Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 08

20 februari 2013

Opinie

‘Aandacht voor slachtoffer in strafzaken wordt te groot’

De rol van het slachtoffer in strafzaken dreigt zo groot te worden dat de essentie van het strafrecht erdoor wordt aangetast. Want een strafproces is een zaak tussen overheid en verdachte en dat moet zo blijven, stelt universitair docent strafprocesrecht Nico Kwakman. Vooral wanneer slachtoffers tijdens de zitting ook hun zegje mogen doen over de strafmaat, wordt er wat hem betreft een grens overschreden. ‘Het is goed dat de zorg voor slachtoffers van delicten als een publieke verantwoordelijkheid wordt beschouwd, maar zij kunnen alleen een rol vervullen in het strafproces als daarmee de functies en de uitgangspunten van het strafprocesrecht geen geweld wordt aangedaan.’ › lees verder

In Beeld: Hidde Haisma

Hidde Haisma, hoogleraar Farmaceutische Genmodulatie en adviseur van de Wereld Anti-Doping Agency (WADA), stelt dat gendoping binnenkort is op te sporen. › zie verder


Promoties

Meest kosteneffectieve leeftijd kinkhoestvaccinatie rond 12 jaar

Mark Rozenbaum onderzocht de kosten en effectiviteit van een uitbreiding van de vaccinatiestrategie tegen de veroorzaker van kinkhoest en de pneumokok Streptococcus pneumoniae. Omdat het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma al intensief is en de gezondheidszorg kampt met gelimiteerde budgetten, zijn de mogelijkheden voor opname van nieuwe vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma beperkt. Naast vele andere factoren hebben doelmatigheidsuitkomsten een groot effect op de beslissing om een vaccin op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. › lees verder

Waterpokken beïnvloeden kosteneffectiviteit vaccinatie tegen gordelroos

In zijn onderzoek laat Albert Jan van Hoek onder meer zien dat het vaccineren van ouderen tegen gordelroos kosteneffectief is in Engeland en bijna kosteneffectief in Nederland. Ook behandelt hij de vraag of we kinderen moeten vaccineren tegen waterpokken. Het lijkt er op dat er een grotere kans is op gordelroos wanneer er geen waterpokken heerst. Hierdoor is het waterpokkenvaccin alleen kosteneffectief als je kijkt op de hele lange termijn, wanneer iedereen minder kans heeft op gordelroos omdat hij/zij gevaccineerd is. Van Hoek analyseerde ook de kosteneffectiviteit van het vaccin tegen de pandemische (‘Mexicaanse’) griep H1N1 in 2009. Uit deze analyse blijkt dat het beter was geweest om te focussen op risicogroepen op het moment dat het vaccin beschikbaar was in Engeland. › lees verder

Visuele hersengebieden reorganiseren niet bij blindheid door oogziekten

Oogziekten zoals maculadegeneratie treden veel op bij ouderen. Ze beschadigen het netvlies van het oog, veelal met blindheid als gevolg. Vaak wordt aangenomen dat de visuele hersengebieden zich reorganiseren wanneer ze (door blindheid) niet meer gestimuleerd worden. Onderzoek van Koen Haak laat zien dat de organisatie van visuele hersengebieden stabieler is dan wordt aangenomen. De effecten die eerder voor reorganisatie werden aangezien, blijken ook bij gezonde mensen voor te komen. Dat is goed nieuws voor mensen met een netvliesbeschadiging. Als het in de toekomst mogelijk wordt om het netvlies te herstellen - en het onderzoek op dit terrein is veelbelovend - dan hoeft de patiënt niet meer opnieuw te “leren” zien. De hersenen kunnen de informatie die via de ogen binnenkomt nog gewoon verwerken. › lees verder

Kraaiachtigen wellicht toch niet zo slim

Elske van der Vaart concludeert uit haar promotieonderzoek dat het nog te vroeg is om kraaien en hun familieleden, zoals raven, gaaien en eksters, ‘theory of mind’ toe te dichten. Bij de publicatie in Science verscheen over dit onderzoek een persbericht getiteld ‘Verstopgedrag struikgaai: meer stress dan slimheid?' › lees verder

