Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

NWO 'Excellentie in het onderwijs' onderzoekssubsidie voor Prof. dr. Alexander Minnaert en dr. Marie-Christine Opdenakker

12 oktober 2012

Prof. dr. Alexander Minnaert en dr. Marie-Christine Opdenakker hebben een NWO subsidie ontvangen voor hun onderzoek naar het stimuleren van de motivatie van de hoogbegaafde leerling. De subsidie werd toegekend in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Excellentie in het onderwijs’ van de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO) van NWO.

Het gehonoreede project:

'Triggering the motivation of the gifted: effects of cognitive and motivational differentiation'.

Uit het PISA onderzoek (2009) kwamen relatief teleurstellende resultaten naar voren betreffende hoogbegaafde leerlingen in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Daarenboven is in Nederland een dalende trend inzake motivatie vastgesteld gedurende het voortgezet onderwijs. Motivatie – en in het bijzonder voor hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen – is geenszins een vanzelfsprekendheid, temeer omdat de leeromgeving onvoldoende stimuleert en de zone van naaste ontwikkeling onvoldoende uitdaagt. Onderzoek reikt empirische evidentie aan dat de competenties van leraren onder de maat zijn inzake het motiveren van hoogbegaafde leerlingen, het vervullen van de psychologische basisbehoeften en het kunnen voorzien in ‘excellente’ differentiatiemogelijkheden. In dit project willen we cognitieve en motivationele differentiatie onderzoeken door middel van klasobservaties en video stimulated recall methods. Middels een interventieonderzoek willen we het effect van cognitieve en motivationele differentiatie nagaan op de motivatie en prestaties van hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen.

Laatst gewijzigd:03 mei 2017 14:08

Meer nieuws