Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Ben Maassen ontvangt subsidie Revalidatiefonds voor spraakonderzoek

14 november 2012

Het Revalidatiefonds honoreerde recent een substantieel deel van een subsidie-aanvraag (totale budget € 148.000,-) aan prof. dr. Ben Maassen, Hoogleraar Dyslexie en Klinisch Neuropsycholoog van de Faculteit der Letteren en het UMCG. Dit stelt de onderzoeker in staat kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden beter te diagnosticeren en een meer toegesneden logopedische behandeling te geven.

Het onderzoek
Het project ‘Klinische implementatie van procesdiagnostiek en indicatiestelling van complexe, senso- motorische spraakstoornissen bij kinderen’ levert een belangrijke bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing van klinisch diagnostisch en therapeutisch handelen. Daarnaast levert het fundamenteel inzicht in de relatie tussen spraakmotorische en fonologische ontwikkelingen en stoornissen bij kinderen waarvan spraakmoeilijkheden van motorische aard een ernstige belemmering vormt voor goede communicatie. Op basis van de resultaten zullen onderwijsmodules worden ontwikkeld om professionals in de gezondheidszorg en de betreffende opleidingen (met name opleidingen logopedie en spraak-taalpathologie) vertrouwd te maken met procesdiagnostiek en toepassingen daarvan.

Samenwerkingsverband
Het onderzoeksteam wordt gevormd door een samenwerkingsverband tussen RUG ( Center for Language and Cognition Groningen & UMCG), Univeristair Medisch Centrum St. Radboud (Afdeling Revalidatiegeneeskunde), Hogeschool Arnhem-Nijmegen (Afdeling Neurorevalidatie), en Universiteit Utrecht (Uil-OTS). Samen genereren zij expertise op het gebied van de neurolinguïstiek, klinisch neuropsychologie, fonetiek, spraak-taalpathologie, en logopedie.

Het Revalidatiefonds
Het Revalidatiefonds vindt het zaak om de samenleving zo in te richten dat mensen met een functiebeperking zo normaal mogelijk en zelfstandig kunnen leven. Voor extra aanpassingen en voorzieningen is vaak veel geld nodig. Daarom initieert en financiert het Revalidatiefonds projecten op het gebied van revalidatie, preventie, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.

Over Ben Maassen
Sinds april 2009 is prof. dr. Maassen hoogleraar Dyslexie bij de Faculteit der Letteren met een nevenbenoeming bij de Faculteit Medische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Zijn specialisatie is neuropsychologische functiestoornissen bij kinderen. Hij begeleidde meerdere promotietrajecten op het gebied van spraakstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, auditieve verwerking en dyslexie, en is geruime tijd betrokken bij de organisatie van internationale congressen op het gebied van spraakmotoriek.

Meer informatie
Prof. dr. Ben Maassen

Laatst gewijzigd:23 april 2018 10:47

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...