Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 07

13 februari 2013
Unifocus 13 februari
Unifocus

Opinie

‘Er is zeker toekomst voor vakbonden’

Met gestaag teruglopende ledenaantallen en heftige interne conflicten doet de Nederlandse vakbeweging af en toe meer aan vroeger dan aan de toekomst denken. Breekt te veel ideologie en een gebrek aan coherentie binnen vakcentrales de georganiseerde arbeidsvertegenwoordiging op? Volgens Maarten Duijvendak, hoogleraar economische, sociale en regionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, blijft de behoefte aan vakbonden onverminderd aanwezig. Op langere termijn ziet hij beslist bestaansrecht voor vakbonden. Zeker voor bonden die zich richten op de belangen en het aanzien van concrete beroepsgroepen. › lees verder

In Beeld: Melinda Mills

Mills neemt deel aan een groot onderzoek naar de veranderende gezinssamenstelling en sociaal beleid in Europa.


Oratie

Kan een mens wel zeker zijn?

De oratie van prof.dr. Henk van den Belt gaat over een disputatie van de eerste Groningse hoogleraar theologie, Herman Ravensperger. Ravensperger schreef in 1619 een disputatie over de geloofszekerheid. Van den Belt leest die disputatie in het licht van zijn onderzoek naar de bronnen, ontwikkeling en de context van de gereformeerde theologie. De vroegmoderne tekst maakt iets van het opkomende moderne denken zichtbaar in de hang naar zekerheid en in de subject-object dichotomie, die zich aftekent in de interconfessionele discussies tussen protestanten en rooms-katholieken. › lees verder


Promoties

Nieuwe productiemethoden voor polymeer LEDs

Promotie Milo Lu › lees verder

Studie naar Hopf-transversaalsystemen

Promotie Xia Liu › lees verder

Dynamica van veeldeeltjessystemen

Promotie Ina Blank › lees verder


Agenda

Opening Rudolph Agricola Seminar en boekpresentatie

Rudolph Agricola: licht uit het noorden

25 februari 2013

Maandag 25 februari vindt de feestelijke opening van het Rudolph Agricola Seminar plaats. Een en ander wordt gevierd met een mini-symposium en de presentatie van het boek Rudolph Agricola: six lives and Erasmus’s testimonies. Het boek wordt aangeboden aan Max van den Berg. Commissaris van de Koningin in Groningen. › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:52

Meer nieuws