Verhoogd risico op nieuw infarct of overlijden bij depressie na hartinfarct

Depressie komt vaker voor bij mensen met een lichamelijke aandoening dan onder de algemene bevolking. Onder andere kankerpatiënten en mensen die hartinfarct hebben gehad, lopen een groter risico op depressie. Patiënten met een depressie hebben een slechtere prognose dan patiënten zonder depressie. Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan naar dit verschijnsel. Anna Meijer concludeert in haar proefschrift dat patiënten met een depressie na een hartaanval een twee tot drie maal zo groot risico hebben op een nieuw infarct of overlijden dan mensen zonder depressie. Een deel van dit verband wordt verklaard doordat depressieve patiënten vaak ook ernstiger ziek zijn. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen waarom depressie bij patiënten na een hartaanval zo slecht is, en of een verbeterde behandeling van depressie ook tot een betere hartprognose leidt. › lees verder

Vruchtbaarheidsbehandeling onverstandig bij vrouwen met ernstig overgewicht

Vrouwen met ernstig overgewicht hebben veel meer moeite om zwanger te worden dan vrouwen met een normaal gewicht. Ook treden door overgewicht tijdens de zwangerschap vaker complicaties op. Het onderzoek van Walter Kuchenbecker laat zien hoe belangrijk het voor deze vrouwen is om af te vallen als zij zwanger willen worden. Omdat bij vrouwen met ernstig overgewicht veel meer zwangerschapscomplicaties optreden, zouden zij geen vruchtbaarheidsbehandeling aangeboden moeten krijgen, aldus de promovendus. Fertiliteitklinieken zouden deze vrouwen intensieve begeleiding moeten aanbieden om alsnog af te vallen. › lees verder

Nader inzicht in verdedigingsstrategie S. pneumoniae

Streptococcus pneumoniae is een bacterie die bij mensen voorkomt in de neus-keelholte en ernstige ziekten kan veroorzaken, zoals longontsteking, oorontsteking, hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Vooral kleine kinderen en ouderen lopen risico. In het menselijk lichaam wordt de bacterie blootgesteld aan diverse zuurstofradicalen, die de bacterie kunnen doden of beschadigen. UMCG-promovendus Vahid Farshchi Andisi onderzocht hoe de bacterie zich tegen zuurstofradicalen ‘wapent’. › lees verder

Fonologische grammatica en frequentie-effecten: een geïntegreerde benadering

Marjoleine Sloos onderzocht de fonologische variatie en verandering van de lange klinker <ä> in het Duits, Nederlandse leenwoordintegratie in het Indonesisch, en een klankregel (rendaku) in het Japans. › lees verder

Moleculaire systemen voor intelligente materialen

Promotie Hella Logtenberg › lees verder

Water als oplosmiddel in het super kritieke domein

Promotie prof.dr.ir.drs. Pieter Krijgsman › lees verder

Gist als platformorganisme voor terpeenproductie

Promotie Elena Melillo › lees verder

Moleculaire rotatiemotoren; van single naar multimotor-systemen

Promotie Arjen Cnossen › lees verder

Op zoek naar nieuwe fysica

Promotie Duurt Johan van der Hoek › lees verder


Oratie

Genetische analyse en het in stand houden van zeezoogdieren

De oratie van prof.dr. Per Palsbøll gaat over genetische analyse bij het bestuderen van de ecologie en het in stand houden van zeezoogdieren. De hoogleraar mariene biologie geeft een aantal problemen en mogelijke oplossingen voor de toepassing van genetische analyse. DNA-analyse wordt tegenwoordig veel gebruikt voor het bestuderen van de evolutie, ecologie en instandhouding van natuurlijke flora- en faunapopulaties. Dat heeft al geleid tot waardevolle inzichten in de ontwikkeling en de huidige ecologie van natuurlijke populaties. Het interpreteren van genetische gegevens is echter lastig en moet zorgvuldig gebeuren om te voorkomen dat onjuiste conclusies worden getrokken; conclusies die mogelijk de instandhouding van bedreigde soorten in gevaar zouden kunnen brengen. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen

Wat Wikipedia je niet vertelt over… Isaac Newton - Floris Cohen

25 februari 2013lees verder

Studium Generale Groningen

De oorsprong van taal: Taal, Identiteit en Erotiek - Rik Smits

26 februari 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen

Hanze Jeugdlezing: ‘Zo zijn jongens nu eenmaal!’ ADHD in historisch perspectief - Angela Crott

27 februari 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen

Kenniscafé: Geluid - Lust of Last?

28 februari 2013 › lees verder

Spraakmakende Boeken

Prof.dr. Maarten Doorman over Jean Jacques Rousseau's 'Emile of over de opvoeding'

28 februari 2013 › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:16

Meer nieuws