Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Prestigieuze Vici subsidie voor prof. Herman de Jong: crisis in de jaren 1930 en toch beter welzijn?

05 februari 2013

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft de prestigieuze Vici-subsidie toegekend aan prof.dr. Herman de Jong van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. De hoogleraar mag een bedrag van 1,5 miljoen euro besteden aan onderzoek over welvaart en economische groei in de eerste helft van de twintigste eeuw. "Ik ben hier ongelooflijk blij mee”, zegt De Jong in een eerste reactie. “Ik beschouw het als een bijzonder voorrecht om met een onderzoeksteam van jonge wetenschappers aan een groot project te werken."


NWO kent de bijzondere VICI subsidie jaarlijks toe aan slechts 3 à 4 wetenschappers per wetenschapsgebied. VICI is bestemd voor 'excellente, ervaren onderzoekers die met succes een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwikkeld en daarmee een vooraanstaande positie innemen op nationaal en internationaal niveau', aldus NWO.

Herman de Jong
Herman de Jong
Lessen leren

“Mijn specialisme economische geschiedenis werpt veel intrigerende vragen op en is een vakgebied waar we ook nu lessen van kunnen leren”, vertelt De Jong. “Waarom zag je in de jaren 1930 bijvoorbeeld een duidelijke welzijnsverbetering, terwijl het economisch toch zo slecht ging? Het blijkt een ingewikkeld samenspel van factoren, waarvan wij willen gaan ontrafelen wat nou oorzaak is, en wat gevolg.”

Gek

Ondanks wereldoorlogen, etnische zuiveringen, holocaust en emigratie nam in de eerste helft van de twintigste eeuw de Europese bevolking toe met 100 miljoen inwoners. In die tijd daalden de geboorte- en sterftecijfers, nam de kindsterfte af en de levensverwachting toe. Infectieziekten als tbc sloegen minder toe, mensen werden gemiddeld langer, de werkweken werden verkort en de vrije tijd nam toe. “Deze verbetering van het welzijn vinden we gek genoeg niet terug in de officiële cijfers die economische groei meten,” aldus De Jong.

Rol overheid

Waar waren die gezondheidsverbeteringen aan te danken? Nog niet aan medische doorbraken -antibiotica zijn van na 1945- maar wel aan betere huisvesting, riolering en schoon drinkwater en de toegenomen resistentie tegen ziekten, dankzij betere voeding. De Jong: “En de diepere oorzaken hiervan kunnen we bijvoorbeeld gaan zoeken in de rol van de overheid die hogere uitgaven deed aan gezondheidszorg, betere huisvesting en kinderzorg en door een minder scheve inkomensverdeling.”

Welvaart breed opvatten

“Uitgerekend in een slechte economische periode, maakte de welzijnsverbetering dus een versnelling door. Is het wellicht te danken aan economische ontwikkelingen in de voorafgaande eeuw? En welke effecten had de stijging van de levensverwachting op haar beurt weer op de economische prestaties van landen? Wat oorzaak is, en wat gevolg is niet altijd eenduidig. We moeten het begrip welvaart dan ook breder opvatten.”Over Herman de Jong

Herman de Jong (1958) studeerde geschiedenis in Groningen en na zijn doctoraal in economische en sociale geschiedenis werkte hij een aantal jaren als onderzoeker bij Shell. Daarna werd hij docent aan de economische faculteit van de RUG. In 1999 promoveerde hij aldaar op een proefschrift over de industrie in Nederland van 1913-1965. Vervolgens werd hij benoemd tot associate professor en sinds 2012 is hij hoogleraar op de leerstoel economische geschiedenis aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Sinds 2011 is De Jong bovendien secretaris generaal van de European Historical Economics Society. Met de Vici subsidie zal hij twee post docs en twee PhD onderzoekers kunnen aantrekken om in totaal vijf jaar onderzoek te doen.

De Jong geeft onderwijs in Bachelor en Masterprogramma’s van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Aan het begin van dit academisch jaar werd hij verkozen tot Docent van het Jaar van de Faculteit, een prijs toegekend op basis van het oordeel van studenten.


Zie ook:

07/12/12: "
De crisis van de jaren dertig: verloren jaren of een grote sprong voorwaarts? " - oratie De Jong.

Noot voor de pers
Voor meer informatie: professor H.J. de Jong

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:36
printView this page in: English

Meer nieuws