Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 42

05 december 2012
Unifocus 5 december
Unifocus

Oratie

‘Economische groei niet altijd nodig om menselijke welvaart te creëren’

Sinds het uitbreken van de financiële, economische en meer recentelijk de eurocrisis is regelmatig de vraag gesteld in hoeverre deze lijkt op die van de jaren dertig - de Grote Depressie - en of wij daarvan kunnen leren. Herman de Jong, hoogleraar Economische Geschiedenis, gaat hier in zijn oratie op 11 december uitgebreid op in. Volgens hem laat de periode tussen beide wereldoorlogen zien dat er niet altijd economische groei nodig is om menselijke welvaart te creëren. › lees verder

In Beeld: Gert-Jan Pepping en zijn onderzoek naar sport en emotie.

De New York Times besteedde vorige week aandacht aan Peppings onderzoek naar sport en het ‘liefdeshormoon’ oxytocine. › lees verder


Promoties

Oud vaccin lijkt effectief tegen griep

Het promotieonderzoek van Natalija Budimir laat zien dat een ‘oud’, in onbruik geraakt vaccin mogelijk geherintroduceerd kan worden. Het lijkt bredere bescherming te bieden dan doorgaans gebruikte vaccins, waardoor vaccinatie niet jaarlijks herhaald hoeft te worden. › lees verder

Samenhang tussen gedrag, psychologie en seksuele risico’s nader in kaart

UMCG-promovendus Ondrej Kalina onderzocht de relatie tussen SRG van Slowaakse adolescenten en jong volwassenen en gedragsmatige factoren (alcoholgebruik, tabakgebruik, seksueel gedrag), psychologische factoren (extraversie, neuroticisme, eigenwaarde, welbevinden, onderwijsaspiraties, waarden, religiositeit) en sociale factoren (gezinsstructuur, opleiding van de ouders, ondersteuning door ouders, ouderlijk toezicht, sociale steun van vrienden). › lees verder

Steun van familie en vrienden belangrijk bij behandeling reumatoïde artritis

Promotie Jozef Benka › lees verder

Jongeren en volwassenen met drukke baan blijven beter functioneren ondanks depressie

Promotie Charlotte Verboom › lees verder

Meer inzicht in complexiteit van lage rugpijn

In de westerse geïndustrialiseerde landen komt veel lage rugpijn (LRP) voor. LRP wordt veelal veroorzaakt door verwondingen aan de tussenwervelschijven (IVD), hetzij door kleine scheuren in het buitenste deel ervan, hetzij door uitsteeksels van het binnenste gedeelte ervan. Huidige behandelingen zijn ingewikkeld, niet praktisch en nemen de oorzaak niet weg, maar verlichten alleen de symptomen. UMCG-promovendus Shariar Sharifi ging op zoek naar mogelijkheden om de oorzaak van LRP aan te pakken, door de schade aan de IVD’s te herstellen. › lees verder

Rol van autofagie bij kanker en neurodegeneratie nader in kaart

Autofagie is een mechanisme dat cellen in staat stelt om onbruikbare of beschadigde cellulaire componenten af te breken. Wanneer dit mechanisme ontregeld raakt, kan dit onder meer kanker, neurodegeneratie en veroudering veroorzaken. UMCG-promovenda Jing Yang bracht dit proces nader in kaart. › lees verder

Steltloperkuikens warmen zich vaker onder moeders vleugels dan gedacht

Karen Krijgsveld onderzocht hoe steltloperkuikens, die direct na de geboorte hun eigen kostje moeten zien op te scharrelen in de extreme kou van de arctische toendra, de balans vinden tussen groei aan de ene kant en functioneel vermogen (foerageren, warm blijven) aan de andere kant. Ze concludeert dat de kuikens zich vaker warmen onder een oudervleugel dan gedacht. Kennelijk kan deze tijdsinvestering uit om daarna weer beter te kunnen fourageren. › lees verder

Waardemodellen voor consumenten in de energiemarkt

In de energiemarkt investeren bedrijven veel geld om klanten te trekken en te behouden. Daarom is het nuttig meer inzicht te krijgen in deze klantrelaties en de waarde hiervan. Sietske Lhoëst-Snoeck bestudeerde de waarde van klanten in de energiemarkt. Zo is een model ontwikkeld om de toekomstige waarde van elke klant te voorspellen. Door marketingacties te simuleren kan dit model gebruikt worden om het effect van een bepaalde actie op een bepaalde klant vooraf te bepalen. Verder keek de onderzoekster het effect van aantrekkelijk geprijsde wervingsaanbiedingen. Hieruit blijkt dat klanten die bekend zijn met de wervingsaanbieding een hogere intentie hebben klant te blijven dan klanten die niet bekend zijn met de aanbieding. › lees verder

Systeemontwerp van synthese radiotelescopen met array antennes

In zijn proefschrift behandelt Jaap Bregman het ontwerpen van synthese radiotelescopen, zoals LOFAR. De centrale vraag daarbij is hoe wetenschappelijke gebruikers met een gegeven budget een optimaal resultaat kunnen behalen. Bekende ontwerpprincipes worden gecombineerd met een visie op technologische mogelijkheden die in de nabije toekomst binnen handbereik komen. › lees verder

Planeetvorming bestudeerd

In de laatste twee decennia hebben sterrenkundigen een enorme hoeveelheid informatie kunnen vergaren over het scenario waarin leven kan ontstaan. Onderzoek naar de vorming van planeten speelt daarin een belangrijke rol. Promovendus Giambattista Aresu onderzocht de impact van hoog energetische straling van de centrale ster in een sterrenstelsel op de chemische en thermische structuur van omringende protoplanetaire schijven. › lees verder

Biomarker Gal 3 aangrijpingspunt in strijd tegen hartfalen

Promotie Lily Yu › lees verder

Nieuw inzicht in de relaties tussen natuur- en scheikundige theorieën

Promotie Hinne Hettema › lees verder

Meer systeem in het onderhoud van geautomatiseerde bedrijfsprocessen

Promotie Pavel Bulanov › lees verder

Architectuur justitiële inrichtingen en gerechtsgebouwen weerspiegelt tijdgeest

Promotie Ros Floor › persbericht

Slechte lichamelijke conditie voorspelt overlijden aan hartfalen

Promotie Tialda Hoekstra › persbericht


Diversen

Zes aanmoedigingsprijzen voor jong RUG-talent

Vorige week ontvingen zes getalenteerde studenten in exacte en technische vakken van de RUG een aanmoedigingsprijs van 500 euro bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. De winnaars zijn: Robert Wezeman (wiskunde en technische wiskunde), Lammert Wiersma (natuurkunde en technische natuurkunde), Nittert Marinus (scheikunde), Allard Dupuis (informatica en technische informatica), Eva Bons (life science and technology) en Jasper van den Sigtenhorst (chemische technologie). Zij behaalden in het eerste jaar de beste studieresultaten op hun vakgebied. › lees verder


Agenda

Tentoonstelling

Gestrand! Een walvis in Groningen

30 november 2012 t/m 21 april 2013 › lees verder

Han Nakken lezing

Herman Meininger spreekt Han Nakken lezing 2012 uit

7 december 2012 › lees verder

Studium Generale Groningen

Wat wikipedia je niet vertelt over… Don Juan - Hub. Hermans

10 december 2012lees verder

Studium Generale Groningen

Religious Belief & AIDS in Africa. A personal Journey - Gideon Byamugisha

12 december 2012 › lees verder

Studium Generale Groningen

Lolle Nauta Forum. The Neutralization of Politics - Gianni Vattimo

13 december 2012 › lees verder

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:52

Meer nieuws