Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 34

10 oktober 2012
Unifocus 10 oktober
Unifocus

Slimme combinaties moeten vervoer effectiever maken

Als in een krimpregio een groepsvervoerder toch rijdt, dan kan die meteen de (buitenlandse) kranten, tijdschriften en bibliotheekboeken meenemen. Dergelijke slimme combinaties van vervoersstromen, ‘freight hitchhiking’ is een van de onderzoeksprojecten van de afdeling Operations van de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Het Nederlandse topinstituut voor logistiek Dinalog start zes nieuwe R&D-projecten, waarvan er drie naar de RUG gaan. Naast freight hitchhiking zijn dat onderzoeksprojecten over de thuisbezorging van internet-aankopen en het logistieke proces rond onderhoud van kapitaalgoederen. De drie projecten sluiten goed aan bij de onderzoeksspeerpunten duurzaamheid en energie van de RUG. › lees verder


Promoties

Behandeling tandvleesontsteking vermindert ook andere gezondheidsklachten

Patiënten met diabetes type 2 hebben vaker ernstiger ontstoken tandvlees dan gezonde mensen. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Hendri Susanto. Het is een extra aanwijzing dat er een verband bestaat tussen tandvleesontsteking en de algemene gezondheid. Wie gezond van lijf en leden wil blijven, doet er goed aan zijn tanden zorgvuldig te poetsen. Susanto bracht de samenhang tussen parodontitis en andere gezondheidskenmerken in kaart onder de Indonesische bevolking. › lees verder

Nader inzicht in hersenveranderingen bij zwangerschapsvergiftiging

UMCG-promovendus Marjon Wiegman onderzocht in een diermodel hoe pre-eclampsie kan leiden tot eclampsie. Ze stelt vast dat gedurende de zwangerschap de kleine hersenbloedvaten meer vocht doorlaten wanneer de bloeddruk stijgt. Door pre-eclampsie lijken de bloedvaten in de hersenen bovendien minder goed op hoge bloeddruk te kunnen reageren. Dit onderzoek vergroot het inzicht in de kwetsbaarheid van de hersenbloedvaten gedurende de zwangerschap. De inzichten kunnen wellicht helpen eclampsie en andere hersengerelateerde complicaties tijdens de zwangerschap beter te behandelen of zelfs te voorkomen. › lees verder

Nieuwe aangrijpingspunten bij behandeling Acute Myeloïde Leukemie

Acute Myeloïde Leukemie (AML) is een vorm van kanker die zich in het beenmerg ontwikkelt. Meer dan de helft van de patiënten reageert goed op behandeling met chemotherapie, maar vaak komt de ziekte na enige tijd weer terug. Alida Weidenaar bracht de oorzaak van AML nader in kaart en onderzocht de effectiviteit van een nieuw medicijn tegen de ziekte. › lees verder

Productie van smaakcomponenten door melkzuurbacteriën

Agata Maria Pudlik richtte zich op de productie van smaakcomponenten door melkzuurbacteriën die van belang zijn in de zuivelindustrie. Deze smaakcomponenten worden gevormd uit aminozuren die afkomstig zijn uit melkeiwitten. Het doel van haar onderzoek was om die omzetting te stimuleren met citraat. › lees verder

Beeld van moeizame interactie Democratische Partij VS en zuidelijke Democraten

Gedurende een groot deel van de twintigste eeuw maakten Democraten de dienst uit in het Zuiden van de Verenigde Staten. In tegenstelling tot de rest van de Democratische Partij bestond de zuidelijke vleugel voornamelijk uit conservatieve politici, die het behoud van raciale segregatie als het hoogste doel beschouwden. Hun positie werd schijnbaar onmogelijk na de Tweede Wereldoorlog, vooral toen de Democratische presidenten John Kennedy en Lyndon Johnson – onder druk van de burgerrechtenbeweging – zich steeds meer gingen uitspreken tegen de apartheid in het Zuiden. Maarten Zwiers onderzocht de bijzondere interactie tussen zuidelijke Democraten en de nationale Democratische Partij vanaf de New Deal tot aan de invoering van de belangrijke burgerrechtenwetten in het midden van de jaren zestig. › lees verder

Invloed moederlijke stress op haar nakomelingen

Rie Henriksen onderzocht bij kwartels welke invloed warmtestress tijdens de zwangerschap bij de moeder heeft op de stresshormonen in haar kuikens.

