Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 32

26 september 2012
Unifocus 26 september
Unifocus 26 september

Opinie

‘Na Arabische lente ophef over anti-islamfilm relativeren’

De ophef over de omstreden film ‘Innocence of Muslims’ krijgt veel te veel aandacht in de internationale media. Daardoor wordt de klok onnodig teruggedraaid naar de periode van polarisatie tussen de islam en het westen, meteen na’9/11’, en dat is precies het doel van de makers van de film. Dat zegt dr. Vivienne Matthies-Boon, universitair docent aan de afdeling Internationale Betrekkingen en International Organisatie van de Rijksuniversiteit Groningen, en onderzoeker aan het nieuwe Centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein. › lees verder

Eerste U-meet in Groningen: Weg uit de crisis

We zitten tot onze nek in een financiële en economische crisis. De grote vraag is: hoe komen we eruit? Woensdag 10 oktober vindt de eerste U-meet plaats aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar nieuwe oplossingen voor de financiële en economische crisis worden bedacht. In deze eerste U-meet, getiteld ‘Weg uit de crisis’, is onder meer Matthijs Bierman te gast, directeur van de Triodos Bank en alumnus van het jaar van de RUG. › lees verder


Promoties

Goed ziekteverzuimbeleid is maatwerk

Beleid bij ziekteverzuim richt zich vaak op langdurig zieken. Jolanda Schreuder stelt dat organisaties en bedrijven er goed aan doen om meer aandacht te schenken aan medewerkers die regelmatig kortdurend ziek zijn, en medewerkers die nooit afwezig zijn. Deze laatste groep, de nulverzuimers, zijn binnen een team belangrijke ondersteuners van de leidinggevende maar worden vaak niet voldoende op waarde geschat. Kortdurend verzuim heeft een relatie met gedrag, beïnvloedt direct het werkproces en leidt tot onderbezetting. Daarnaast lopen werknemers die regelmatig kort verzuimen, het risico op toekomstig langdurig verzuim. Nulverzuimers komen dezelfde problemen in het werk tegen, worden aangestuurd door dezelfde leidinggevenden en vallen onder hetzelfde organisatiebeleid. Ondanks dat veel organisaties veel moeite doen om het ziekteverzuim te managen, worden nulverzuimers meestal niet opgemerkt. › lees verder

Jongeren met borderline persoonlijkheidsstoornis en hun ouders

Borderline persoonlijkheidsstoornis is een ernstig psychiatrisch beeld dat zich kenmerkt door heftige stemmingswisselingen, zelfbeschadiging (snijden), impulsief gedrag en zwart-wit denken. Hoewel de gevolgen op lange termijn vaak ernstig zijn wordt de stoornis, zeker bij jongeren, nauwelijks onderkend. Marieke Schuppert onderzocht een nieuwe behandelmethode specifiek voor jongeren met borderline. Positief was de grote bereidheid van de jongeren met borderline om de nieuwe behandelmethode vol te houden. Schuppert stelt dat dit een belangrijke bevinding is, omdat de ervaring leert dat deze jongeren heel moeilijk gemotiveerd blijven voor behandeling. Schuppert onderzocht ook ouderfactoren die te maken kunnen hebben met borderline. Borderline-jongeren zeiden vaker overbeschermd te zijn opgevoed en met minder emotionele warmte dan jongeren zonder psychische klachten. Ook gaven hun moeders aan dat zij meer last hadden van psychische klachten en ouderlijke stress. Ze hadden vaker kenmerken van een ontwijkende of vermijdende persoonlijkheid. › lees verder

‘Cannabissysteem’ in de hersenen helpt herinneringen te verdringen

Het endocannabinoïde systeem in onze hersenen speelt wellicht een rol bij het ‘verdringen’ van herinneringen, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Piray Atsak. Dit biedt wellicht aanknopingspunten voor een nieuwe behandeling voor het posttraumatisch stress syndroom (PTSS). En misschien verklaart het ook waarom mensen die traumatische ervaringen hebben doorgemaakt relatief veel cannabis gebruiken. › lees verder

Beeldvorming kransslagader wellicht met CT-scan

Een van de oorzaken van hartfalen is dat de kransslagaders onvoldoende bloed naar de hartspier voeren. Deze problematiek wordt doorgaans met een ‘coronaire angiografie’ in beeld gebracht. Dit is een techniek waarbij bloedvaten en hartkamers met behulp van contrastvloeistof worden afgebeeld met röntgendoorlichting. Uit het promotieonderzoek van Wisnumurti Kristanto blijkt dat in plaats van een angiografie wellicht ook een CT-scan kan worden gebruikt. Dit zou minder belastend zijn voor de patiënt. › lees verder

