Tsjechië zijn plaats heeft gevonden in de instellingen van de EU en of het geleerd heeft om de EU te gebruiken als een extra laag in het maken van beleid. Marek Neuman richtte zich in zijn onderzoek specifiek op de mate waarin Tsjechië de voorkeuren voor zijn eigen nationale buitenlandse beleid tegenover de Russische Federatie en het voormalig Sovjetgebied kan vertalen in het gezamenlijk EU-buitenlandbeleid. › lees verder

Van continue naar discrete wiskunde

Promotie Marko Seslija › lees verder

Elektrochemische oxidatie en splitsing van peptides en eiwitten

Promotie Julien Roeser › lees verder


Oratie

Oog voor de blinde vlek

Prof.dr. Nomdo Jansonius gaat in zijn oratie in op de behandeling van de chronische oogziekte glaucoom. De laatste jaren is het inzicht ontstaan dat - uitzonderingen daargelaten - een intensieve behandeling de beste uitkomsten biedt in termen van kwaliteit van leven, en dat zo’n behandeling ook het meest doelmatig is. De behandeling bestaat uit oogdrukverlaging, met behulp van medicijnen of door middel van een operatie. Het tijdig bijstellen van de behandeling vereist een zorgvuldige monitoring van het proces om progressie tijdig te kunnen opsporen. Met de huidige technieken is dat mogelijk, maar ook tijdrovend en intensief. Daarmee is glaucoomzorg - gezien het grote aantal patiënten - een logistieke uitdaging. › lees verder


Agenda

Our unlimited society, a challenge for humanity

Op 28 februari wordt de eerste Conference of Behavioral and Social Sciences georganiseerd, een intrafacultair congres met de drie studieverenigingen van de faculteit GMW. › lees verder

Studium Generale Groningen

De oorsprong van taal: Waarom kunnen wij spreken?- Bart de Boer

5 maart 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen

Aletta Jacobs Lecture: Women performing men - Diane Torr

7 maart 2013 › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:16

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...