Het is bekend dat stress bij de moeder tijdens zwangerschap en eivorming van invloed is op de hormoonsamenstelling in hun nakomelingen. Maar wat gebeurt er als de stress waarmee de moeder te maken had niet optreedt in de omgeving van de jonge nakomelingen? Hebben ze er dan last van dat ze 'niet adequaat zijn voorgeprogrammeerd'? De factor warmtestress bij de moeder – die lijdt tot verhoging van het stresshormoon corticosteron, dat ook weerspiegeld is in het eiplasma – bleek van minder invloed op de kuikens dan de daadwerkelijke warmtestress die zij als kuiken buiten het ei ondervonden. Blijkbaar hebben de kuikens een mechanisme waarmee zij effecten van invloeden tijdens hun embryonale periode teniet kunnen doen als de omgeving niet 'matcht' met die tijdens hun prenatale periode. › lees verder

Internationale handel gebaat bij juridisch bindende verdragen

Tristan Kohl onderzocht de rol van internationale instituties en het effect daarvan op de wereldhandel gedurende de periode 1948-2007. › lees verder

Raamwerk voor interpretatie nieuwe natuurkunde

Het onderwerp van het proefschrift van Jordy de Vries is het schenden van de symmetrie van tijdsomkering. Tijdsomkeringsymmetrie is de symmetrie tussen vooruit- en achteruitlopende tijd. Ook al lijkt het alsof deze symmetrie ernstig geschonden is in ons dagelijkse leven (de tijd loopt alleen vooruit), is tijdsomkering op het niveau van elementaire deeltjes een zeer goed behouden symmetrie. Het is zelfs zo goed behouden dat het Standaard Model van elementaire deeltjesfysica niet in staat is om de evolutie van ons heelal te beschrijven. › lees verder

Polyurethanen geschikt voor medische materialen

Polyurethanen worden veelvuldig toegepast in coatings, lijmen, verven, schuimen (het bekende PUR-schuim), vezels, engineering plastics, maar ook in biomedische materialen. De medische toepassing is een belangrijke categorie omdat het gebruik van biomedische materialen sterk toeneemt vanwege de vergrijzing van de bevolking. In haar proefschrift beschrijft Jie Yin de synthese van lineaire en gecrosslinkte polyurethanen. › lees verder

Biomateriaal PTMC geschikt voor kaak- en aangezichtschirurgie

Promotie Anne van Leeuwen › lees verder


Oraties

Ruimtelijk gedistribueerde informatie: van onzingesprek tot ‘smart grid’

Wat is het verband tussen bellen via Skype, een reis naar Rome boeken, een slim huis ontwerpen en de energierekening van een huishouden? In zijn oratie stelt prof.dr.ir. Marco Aiello dat de rode draad tussen deze onderwerpen moet worden gezocht in de ondersteunende infrastructuur en dan vooral op het gebied van gedistribueerde informatiesystemen. Deze informatiesystemen zijn geëvolueerd van kleine, experimentele prototypes tot de standaardaanpak voor het construeren van oplossingen op elke denkbare schaal. Het World Wide Web laat zien wat de impact van een dergelijk systeem is. Aiello laat zien dat er ons nog een revolutie wacht op het kruispunt van gedistribueerde systemen en energie. Hij stelt dat een dergelijke revolutie hoogstwaarschijnlijk ‘Smart Grids’ zal gaan heten. › lees verder

Industriële polymeren

Andreas Herrmann bespreekt in zijn oratie bestaande en toekomstig te ontwikkelen industriële polymeren. Deze materialen komen we tegenwoordig in vrijwel elk aspect van ons dagelijks leven tegen en producten die van plastic zijn gemaakt zijn alom aanwezig in onze moderne samenleving. Omdat verwacht wordt dat polymeren ook in de toekomst een heel belangrijke rol zullen spelen, zal er verder worden ingegaan op twee zich ontwikkelende trends op het gebied van macromoleculen, te weten plastic voor elektronica en polymeren in de biogeneeskunde. Deze materialen worden gebruikt als potentiële afgiftesystemen voor geneesmiddelen, als sondes in de diagnostiek en als bouwstenen voor miniatuurelektronica. › lees verder


Diversen

Wat verklaart de economische groeispurt in Afrika?

Na tientallen jaren van stagnatie, is de Afrikaanse economische groei aan het versnellen. Wat veroorzaakt deze groeispurt en is het een duurzame ontwikkeling? Is het vooral een gevolg van de exploitatie van minerale bronnen, of heeft het te maken met een meer structurele verandering van de economie? Marcel Timmer en Gaaitzen de Vries van het Groningen Growth and Development Centre (GGDC) van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde hebben een Britse subsidie ontvangen om dit te onderzoeken. › lees verder

In Beeld: prof.dr.mr. Margrite Kalverboer

Nieuwe hoogleraar Kind, (ortho)pedagogiek en vreemdelingenrecht › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen

Gastschrijver 2012 Hans Aarsman - Fotografie en Taal

15 oktober 2012 › lees verder

Studium Generale Groningen

One Nation under God: God bless America - Erin Wilson en Sam van Leer

16 oktober 2012 › lees verder

Rijksuniversiteit Groningen ism. Studium Generale Groningen

U4-lezing - Het geploeter van Europa

17 oktober 2012 › lees verder

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:52

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...