Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 38

07 november 2012
Unifocus 7 november
Unifocus

Oratie

Beleving en waardering van natuur en landschap

Mensen hoeven niet per se zelf de natuur in om er beter van te worden, alleen het kijken naar natuur vanuit een raam heeft al meetbare psychische en fysiologische effecten. Daarbij maakt het niet eens veel uit of dat raam uitzicht biedt op een schitterend halfopen landschap, of op een dertien in een dozijn grasveld. Dit blijkt uit onderzoek van Agnes van den Berg, bijzonder hoogleraar Beleving en waardering van natuur en landschap aan de RUG. Er zijn vooral positieve effecten van de natuur op het herstel van stress en aandachtmoeheid. Van den Berg stelt daarom in haar oratie op 13 november dat er, gezien de potentieel grote besparingen op zorgkosten en kosten van ziekteverzuim, dringend behoefte is aan meer onderzoek naar causale verbanden tussen contact met de natuur en de preventie en behandeling van ziekten en aandoeningen. › lees verder


Promoties

Meer kennis en motivatie kan therapietrouw bij hartfalen vergroten

Voor patiënten met hartfalen is het belangrijk dat ze hun medicijnen goed innemen, zich aan hun dieet houden en voldoende bewegen. Ook is het belangrijk dat ze op tijd aan de bel trekken als hun klachten verergeren. Maurice Nieuwenhuis onderzocht waarom patiënten het moeilijk vinden om voldoende te bewegen en dagelijks op de weegschaal te gaan staan. Voorschriften ten aanzien van dieet en vochtbeperking leven ze wat beter na. Als patiënten meer over hun aandoening en behandeling weten en beter begeleid worden, neemt hun therapietrouw toe ten aanzien van dieet en dagelijks wegen, concludeert Nieuwenhuis. Maar voldoende bewegen is en blijft ook dan een struikelblok. › lees verder

Doorwerken werkt bij chronische pijn

Chronische pijn aan het bewegingsapparaat komt veel voor in Nederland. Veel mensen hebben door de pijn moeite om aan het werk te blijven. Hoge kosten voor maatschappij en individu zijn het gevolg. Toch hoeft chronische pijn niet per se te leiden tot arbeidsverzuim, zo blijkt uit onderzoek van Haitze de Vries.

De Vries onderzocht hoe mensen die chronisch pijn lijden, ondanks hun klachten, toch door kunnen blijven werken. Het blijkt dat veel ‘doorwerkers’ met chronische pijn hun werk als therapeutisch ervaren: het werk leidt af van de pijn, geeft energie, structuur, sociale contacten en zelfrespect. De motivatie voor werk, zelfmanagementvaardigheden en het belang dat men toekent aan de pijn zijn belangrijke factoren die doorwerken met chronische pijn mogelijk maken. › lees verder

Milde angst en depressie: alarmsignaal voor ernstiger klachten

Pas wanneer mensen lijden aan ernstige angst en depressie, wordt dit in de psychiatrie als een ziekte beschouwd. Er wordt dan gesproken van klinische angst en depressie. Maar ook wanneer de klachten milder zijn, oftewel subklinisch, kunnen ze de kwaliteit van leven verminderen en invloed hebben op het functioneren op het werk en het sociale leven. Julie Karsten onderzocht hoe subklinische, maar wel belemmerende angst en depressie, in kaart kunnen worden gebracht. Het blijkt dat wie aan subklinische depressie en angst lijdt een groter risico loopt om binnen twee jaar een klinische depressie of angststoornis te ontwikkelen. Ook functioneren deze mensen in de nabije toekomst minder goed dan mensen zonder subklinische depressie of angstklachten. › lees verder

Genetische variatie mogelijke voorspeller van nierfalen

Door genetisch onderzoek is veel bekend geworden over de werking van de nieren. Maar welke genen verantwoordelijk zijn voor progressieve nierfunctieachteruitgang is nog grotendeels onduidelijk. Carolien Doorenbos ontdekte zeven variaties in genen in het vitamine-D-metabolisme die bij ontvangers van niertransplantaat vaker voorkomen dan bij nierdonoren. Op basis van deze variaties kunnen mensen die eindstadium nierfalen krijgen, mogelijk worden onderscheiden van mensen die dat niet krijgen. Bovendien bevestigt deze bevinding dat de werking van het vitamine-D-metabolisme een rol speelt bij nierziekten. › lees verder

Opleiding, efficiëntie en ergonomie bij kijkoperaties kunnen beter

Een kijkoperatie (laparoscopie) heeft een aantal bewezen voordelen voor de patiënt. Doordat er slechts een kleine opening hoeft te worden gemaakt, ontstaan er veel kleinere littekens, is de hersteltijd korter en heeft de patiënt minder pijn. Maar voor het operatieteam levert deze werkwijze moeilijkheden op, op het gebied van de ergonomie en de efficiëntie van het operatieproces.

