Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Nico Kwakman: 'Dader met spijt minder risico voor de samenleving'

09 oktober 2012
in hoeverre werkt een spijtbetuiging van de verdachte door in de strafmaat? Door echt spijt te betuigen toon je aan dat je je bewust bent van de afkeurenswaardigheid van je handelen. In die zin ben je dus geen risicofactor (meer) voor de samenleving. En dat telt mee bij de strafoplegging. Je kunt dat vergelijken met het dagelijks leven: als je tegen iemand aanbotst, kun je maar beter 'oh pardon' zeggen: teken van beschaving. Daar bereik je meer mee dan de schuld van je af te schuiven en/of de ander verwijten dat hij beter uit moet kijken. Universitair docent strafrecht Nico Kwakman in  NRC Next van 9 oktober 2012.
Laatst gewijzigd:22 oktober 2019 14:48

Meer nieuws