Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Vroeg beginnen met Engels werkt

Onderzoek RUG en UU: vroeg vreemdetalenonderwijs gaat niet ten koste van Nederlands
13 december 2012

Vier- en vijfjarigen zijn goed in staat om Engels te leren. Dat blijkt uit een onderzoek naar de effectiviteit van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels op de basisschool en de invloed daarvan op de Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen. De leerlingen blijken een hoger niveau voor Engels te halen, terwijl het Nederlands op peil blijft. Het onderzoek dat op verzoek van het ministerie van OCW eind 2009 is gestart, is uitgevoerd door de afdeling Toegepaste Taalwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht in samenwerking met het Europees Platform onder de titel ‘Foreign Languages in Primary schools Project’ (FLiPP).

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die meer dan 60 minuten Engels per week krijgen van een leerkracht met een hoog taalvaardigheidsniveau, significant betere resultaten behalen dan kinderen die minder dan 60 minuten per week Engels krijgen van een leerkracht met een gemiddeld taalniveau. Dat betekent dat het voor de vorderingen van de leerlingen belangrijk is, om zowel te investeren in tijd als in het taalvaardigheidsniveau van de leerkracht. Alle kinderen, dus zowel de leerlingen die meer dan 60 minuten per week Engels krijgen als de leerlingen die minder Engels krijgen, presteren voor de Nederlandse woordenschat conform de leeftijdsnormen.

Taalvaardigheid van kleuters gemeten

De resultaten zijn tot stand gekomen door de vorderingen van de kleuters van zowel de Engelse als de Nederlandse taalvaardigheid te meten. De onderzoekers hebben hiervoor een aantal testen afgenomen, waarbij de taalvaardigheid van de kinderen op een speelse manier gemeten werd.

Plan ter verbetering Engels in het primair onderwijs

Het ministerie van OCW gebruikt de resultaten voor het Plan van Aanpak dat op dit moment opgesteld wordt ter verbetering van Engels in het primair onderwijs en op de pabo’s. Het Europees Platform vindt dat dit Plan van Aanpak ertoe moet bijdragen dat meer scholen vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) gaan aanbieden en dat de kwaliteit van de lessen Engels verbetert.

Aansluiting voortgezet onderwijs

Het plan is ook van belang voor de aansluiting op het voortgezet onderwijs. Dankzij vvto verlaten tienduizenden leerlingen met een flinke Engelse taalvaardigheid en internationaal bewustzijn de basisschool. Door de sterke groei in het aantal scholen dat al vanaf de kleutergroepen Engels aanbiedt (van 37 scholen in 2004 naar ruim 700 in 2012), is het noodzakelijk dat het voortgezet onderwijs hierop inspringt. Dat gebeurt nog veel te weinig, hoewel een aantal middelbare scholen voor tweetalig onderwijs daar nu wel mee bezig is.

Vreemdetalenonderwijs op de pabo

Ook steeds meer pabo’s zien het belang om in te spelen op deze onderwijsverandering: zes pabo’s besteden al extra aandacht aan vvto Engels en de bijbehorende vakdidactiek via een minor. Want alleen op deze manier kunnen leerkrachten op een verantwoorde manier tegemoetkomen aan de veelgehoorde vraag: “Juf, wanneer gaan we weer Engels doen?”

De resultaten van dit onderzoek zijn op 12 december 2012 gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Amersfoort.

Internationaliseren in onderwijs

Het ‘Europees Platform - internationaliseren in onderwijs’ inspireert door te laten zien wat de meerwaarde van internationalisering is. We delen graag de succesverhalen. Het Europees Platform ondersteunt internationaliseren in onderwijs met kennis en overheidssubsidies. Medewerkers en ambassadeurs adviseren stap voor stap op professionele wijze. Het basis- en voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen kunnen van onze expertise profiteren. Want: internationalisering versterkt de kwaliteit van het onderwijs.

Meer informatie

Prof. dr Kees de Bot, Hoogleraar Toegepaste Taalwetenschap, Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen.

www.rug.nl/staff/c.l.j.de.bot

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:35

Meer nieuws

 • 24 september 2018

  Presentatie boek over archeologisch onderzoek De Onlanden

  Zuidelijk van de stad Groningen ligt een geliefd natuurgebied: De Onlanden. Het Groninger Instituut voor Archeologie van de RUG heeft hier afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan. De resultaten staan beschreven in het boek ‘Huisplaatsen in De Onlanden...

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...