Marc van Det onderzocht onder meer wat de beste houding is om laparoscopische chirurgie uit te voeren. Met name de positie van de monitor is daarbij van belang, zo stelt hij vast. De monitor dient ruim onder ooghoogte, dicht bij het operatieveld en in lijn met de werkrichting van de chirurg geplaatst te worden. Van Det toont aan dat een speciaal voor laparoscopie ontworpen operatiekamer een significante verbetering van de ergonomie en een verbeterde efficiëntie tussen de operaties door kan opleveren. › lees verder

Preventieprogramma aangeboren afwijkingen door geneesmiddelengebruik faalt

Een geneesmiddel dat een vrouw slikt voor of tijdens haar zwangerschap kan oorzaak zijn van aangeboren afwijkingen bij haar baby. Geneesmiddelen waarvan bekend zijn dat zij schade kunnen veroorzaken aan een embryo of foetus en kan leiden tot aangeboren afwijkingen, miskramen of doodgeboorte, worden 'teratogeen' genoemd. Ineke Crijns deed onderzoek naar geneesmiddelen die aangeboren afwijkingen zouden kunnen veroorzaken en daarom in het Zwangerschap Preventie Programma (ZPP) zouden moeten worden opgenomen. › lees verder

Vocaalveranderingen in de stadstaal van Zwolle

Centraal in het onderzoek van Philomène Bloemhoff-de Bruijn staan de vocaalveranderingen die zich gedurende een periode van 150 jaar hebben voltrokken binnen de taal van de stad Zwolle. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van 19e-eeuwse publicaties in deze stadstaal. Zij vergeleek die taal met het modern gesproken Zwols. › lees verder

Trombose in aders en slagaders blijken verwante ziekten

Promotie Inge van Schouwenburg › persbericht

Klikchemie bruikbaar voor de PET-scan

Promotie Leila Mirfeizi › lees verder

Toepassing van de FMEA-methodiek in de procesindustrie

Promotie Jan Braaksma › lees verder

Modelleren van de elektromagnetische interacties van moleculen in nanofotonische materialen

Promotie Christian Marocico › lees verder

Nieuwe poreuze materialen van grafeen

Promotie Konstantinos Spyrou › lees verder

Kwantumtransport in twee- en eendimensionaal grafeen

Promotie Alina Veligura › lees verder

Autonoom bewegende micro/nano-objecten

Promotie Robby Roswanda › lees verder


Oratie

Families, huishoudens en wonen

De nabijheid van familieleden is van groot belang voor de beslissing om al dan niet te gaan verhuizen. Wie ouders, broers of zussen in de buurt heeft wonen, heeft een aanzienlijk kleinere kans om de gezamenlijke woning te verlaten bij (echt)scheiding. Ook de kans op verhuizen over langere afstand, bijvoorbeeld voor werk, is een stuk kleiner. Verder lijkt het erop dat de nabijheid van kinderen het welzijn van ouderen zonder partner vergroot, terwijl het hebben van kinderen op zich voor hen geen invloed lijkt te hebben. Voor ouderen met een partner is dit andersom: het maakt vooral uit óf ze kinderen hebben en niet zozeer waar ze wonen. Dat zijn enkele opvallende bevindingen uit het onderzoek van Clara Mulder, die zij in haar oratie bespreekt. › lees verder


Agenda

Talenweek: volop festiviteiten over de Europese talen

Van 16 tot en met 23 november vindt de Talenweek plaats, een initiatief van de opleiding Europese talen en culturen. Er is een uitgebreid programma van verschillende talenfestiviteiten voor studenten, studiekiezers en belangstellenden. › lees verder

Studium Generale Groningen

Left Brain, Right Brain - Chris McManus: Why are most people right-handed?

13 november 2012 › lees verder

Studium Generale Groningen

Digital Vertigo. How Social Media are Disorientating Us - Andrew Keen

15 november 2012 › lees verder

Symposium

Afscheid prof.dr. Roel Vonk als hoogleraar Medische voedingsleer

23 november 2012

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:52

Meer nieuws