Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 40

21 november 2012
Unifocus 21 november
Unifocus

Opinie

‘De revolutie in energieproductie begint lokaal’

Er is een revolutie gaande in de energieproductie. Naast centrale energieproductie door grote bedrijven ontstaan er steeds meer lokale burgerinitiatieven om stroom te produceren. Het resultaat is meer duurzame energie en meer sociale binding, stelt hoogleraar sociologie Frans Stokman van de Rijksuniversiteit Groningen. Stokman is tevens bestuurslid van Grunneger Power, een coöperatieve vereniging die Groningen van groene energie wil voorzien. › lees verder


Promoties

Tactiek is meetbaar

Prestatieanalyse is het objectief vastleggen en evalueren van gedragingen van één of meer spelers tijdens wedstrijden of trainingen. Het belangrijkste doel is coaches en spelers te voorzien van biomechanische, technische, fysiologische en tactische informatie over speler- en/of teamprestatie. Hiermee is de training te sturen, de prestatie te verbeteren of de wedstrijdvoorbereiding te ondersteunen. Wouter Frencken heeft een serie studies uitgevoerd bij jeugdige-, volwassen-, amateur- en elite-voetballers, om inzicht te krijgen in tactische prestatie-indicatoren. Frencken laat met dit onderzoek zien dat tactische patronen met positiedata inzichtelijk gemaakt kunnen worden. › lees verder

EU-recht versus nationaal procesrecht

Het EU-recht regelt tal van onderwerpen die zich voor de Nederlandse rechter kunnen afspelen. Zo verbiedt het EU-recht het aangaan van een kartel en beschermen diverse EU-richtlijnen de consument, bijvoorbeeld tegen oneerlijke algemene voorwaarden of huis-aan-huisverkoop. In principe bepaalt het nationale recht of de rechter de mogelijkheid heeft om deze rechtsgronden toe te passen. Maar het feit dat de rechtsgronden die toegepast zouden moeten worden van EU-recht zijn, zorgt er wel voor dat dit nationale procesrecht een toets dient te ondergaan. Anders zouden de lidstaten van de EU er immers op die manier (bewust) voor kunnen zorgen dat het EU-recht geen toepassing vindt. Alain Ancery onderzocht of de regels die verband houden met het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden door de Nederlandse burgerlijke rechter deze toets kunnen doorstaan. Zijn conclusie is dat dit niet altijd het geval is. › lees verder

Emoties belangrijk bij groepsprocessen en ‐uitkomsten

Andrea Day laat in haar proefschrift zien dat emoties belangrijk zijn voor groepsprocessen en ‐uitkomsten. Zij richtte zich op de relaties die in interactieve groepen bestaan tussen groepsidentificatie, emoties en groepsprocessen. Daaruit blijkt hoe onze verbondenheid met de groep bepaalt hoe we ons in onze groep voelen. Day laat zien hoe groepsidentificatie en emotie in wisselwerking met elkaar invloed uitoefenen op hoe groepsleden informatie verwerken en tot groepsbeslissingen komen. Ook toont ze het niet‐statische karakter van emoties binnen groepen aan, zoals die zich tijdens groepsinteracties ontwikkelen en belangrijke groepsuitkomsten bepalen. › lees verder

Waarom kinderen stoeien met persoonlijke voornaamwoorden

In de frase ‘Gisteren sprak James met Rob. Hij bekende de diefstal.’ kan zowel James als Rob de bekennende dief zijn. De oorzaak van deze ambiguïteit is dat persoonlijke voornaamwoorden zoals hij en hem geen vaste betekenis hebben, maar dat hun betekenis afhankelijk is van de context. Jacolien van Rij onderzocht waarom persoonlijke voornaamwoorden eenvoudig lijken voor volwassenen, maar moeilijk zijn voor kinderen. › lees verder

Opleidingsverschillen in het MBO

Onderwijsinstellingen in het MBO in Nederland verschillen nauwelijks in hun opbrengsten. De verschillen in opleidingen binnen de instellingen zijn echter aanzienlijk, concludeert Anneke Timmermans in haar proefschrift. › lees verder

Neusoperatie bij schisis: bij jongens vanaf 17 jaar verantwoord, bij meisjes vanaf 16

Schisis (in de volksmond ‘hazenlip’) is de meest voorkomende aangeboren afwijking van het gezicht. Veel schisispatiënten willen de afwijkende vorm van hun neus laten corrigeren – niet alleen omdat ze dit mooier vinden, maar ook om functionele redenen. De benodigde operatie kan pas uitgevoerd worden wanneer het aangezicht volgroeid is. Perry van der Heijden stelt vast dat de neus bij jongens op zeventienjarige leeftijd is uitgegroeid, en bij meisjes op zestienjarige leeftijd. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met eventuele individuele verschillen. › lees verder

