Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 33

03 oktober 2012
Unifocus 3 oktober
Unifocus 3 oktober

Opinie

‘Genetische modificatie moet weer op de agenda komen’

Het debat over genetische modificatie lijkt nagenoeg verstomd. Dat is jammer vindt dr. Sjaak Swart. Hij doet aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de interacties tussen wetenschap en samenleving, zoals bij de introductie van genetisch gemodificeerde gewassen. ‘We mogen onze ogen niet sluiten voor de risico’s van genetische modificatie. Maar we kunnen het ons evenmin veroorloven de mogelijkheden niet te onderzoeken of te overwegen.’ › lees verder


Promoties

Automobilisten schatten risico’s verkeerd in

Ben Lewis-Evans zet in zijn proefschrift vraagtekens bij het idee dat bestuurders van motorvoertuigen constant risico’s waarnemen en bewust risico’s nemen. Eigenlijk blijkt dat zij in hun taakuitvoering gewoontedieren zijn, meestal rijden op de automatische piloot, soms onbewust de regels overtredend en misschien zelfs beïnvloed door emoties zonder dat ze het in de gaten hebben. Het lijkt of men de risico’s niet voelt. Het feit dat verkeersdeelnemers uiteindelijk lang niet altijd, of zelfs zelden, risico’s goed inschatten, zet vraagtekens bij de cultuur van de beschuldigende vinger en nodigt uit tot een meer methodische en complexe systeembenadering van de verkeersveiligheid, aldus Lewis-Evans. › lees verder

Ervaringen uit kindertijd bepalen hoe we met kanker omgaan

Ervaringen in onze kindertijd spelen een belangrijke rol in het beeld dat we later van onszelf en anderen hebben en bepalen ook ons vertrouwen dat anderen ons zullen steunen als we het moeilijk hebben. Veilige en onveilige hechting bepalen daarmee ook hoe we op latere leeftijd omgaan met stressvolle gebeurtenissen zoals ziekte. Nynke Holwerda onderzocht welke rol hechting speelt bij de manier waarop patiënten omgaan met kanker. Zij stelt vast dat onveilig gehechte personen na de diagnose kanker meer stress ervaren dan veilig gehechte personen en de kwaliteit van hun leven een lager cijfer geven. Bij veilig gehechte personen gaat kanker van de derde tot de vijftiende maand na de diagnose een minder centrale rol in hun leven spelen. Bij onveilig gehechte personen is dit niet het geval: de rol van de ziekte blijft onverminderd groot. Niet onbelangrijk is dat onveilig gehechte personen minder vertrouwen stellen in en minder tevreden zijn over hun behandelend arts. › lees verder

Vaatchirurgie ook geschikt voor patiënten op leeftijd

Oudere patiënten kunnen in de meeste gevallen nog steeds in aanmerking komen voor vaatchirurgie. Een gevorderde leeftijd is geen reden om af te zien van verdere behandeling, blijkt uit het onderzoek van Robert Pol. › lees verder

Sociale afkomst meer van invloed op gezondheid meisjes dan jongens

Naar ongelijkheid in de gezondheid door sociaaleconomische factoren wordt veel onderzoek gedaan. Over de situatie bij kinderen en volwassenen is al veel bekend, maar naar adolescenten werd nog weinig onderzoek verricht. Dit terwijl de periode van adolescentie van grote invloed is op het latere leven: veel (on)gezonde leefgewoonten worden in deze levensfase aangeleerd. Promovendus Ferdinand Salonna onderzocht de sociaaleconomische ongelijkheid in gezondheid onder jongens en meisjes van 15 tot 19 jaar in Slowakije. Het blijkt dat veranderingen in sociaaleconomische verschillen in gezondheid en gezondheidsgedrag in deze groep duidelijker zijn bij meisjes dan bij jongens. › lees verder

Roma-jongeren leven niet ongezonder dan leeftijdgenoten

Roma vormen een van de grootste en de oudste minderheden in Europa. Ze worden al eeuwen gediscrimineerd en onderdrukt en leven veelal in armoede. Peter Kolarcik vergeleek de gezondheid van Slowaakse Roma-adolescenten met niet-Roma leeftijdgenoten. Hij stelt vast dat de meeste Roma-adolescenten naar school gaan en geliefd en gelukkig zijn, niet roken, geen alcohol drinken, niet gewelddadig zijn en relatief weinig drugs gebruiken. Zij leven niet ongezonder dan niet-Roma leeftijdgenoten. › lees verder

