Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Wat is jouw leesstijl? Literatuur in discussie

22 oktober 2012

De Stichting Senia organiseert en faciliteert leesgroepen voor ouderen. Senia levert leeswijzers aan de leesgroepen om het lezen en de discussie te ondersteunen. Deze documenten bevatten achtergrondinformatie over het boek en de schrijver, een interpretatie van de roman, recensies en lees- en discussievragen.

Sigrid Leeuwerik, masterstudente Nederlands, analyseerde de boeken "Nest" van Sanneke van Hassel en "Kamer" van Emma Donoghue en de bijbehorende leeswijzers en discussies. Nicky de Boer, masterstudente Kunst, Cultuur en Media deed hetzelfde voor "Tikkop" van Adriaan van Dis en "De schilder en het meisje" van Margriet de Moor. Deze onderzoeken leiden tot concrete adviezen hoe Senia de boekkeuze en de leeswijzers kan verbeteren. Daarmee krijgt elke maker van een leeswijzer beter grip op de materie. Maar ook voor leesgroepen en lezers is het interessant om eens stil te staan bij de eigen leesstijl(en). Wat zoek ik eigenlijk in een boek? En hoe komen anderen tot een heel ander oordeel?

Meer weten? Lees dan het artikel van de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:13

Meer nieuws