Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 01

19 december 2012

Opinie

‘Verplichting om niet-inwoners te weigeren in coffeeshops is onrechtmatig’

Nederlandse coffeeshophouders moeten vanaf 1 januari hun klanten vragen om te bewijzen dat zij daadwerkelijk in Nederland wonen. RUG-hoogleraar Jan Brouwer, juridisch specialist in vraagstukken van openbare orde en openbare veiligheid, vindt dat dit ‘ingezetenecriterium’ zo snel mogelijk moet verdwijnen. ‘Het criterium is even onrechtmatig als de inmiddels alweer afgeschafte wietpas. Dat was het instrument waarmee het ingezetenecriterium zou moeten worden gecontroleerd. Het beleid vraagt iets onuitvoerbaars en schendt bovendien het gelijkheidsbeginsel,’ stelt Brouwer. › lees verder

Contact: Jan Brouwer, tel. 050-363 5671, e-mail: j.g.brouwer@rug.nl


Promoties

Onderzoek naar verwerven open ICT door overheid

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II valt te lezen dat de overheid door de toepassing van ICT een groot aantal (maatschappelijke) doelen wil bereiken. Zo moet de strafrechtketen doelmatiger en efficiënter worden, onder meer door ICT-systemen beter op elkaar te laten aansluiten. Ook komt er een eenmalige uitvraag voor ondernemers zodat bedrijfsgegevens binnen de overheid uitwisselbaar gaan worden. Daarnaast moet de burger vanaf 2017 alle zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen, en moet digitaal procederen bij de rechter tot de mogelijkheden gaan behoren. Mathieu Paapst onderzocht in welke mate dit beleid van de Rijksoverheid invloed heeft op de Nederlandse aanbestedingspraktijk. Daarbij keek hij naar de juridische binding, de conformiteit in de praktijk, en naar de daadwerkelijke invloed van wetgeving en beleid. Uit zijn onderzoek naar het beleidsplan “Nederland Open in Verbinding” blijkt dat de overheid slechts in beperkte mate dit beleid uitvoert, en dat het enkel vastleggen van het beleid in wetgeving niet voldoende is om naleving af te dwingen. › lees verder

Voedingsadviezen verbeteren door onderzoek bij Afrikaanse stammen

Martine Luxwolda analyseert in haar proefschrift de eetgewoonten van Afrikaanse stammen in Tanzania, die een leefstijl hebben die lijkt op die van onze voorouders. Ze concentreert zich hierbij op twee voedingsstoffen die overvloedig aanwezig waren in het land-water ecosysteem, waarin de menselijke evolutie moet hebben plaatsgevonden: het visolievetzuur DHA en vitamine D. Luxwolda stelt vast dat de Afrikaanse stammen door hun voeding aanzienlijk meer DHA en vitamine D binnen krijgen. Dit zou mede kunnen verklaren dat typisch westerse ziektes, zoals vele psychiatrische aandoeningen en hart- en vaatziekten bij deze stammen niet voorkomen. Zo heeft een hoog moedermelk-DHA waarschijnlijk gunstige invloeden op de neurologische ontwikkeling van de pasgeborene. Nader onderzoek naar eetgewoonten van onze verre voorouders zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van onze voeding. › lees verder

Economieonderwijs duidelijk maatschappelijk georiënteerd

Gerrit Gorter onderzocht in hoeverre bepaalde vormingsidealen terugkeren in het Nederlandse economieonderwijs gedurende de afgelopen anderhalve eeuw. Hij concludeert dat het economieonderwijs steeds georiënteerd is geweest op de achterliggende vakwetenschap, een duidelijk maatschappelijke oriëntatie kent en dat een leerlinggerichte oriëntatie niet eerder dan de laatste dertig jaar urgentie kreeg. › lees verder

Onderzoek naar speekselfilms aan de basis voor behandeling droge slijmvliezen

Veel mensen hebben last van droge slijmvliezen als gevolg van veroudering, geneesmiddelgebruik, bestraling in het hoofd-halsgebied of de Ziekte van Sjögren. Droge slijmvliezen veroorzaken op allerlei plaatsen in het lichaam irritatie of slijtage, en kauw- en spraakproblemen. Halenahally Veeregowda bestudeerde de natuurlijk voorkomende structuren in speekselfilms die zorgen voor een goede bevochtiging van de mondslijmvliezen. Op basis van deze gegevens kan kunstmatig speeksel worden ontwikkeld. Dit is van groot belang voor een betere hydratatie van de mondholte en verbetering van functies zoals kauwen, slikken en spreken. › lees verder

MRI-onderzoek naar hersenmechanismen bij tinnitus

Mensen met tinnitus (oorsuizen) hebben last van een piep in de oren die andere mensen niet horen. Steeds meer jonge mensen hebben dit, vaak als gevolg van te luide muziek. Het promotieonderzoek van Kris Boyen laat zien dat tinnitus is geworteld in een netwerk van hersengebieden en dat niet alleen het gebied dat geluid verwerkt (de auditieve hersenschors) erbij betrokken is. › lees verder

Kwaliteit van leven van patiënten met onderbeenamputatie in India in kaart gebracht

Promovenda Richa Sinha deed onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen na een onderbeenamputatie in India. Vooral het hebben van werk en een prothese hadden positieve invloed op aanpassing aan de nieuwe situatie. › lees verder

Rol cannabinoïde systeem in beloningsprocessen

Promotie Jelle Kleijn › lees verder

Mechanismen voor plasticiteit van endotheelcellen in kaart gebracht

Promotie Jan-Renier Moonen › lees verder

Nieuwe methodologie om variabelen in Chinese economie te meten

Promotie Jiansuo Pei › lees verder

Palladium-gekatalyseerde reacties

Promotie Sasanka Gottumukkala › lees verder

Computermodel geeft meer inzicht in de aard van kosmische straling

Promotie Krijn de Vries › lees verder

Nieuwe saccharide-acrylaat monomeren

Promotie Wouter Kloosterman › lees verder


Diversen

Decembernummer Broerstraat 5 verschenen

De nieuwe Broerstraat 5 is uit. Het decembernummer opent met een interview over religie in het publieke domein. Verder in het alumnimagazine onder meer verhalen over omgaan met Alzheimer, over moderne ontwikkelingen in ‘energiehavens’ als Haven Amsterdam en Eemshaven en over de controversiële Groningse oud-hoogleraar Wilhelmina Bladergroen. Alumni als directeur Henk Jan Beltman van Tony’s Chocolonely, internetondernemer Ben Woldring, voormalig tv-omroepster, actrice en regisseur Heleen van Meurs en oud-schaatsster Carla Zijlstra verhogen het gevarieerde aanbod van het kwartaalblad van de RUG. › lees verder

In Beeld: prof.dr. Oscar Kuipers

Hij begeleidde het iGEM-team dat dit jaar wereldkampioen werd met een zelfgebouwde bacterie die de versheid van vlees controleert. › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:16

Meer nieuws