Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 04

23 januari 2013
Unifocus 23 januari
Unifocus

Opinie

‘Overgangsregeling moet AOW-gat vroeggepensioneerden dichten’

Er moet een oplossing worden gevonden voor de groep vroeggepensioneerden die financieel gedupeerd wordt door een gat in zijn AOW-uitkering. Dat zegt Gijsbert Vonk, hoogleraar sociale zekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij vindt het terecht dat vakcentrale FNV zich sterk maakt voor een overbruggingsregeling voor deze groep gedupeerden. Een goede overgangsregeling kan de pijn volgens Vonk voldoende verzachten. › lees verder

Contact: Gijsbert Vonk, tel. 050-363 5765, e-mail: g.j.vonk@rug.nl


Promoties

Winterslapers wijzen de weg naar beter koelen van organen

Bij dieren die een winterslaap houden, neemt de toevoer van zuurstof naar de organen sterk af en daalt de lichaamstemperatuur. Dat hun organen toch niet beschadigd raken, komt doordat de dieren hun immuunsysteem onderdrukken. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Hjalmar Bouma. Niet-winterslapers kunnen met medicijnen kunstmatig in winterslaap worden gebracht, zo stelt de promovendus verder vast. De gevonden mechanismen helpen om orgaanschade bij slachtoffers van onderkoeling te begrijpen, en maken het mogelijk (operatie)patiënten op een veiliger wijze te koelen.

Koeling van patiënten wordt vaak toegepast om orgaanschade te beperken tijdens hartoperaties, waarbij gebruik gemaakt wordt van de hart-longmachine. Toch vond Bouma in zijn onderzoek dat meer dan één op de tien patiënten na afloop van zo’n hartoperatie een tijdelijke verstoring van hun nierfunctie heeft. Dat leidt tot een blijvend verhoogd risico op overlijden tot 10 jaar na de ingreep. Verder blijkt dat het op gang brengen van een lokale ontstekingsreactie in de nieren een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van nierschade bij gebruik van de hart-long machine. Een kunstmatige winterslaap, waarbij ook het immuunsysteem onderdrukt wordt, kan mogelijk de uitkomst verbeteren. › lees verder

Over een deel van dit onderzoek verscheen eerder een persbericht: Winterslaap als ontstekingsremmer.

Vragenlijst brengt gezondheid COPD-patiënten in kaart

Chronische obstructieve longziekte (COPD) staat in de top vijf van doodsoorzaken in Europa. De ziekte leidt tot een versnelde afname van de longfunctie, hoesten, slijm opgeven en kortademigheid. Een longfunctieonderzoek, die wordt gemaakt voor het vaststellen van de behandeling, geeft onvoldoende duidelijkheid over de kwaliteit van leven en de gezondheidsstatus van COPD-patiënten, concludeert promovenda Ioanna Tsiligianni. Zij vond slechts een zwak tot matig verband tussen de longfunctie en de gezondheidstoestand. Een in Groningen ontwikkelde vragenlijst, de Clinical COPD Questionnaire (CCQ), blijkt de gezondheidssituatie en de kwaliteit van leven van COPD-patiënten nauwkeurig in kaart te brengen. Het verdient dan ook aanbeveling de CCQ te gebruiken in de dagelijkse zorg voor deze patiëntengroep, vindt Tsiligianni. › lees verder

Gezicht foetus beter te analyseren met 3D-echo

Aan het gezicht van een foetus kan veel worden afgelezen over eventuele aandoeningen of syndromen. Els de Jong-Pleij onderzocht de mogelijkheden om het gezicht van een foetus met 3D-echografie te analyseren. Uit het onderzoek blijkt dat een 3D-echo het profiel veel nauwkeuriger afbeeldt dan een 2D-echo. Structuren in het gezicht worden hierdoor nauwkeuriger meetbaar. › lees verder

Lagere inkomens slechter voorbereid op verlaging pensioeninkomen

Promotie Peter van Santen › persbericht


Agenda

Verkiezing Docent van het Jaar 2012

7 februari 2013

Voor de zesde keer op rij organiseert de universiteit de verkiezing van de Docent van het Jaar. Het programma begint om 15.00 uur, om ongeveer 17.30 uur volgt de bekendmaking van de Docent van het Jaar 2012. Het programma is live via de RUG-website te volgen. De verkiezing, onderdeel van de Dag van het Onderwijs, wordt voorafgegaan door een seminar onder de titel ‘Goede docenten, goede studenten’. › lees verder

Studium Generale Groningen

Wat Wikipedia je niet vertelt over… Albert Einstein - Erik Lagendijk

28 januari 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen

Fraude! Ontspoorde wetenschap - Frank van Kolfschooten

29 januari 2013 › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:52

Meer nieuws