Behandeling permanent boezemfibrilleren kan eenvoudiger en goedkoper

Patiënten met permanent boezemfibrilleren hoeven minder vaak ter controle naar het ziekenhuis dan vooralsnog wordt verondersteld. Een controlebehandeling met ‘matige frequentie’ volstaat. Ook hoeven de patiënten minder medicijnen te gebruiken en hebben ze minder aanvullend onderzoek nodig dan gedacht. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Hessel Groenveld. › lees verder

Economieën van drie nederzettingen in Sibaritide gereconstrueerd

Stefan Elevelts reconstrueerde de bestaanseconomieën van drie nederzettingen in de Sibaritide, Zuid-Italië, van de midden-bronstijd tot de vroege ijzertijd (ca. 1700 - 700 v.Chr.). In deze dissertatie worden de relaties tussen strategieën van exploitatie van diersoorten en andere economische activiteiten, waarbij rekening wordt gehouden met factoren als nederzettingsuitbreiding, populatiegroei en het productief potentieel van territoria van sites. Verder wordt de rol van zowel gedomesticeerde als wilde dieren binnen een gemeenschap vanuit een sociaal perspectief onderzocht. › lees verder

Automatisch antoniemen vinden en bestuderen

Promotie Anna Lobanova › lees verder

De rol van ICT in aanvoerketens van Chinese productiebedrijven

Promotie Xuan Zhang › lees verder

Supergeladen ongevouwen eiwitten

Promotie Anke Kolbe › lees verder

Data-efficiënt verwerken met Astro-WISE

Promotie Johnson Mwebaze › lees verder

Rol van proteïne S bij bloedstelping nader in kaart

Promotie René Mulder › lees verder

Kuifje en de ontwikkeling van de stripcultuur

Promotie Rudi de Vries › persbericht

Minder antibiotica nodig bij kinderen met kanker

Promotie Karin Miedema

Effectiviteit inhalatietherapie bij longziekten kan beter

Promotie Bart Rottier › persbericht

Mondbeugel effectief bij obstructief slaapapneu

Promotie Michiel Doff › persbericht


Oratie

Moral agents and victims of circumstances

Op basis van onderzoeksresultaten uit de psychologie heeft een aantal spraakmakende filosofen recent gesteld dat karakter (in de gangbare betekenis) niet bestaat. Over deze stelling en haar implicaties is een levendig debat ontstaan, een debat dat echter in een impasse is beland. In haar oratie laat prof.dr. Pauline Kleingeld zien dat deze impasse doorbroken kan worden. De stelling van de critici berust op onjuiste uitgangspunten. › lees verder


Personalia

Edwin Winkel bijzonder hoogleraar halitose

Dr. E.G. Winkel is benoemd tot bijzonder hoogleraar Speciële parodontologie, in het bijzonder halitose, namens de Stichting Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP), bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het is de eerste leerstoel halitose (slechte adem) in Europa. › lees verder

NWO subsidie voor onderzoek naar beheermethoden spoorwegen

Warse Klingenberg en Ruud Teunter van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde participeren in het onderzoeksprogramma Explorail van NWO, STW en ProRail. Doel is het verkrijgen van nieuwe inzichten en technieken voor het voorkomen en sneller oplossen van verstoringen. Klingenberg en Teunter richten zich op het ontwikkelen van een nieuwe methodologie voor beheer van het spoor. Doel van zo’n methodologie is om de veiligheid en beschikbaarheid van het spoor ook voor de lange termijn te garanderen en dit te vertalen in de samenwerking en afspraken met de aannemers die het onderhoud uitvoeren. › lees verder

Amerikaanse onderscheiding voor materialenonderzoeker

Erik van der Giessen, hoogleraar bij de onderzoeksgroep micromechanica van het Zernike Institute for Advanced Materials van de RUG, heeft de ‘Koiter Medal’ van de American Society of Mechanical Engineers ontvangen. Hij krijgt deze onderscheiding vanwege zijn materialenonderzoek. Van der Giessen ontwikkelde wiskundige modellen om het gedrag van metalen platen onder spanning te voorspellen. Die zijn onder meer van belang voor de auto-industrie. › lees verder

Vera Munde wint ISED-dissertatieprijs 2012

Naast de Han Nakken Prijs heeft Vera Munde een tweede prijs in de wacht gesleept met haar proefschrift: de ISED-dissertatieprijs. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen

Wat wikipedia je niet vertelt over… Don Quichot - Rina Walthaus

26 november 2012lees verder

Studium Generale Groningen

Maffia ! Anton Blok - De maffia op Sicilië

27 november 2012 › lees verder

Studium Generale Groningen ism. Jonge Harten Festival

Vergeetstuk. Tom Struyf - Een mix tussen theater, lezing en documentaire

28 november 2012

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:52

Meer nieuws