Regeling in Faillisementswet gebrekkig

De regeling in de Faillissementswet die voorziet in de omgang met door de schuldenaar vóór de faillietverklaring aangegane overeenkomsten is gebrekkig en dient ingrijpend te worden herzien. Dat stelt promovendus Thijs van Zanten naar aanleiding van zijn onderzoek. De regeling voldoet niet langer aan de eisen en inzichten van de huidige tijd, waarin het belang van overeenkomsten binnen ondernemingen veel groter is dan ten tijde van de totstandkoming van de Faillissementswet, aan het einde van de 19e eeuw. Het is volgens Van Zanten van belang dat een regeling wordt gecreëerd die in de eerste plaats de curator meer mogelijkheden biedt om belangrijke contracten te behouden en in de tweede plaats ruimte biedt om de schuldenaar van verlieslatende contracten te bevrijden. Hij doet daar diverse voorstellen voor. › lees verder

Verslaggevingsfraude bij middenkader in de VS

Verslaggevingsfraude is het manipuleren van de boekhouding om betere cijfers te laten zien. Kristina Linke onderzocht deze vorm van fraude, waarbij zij vooral keek naar de rol van de controller. Dat gebeurde aan de hand van 244 aanklachten in de periode 2000-2006 in de Verenigde Staten. Uit het onderzoek blijkt dat de verslaggevingsfraude meestal niet alleen gepleegd wordt en dat het financiële middenkader, zoals de controller, vaak samenspant met bestuurders. De CFO (financiële bestuurder) en collega-bestuurders beschikken mogelijk niet over de gedetailleerde kennis die nodig is om de cijfers te manipuleren, reden waarom ze de controller erbij betrekken. › lees verder

Bodembacterie gebruikt schimmeldraden als snelweg en beschermt tegen antischimmelmiddelen

Promotie Rashid Nazir › lees verder

Nieuwe, veelbelovende klasse membraantransporters in bacteriën ontdekt

Promotie Josy ter Beek › lees verder

Kennismanagement via de ‘Placemaking Tube’

Promotie Bob van Limburg › lees verder

Bio-organisch onderzoek naar splitsingsmethoden

Promotie Maarten van der Meijden › lees verder

Vergelijkende studie naar het ontstaan van epistemische uitdrukkingen in de continentaal-Scandinavische talen

Promotie Karin Beijering › lees verder

Koppeling van het pseudomureïnebindend domein aan het LysM domein

Promotie Ganesh Visweswaran › lees verder


Oratie

De grijze massa ingekleurd

De beste bezuiniging in de hedendaagse gezondheidszorg is het investeren in een goede psychiatrische ouderenzorg. Dat stelt prof.dr. Richard Oude Voshaar, hoogleraar ouderenpsychiatrie, tijdens zijn oratie. Als gevolg van de vergrijzing komen er steeds meer mensen met meerdere lichamelijke ziekten tegelijkertijd, ook wel multimorbiditeit genoemd. Ouderen met multimorbiditeit doen een groot beroep op onze gezondheidszorg. Ongeveer de helft van deze ouderen kampt met psychiatrische stoornissen (vooral depressie en angst), wat gepaard gaat met een verdubbeling van de medische zorgkosten. Deze extra kosten kunnen sterk verminderd worden door goede psychiatrische zorg. › lees verder

Kinderoncologie: hoe maligne is het

De oratie van prof.dr. Eveline de Bont gaat over haar onderzoek naar kanker bij kinderen. Kanker op de kinderleeftijd is een ernstige en levensbedreigende ziekte. Behandelingen duren lang en zijn het resultaat van intensief multidisciplinair samenwerken. De laatste decennia is er een enorme vooruitgang geboekt in de overleving van kanker op de kinderleeftijd. Het uitgangspunt in de rede van De Bont is het perspectief van de patiënt van nu. Op basis van de ontwikkelingen in de laatste jaren zal gekeken worden naar de vooruitgang en de bedreigingen. Ook het nut van onderzoek en de typisch Groningse insteek zullen worden belicht. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen

Gastschrijver 2012 Hans Aarsman - Kijken is weten én zien

8 oktober 2012 › lees verder

Studium Generale Groningen

One Nation under God: America’s Jester: The Daily Show with Jon Stewart - Brian Dunphy

9 oktober 2012 › lees verder

Rijksuniversiteit Groningen ism. Studium Generale Groningen

U-meet - Weg uit de crisis

10 oktober 2012 › lees verder

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:05

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...