Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 02

09 januari 2013

Opinie

‘Energietransitie vereist multidisciplinaire Energy Academy’

Energie is een van de meest urgente vraagstukken van deze tijd. Door de groei van zowel de wereldbevolking als de gemiddelde welvaart stijgt de vraag naar energie. Maar de dreigende klimaatverandering dwingt ons tegelijkertijd om minder broeikasgassen uit te stoten. Daarom is er een revolutionaire energietransitie nodig die ons in staat stelt energie efficiënter en schoner te consumeren en te produceren. Deze radicale innovatie vraagt om een investering in jonge mensen met kennis van alle facetten van energie, stelt Noé van Hulst, directeur van de Energy Academy Europe. › lees verder

Contact: Noé van Hulst, tel. 050-363 9647 (secr)


Promoties en oratie

Inter-etnische vriendschappen leiden tot beter beeld van andere etnische groepen en tot verhoogd welzijn

Bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school leren adolescenten veel nieuwe leerlingen kennen. Dit kan bij ouders tot zorgen leiden over met wie hun kinderen bevriend raken. Uit het promotieonderzoek van Anke Munniksma blijkt dat sommige ouders weerstand tegen interetnische contacten van hun kinderen hebben. Ouders vrezen namelijk dat inter-etnische relaties tot afwijkende culturele en religieuze normen, waarden, en gedragingen kunnen leiden. Ouders die actief zijn in hun religie, en ouders die menen dat het gedrag van hun kinderen de gezinsreputatie aan kan tasten staan minder open voor inter-etnische relaties. Door de sterkere religiositeit en een hogere kwetsbaarheid van de gezinsreputatie voor het gedrag van hun kinderen, staan Turks-Nederlandse ouders minder open voor inter-etnische relaties dan autochtoon Nederlandse ouders. › lees verder

Profielen geven inzicht in heterogeniteit van schizofrenie

Schizofrenie en verwante psychosen komen voor bij ongeveer 1,5% van de bevolking. Veel patiënten hebben ‘cognitieve functiestoornissen’ zoals problemen met plannen, concentreren en het geheugen. Piotr Quee onderzocht het cognitieve functioneren in relatie tot familiale factoren, het dagelijks functioneren voor de eerste psychose, en het ziekte-inzicht. › lees verder

Ontstaan van ernstige en zeldzame darmziekte bij kinderen nader in kaart gebracht

Auto-immuun enteropathie (AIE) is een zeldzame oorzaak voor chronische diarree op de kinderleeftijd. Kinderarts in opleiding Nicolette Moes deed onderzoek naar de moleculaire achtergronden van het ontstaan van AIE. Ook gaat zij in op de diagnostiek en behandeling van de ziekte. › lees verder

Pijnrevalidatie werkt

Oratie Michiel Reneman › lees verder

Effecten van maternaal testosteron op nakomelingen

Promotie Kristina Pfannkuche › lees verder

MicroRNA werkingsmechanismen in lymfeklierkanker onderzocht

Promotie Izabella Slezak-Prochazka › lees verder

Onderzoek naar locatie en functie celadhesie molecuul

Promotie Ulrike Schnell › lees verder

Factoren voor ontstaan van complicaties sikkelcelziekte nader onderzocht

Promotie Pearl Landburg › lees verder

Seksuele selectie en sekse-allocatie

Promotie Bram Kuijper › lees verder

Natuurlijke fluctuaties van stikstofbacteriegemeenschappen in de bodem

Promotie Michele de Cássia Pereira e Silva › lees verder

Zoeken naar een EDM in radium

Promotie Bodhaditua Santra › lees verder

Modelering van dynamische systemen

Promotie Sasanka Gottimukkala › lees verder


Personalia

Aard Groen hoogleraar Entrepreneurship & Valorisation

Prof.dr. Aard Groen is benoemd tot Professor of Entrepreneurship and Valorisation aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze aanstelling betreft een dubbelpositie met een vergelijkbare leerstoel aan de Universiteit van Twente. Deleerstoel draagt bij aan de samenwerking tussen de noordelijke en oostelijke universiteiten in Nederland, zoals Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente, Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen University. › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:16

Meer nieuws