Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

NWO subsidie voor onderzoeksproject Jan Willem Drijvers

26 februari 2013

Het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen van NWO heeft onlangs in het kader van de Lead Agency overeenkomst tussen FWO Vlaanderen en NWO twee promotieplaatsen toegekend aan het project “Finding the present in the distant past: The cultural meaning of antiquarianism in Late Antiquity (4-7th c. AD)”. Het project zal worden uitgevoerd onder supervisie van universitair hoofddocent Oude Geschiedenis Jan Willem Drijvers (RUG) en Peter van Nuffelen van de Universiteit van Gent.

Het onderzoek

Antiquarische teksten uit de late oudheid hebben nog niet de wetenschappelijke aandacht gekregen die ze verdienen. Juist in een periode van verandering en transitie zijn deze teksten die teruggrijpen op het verleden een interessant onderwerp van studie. Het gehonoreerde project heeft drie doelstellingen:

1.       Het uitbreiden en redigeren van het aantal laat-antieke antiquarische teksten. Veel van deze nog grotendeels onbekende teksten zijn geattesteerd in vooral middeleeuwse bronnen.

2.       Het plaatsen van de laat-antieke antiquarische teksten in hun socio-literaire context. Vooral de praktijk van de retorica op zowel locaal als rijksniveau en de traditionele educatie van de elite spelen hierin een belangrijke rol.

3.       Een (her)waardering van de culturele betekenis van antiquarische teksten en hun populariteit in de late oudheid.

De hypothese van dit project is dat de laat-antieke interesse voor antiquarische teksten en de toenemende belangstelling voor het verleden zich ontwikkelde vanuit de bewustwording van vooral de elite in het laat-Romeinse Rijk dat de wereld fundamenteel aan het veranderen was op religieus, cultureel en politiek terrein waardoor er een steeds grotere afstand ontstond tussen de eigen wereld en die van het klassieke verleden die in de traditionele educatie werd geïdealiseerd.

De promovendus in Gent zal een editie met commentaar maken van de meestal fragmentarisch overgeleverde antiquarische teksten. De Groningse promovendus zal studie doen naar de socio-literaire en culturele context van antiquarische teksten en hun auteurs.

Meer informatie

dr. J.W. (Jan Willem) Drijvers

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:34

Meer nieuws