Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

DSM-topman Manfred Eggersdorfer honorair hoogleraar Healthy Ageing

22 februari 2013

Het College van Bestuur van Rijksuniversiteit Groningen heeft Dr. Manfred Eggersdorfer, Senior Vice President Nutrition Science & Advocacy van DSM, benoemd als honorair hoogleraar Healthy Ageing aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Dr. Eggersdorfer gaat daar onderwijs en onderzoek begeleiden met betrekking tot de rol van (micro)nutriënten bij de instandhouding van een goede gezondheid en bij gezond en actief ouder worden. Tevens zal hij zich inspannen om de wereld bewuster te maken van de cruciale rol van voeding voor de menselijke gezondheid tijdens de verschillende levensfasen.

Voor het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen is gezond en actief ouder worden het centrale maatschappelijke thema bij gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek. De benoeming van Dr. Eggersdorfer als honorair hoogleraar vindt plaats in het kader van de strategische publiek-private samenwerking tussen het UMCG en DSM. De benoeming geldt voor vijf jaar en is conform de CAO van de Nederlandse Universiteiten.

Als toonaangevende onderneming op het gebied van voedselsupplementen en voedselverrijking op basis van micronutriënten ziet DSM voeding, meer in het bijzonder gezonde voeding, als een belangrijk middel om mensen de komende decennia te helpen gezond en actief ouder te worden. Gezien de groei en de vergrijzing van de wereldbevolking, in combinatie met toenemende verstedelijking, een toename van niet-overdraagbare ziekten, veranderingen in levensstijl en een wereldwijde toenemende consumptie van bewerkte voedingsmiddelen en fast foods, zijn nieuwe benaderingen nodig om gezond en actief ouder worden te bevorderen en te realiseren. Tegelijkertijd zijn we momenteel getuige van een revolutie in de voedingswetenschap. Er vindt veel inname-onderzoek plaats naar de voedingsstatus van bevolkingsgroepen; we krijgen steeds meer inzicht in de interacties tussen nutriënten en genen; er wordt steeds meer bekend over de oorsprong van niet-overdraagbare ziektes en de rol van voeding daarin, en er worden op grote schaal biomarkers toegepast om de gezondheidseffecten van bioactieve stoffen te onderzoeken. Dit alles levert nieuwe inzichten op waarmee voedingsoplossingen voor alle levensfasen kunnen worden ontwikkeld. Dr. Eggersdorfer gaat aan het UMCG een onderwijs- en onderzoekprogramma begeleiden dat gericht is op vergroting van het inzicht in de verbanden tussen al deze zaken en de context waarin zij voorkomen.

Dr. Eggersdorfer was hoofd R&D bij DSM Nutritional Products tot zijn benoeming als Senior Vice President Nutrition Science & Advocacy in april 2010. Sindsdien heeft hij een wereldwijd erkend expertisecenter voor voedingswetenschap opgezet en daarnaast onderzoek gefaciliteerd en gesponsord met als doel uitgebreide kennisbasis op te bouwen met relevante klinische informatie op het gebied van voeding. Deze informatie wordt benut door regelgevende instanties, wetgevers en andere belangrijke stakeholders. Dit omvat tevens het verschaffen van harde wetenschappelijke gegevens aan voedingsexperts over de gehele wereld en aan andere belanghebbenden, ook aan het grote publiek. In zijn werk focust Dr. Eggersdorfer zich op het verband tussen voeding en gezondheid en de vitale rol van nutriënten in de vorm van voedingssupplementen of als verrijking van voedingsmiddelen en dranken voor de consument.

Laatst gewijzigd:25 februari 2015 15:55

Meer nieuws

 • 20 maart 2018

  Kunst kan dorp weerbaarder maken

  Kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van veerkracht in dorpen. Dergelijke projecten bieden de kans om inwoners meer met elkaar en hun gemeenschap te verbinden. Inwoners zijn vervolgens meer bereid en beter in...

 • 19 maart 2018

  Stemwegwijzer.nl wijst kiezer de weg op 21 maart

  Stemwegwijzer.nl wijst kiezer de weg op 21 maart

 • 14 maart 2018

  Kiezer straft politieke partijen voor besturen gemeente

  Politieke partijen die deelnemen aan het gemeentebestuur verliezen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld vier tot acht procent van hun raadszetels. Voor partijen die weinig wethouders leveren is dit verlies twee keer zo groot als voor...