Corticosteroïden verbeteren herstel na longontsteking niet

De krachtige ontstekingsremmers corticosteroïden geven geen verbeterd herstel bij patiënten die buiten het ziekenhuis een longontsteking oplopen, blijkt uit het onderzoek van Dominic Snijders. In zijn proefschrift brengt Snijders de afweerreactie nauwgezet in kaart en zoomt verder in op de activiteit van het stollingsysteem en op de gewijzigde samenstelling van het bloed. › lees verder

Herkomst en verspreiding van ijzer in de Poolzeeën

De beschikbaarheid van ijzer is van wezenlijk belang voor de groei van algen in de oceanen, en daarmee voor de gehele voedselketen in de oceaan. Maarten Klunder deed onderzoek naar de bronnen van ijzer in de Poolzeeën en de verspreiding ervan. › lees verder

Hevige menstruatie vaak door onderliggende stollingsziekte

Promotie Marieke Knol › persbericht

Plastic elektronica uit zichzelf-assemblerende monolagen

Promotie Fatemeh Gholamrezaie › lees verder

Nieuwe zuivering verbetert industriële eigenschappen van peptide-deformylase

Promotie Claudia di Toma › lees verder

Supergravitaties in verschillende dimensies

Promotie Giuseppe Dibitetto › lees verder

Spin-caloritronica

Promotie Frank Bakker › lees verder


Oratie

Over de invloed van internet op de retailsector

De oratie van Laurens Sloot gaat over de impact van internet op de wijze waarop consumenten producten en diensten selecteren en kopen. Sloot geeft een beschouwing over de opkomst van online retailing als ‘disruptive innovation’ voor traditionele retailers, en gaat in op de vraag welke acties retailers kunnen ondernemen zodat zij in staat zijn om de klant ook op lange termijn optimaal te bedienen. › lees verder


Personalia

Margrite Kalverboer benoemd tot bijzonder hoogleraar Kind, (ortho)pedagogiek en vreemdelingenrecht

Margrite Kalverboer wordt per 1 oktober door Stichting Nidos benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Kind, (ortho)pedagogiek en vreemdelingenrecht’ bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Kalverboer is orthopedagoog en jurist en verbonden aan de basiseenheid Orthopedagogiek. Ze werkt tevens bij het onlangs opgerichte Kennis- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht, dat is gelieerd aan het Ambulatorium van de betreffende basiseenheid. › lees verder

Harry Garretsen benoemd in Bankraad DNB

Prof.dr. Harry Garretsen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen is benoemd als lid van de Bankraad van De Nederlandsche Bank (DNB). Hij is aangetrokken als onafhankelijke deskundige op het gebied van monetaire zaken. › lees verder

Marjolein Oomen ontvangt beurs voor studie en ondernemerschap in de VS

Marjolein Oomen, masterstudente Small Business and Entrepreneurship aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft de SPOE-beurs (Scholarship Program on Entrepreneurship) ontvangen. De beurs van de Nederlandse overheid, bestaat uit een 6-maanden verblijf in de VS waarbij Oomen onder andere colleges volgt aan Harvard en Stanford. Ze dankt de beurs aan haar bedrijfsidee MyBra. › lees verder

Gouden Legpenning voor Jitse van Dijk

Dr. Jitse van Dijk van de Faculteit Medische Wetenschappen ontving onlangs de Gouden Legpenning van de Pavel Jozef Šafárik Universiteit in Košice (Slowakije) voor de jarenlange en zeer succesvolle samenwerking. Van Dijk richtte onder meer in samenwerking met de Šafárik Universiteit de Graduate School Košice Institute for Society and Health (KISH) op, waarvan hij wetenschappelijk directeur is. › lees verder


Nieuwe uitgave

Praktische gids voor het lokaal bereiden van zalven en crèmes tegen huidziektes in de tropen

Apothekers in Nederland bereiden nog maar zelden zelf preparaten: dat is al snel te duur. In Afrika ligt die situatie anders. Veel standaard medicijnen zijn daar relatief duur of ongeschikt voor de tropische omstandigheden waarin ze worden verspreid en gebruikt. Dan kan het gunstig zijn om, lokaal en op relatief kleine schaal, zelf preparaten te maken. Deze herziene uitgave vormt een praktische gids voor het bereiden van zalven en crèmes tegen diverse huidziektes. De focus ligt daarbij op de toepassing in minder ontwikkelde gebieden met een tropisch klimaat. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen

Gastschrijver 2012 Hans Aarsman - De Aarsman methode

1 oktober 2012

Studium Generale Groningen

Kenniscafé Groningen - Nieuw leven creëren

4 oktober 2012

Studium Generale Groningen

America’s Jester: The Daily Show with Jon Stewart - Brian Dunphy

9 oktober 2012

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:05

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...