Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Stenden heeft primeur met lectoraat Early Childhood met Ineke Oenema-Mostert en Sieneke Goorhuis-Brouwer

26 november 2012

Op vrijdag 16 november zijn dr. C.E. (Ineke) Oenema-Mostert (Orthopedagogiek, RUG)en prof. dr. S.M. (Sieneke) Goorhuis-Brouwer (UMCG)geïnstalleerd als lector Early Childhood bij de School of Education van de hogeschool Stenden. Het lectoraat houdt zich bezig met onderzoek, onderwijs, opvoeding, toetsing en zorg voor jonge kinderen in de leeftijd van vier tot zes jaar.
Met de instelling van het lectoraat speelt Stenden in op de vele vragen die in het primair onderwijs leven ten aanzien van een adequaat onderwijsaanbod aan jonge kinderen en sluit de hogeschool aan bij de maatschappelijke discussie hierover.

Gelijk aanbod spelen en leren
Nieuwe wetenschappelijke inzichten geven aan dat het aanbod van spelen en leren gelijk moet lopen met de ontwikkeling van de hersenen van het jonge kind. Het werkveld vraagt zich af of het huidige schoolsysteem hier wel voldoende rekening mee houdt en op in speelt.

Onderzoek
De lectoren richten zich vooral op het praktijkgericht onderzoek naar het huidige onderwijsaanbod aan kleuters van vier tot zes jaar en de doorgaande lijn voor- en vroegschools. Daarnaast ontwikkelen de lectoren op basis van recent wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek een specialisatie ' jonge kind' voor de Pabo's van Stenden. Daarbij zal nadrukkelijk een nascholings- en begeleidingsaanbod voor leerkrachten in het primair onderwijs worden betrokken. Tot slot zullen ook beleidsadviezen worden opgesteld voor onder meer het ministerie van OCW en de Inspectie voor het primaire onderwijs.

Over Sieneke Goorhuis-Brouwer
Dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer is orthopedagoog en spraakpatholoog. Zij werkte 35 jaar in het UMCG en verrichtte onderzoek naar de epidemiologie van spraak- en taalproblematiek, de effecten van een meertalige opvoeding, de diagnostische processen bij spraak- en taalproblematiek en de effecten van spraak- en taalproblemen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
Haar werk is, mede door haar lobby binnen alle geledingen van de Gezondheidszorg, van grote invloed op de dagelijkse praktijkvoering in Nederland.

Over Ineke Oenema-Mostert
Dr. Ineke Oenema-Mostert studeerde Orthopedagogiek aan Rijksuniversiteit Groningen (1996).  Sinds 2006 is zij als Universitair Docent Orthopedagogiek verbonden aan de RuG, waar zij als co-promotor verschillende onderzoeken begeleidt binnen het domein van Early Childhood. Een belangrijke thema in haar werk is het onderwijs en onderzoek op het gebied van het (spelend) leren en de ontwikkeling van kinderen tussen 3 en 7 jaar in een school-, groep- of thuisomgeving in relatie tot het ontwikkelen en evalueren van evidence based begeleidingsprogramma’s.

Rede Sieneke Goorhuis Brouwer

http://www.stenden.com/nl/bedrijven/lectoraten/early-childhood/PublishingImages/1638.12-2%20STEND%20Rede_Goorhuis_V4.pdf

Rede Ineke Oenema-Mostert

http://www.stenden.com/nl/bedrijven/lectoraten/early-childhood/PublishingImages/1638.12-2%20STEND%20Rede_Oenema_V4.pdf

Laatst gewijzigd:13 september 2018 14:29

Meer nieuws