Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 30

12 september 2012
Unifocus 12 september
Unifocus 12 september

Opinie

‘Eigen bijdrage zorg omhoog? Denk toch eens verder!’

De bevolking vergrijst en de zorgkosten rijzen de pan uit. Hoe kunnen we de zorg in de toekomst betaalbaar houden? We moeten ons veel vaker afvragen of we wel behandeld willen worden, stelt Marian Verkerk, hoogleraar Zorgethiek in het Universitair Medisch Centrum Groningen. ‘Is het zorg als een fragiele oudere op zijn tachtigste nog een chemokuur ondergaat, om zijn leven een paar maanden te verlengen?’ › lees verder


Promoties

Diabetesmedicijn vermindert onvruchtbaarheid door overgewicht

Het aantal vrouwen met overgewicht en onvervulde kinderwens neemt toe. Veel van deze vrouwen lijden aan het polycysteus ovarium syndroom (PCOS). Dit syndroom wordt onder meer gekenmerkt door een ongunstige verdeling van vetweefsel: er zit te veel vet in de buikholte en relatief minder onderhuids. Te veel vet in de buik heeft een remmende werking op de eisprong, doordat de hormoonhuishouding verandert. Verandering van leefstijl door minder eten en meer bewegen staan voorop in de behandeling, maar ook het medicijn metformine kan helpen, zo laat het promotieonderzoek van Jacqueline Neve-Dolfing zien. Metformine, een geneesmiddel tegen diabetes, blijkt de kans op een eisprong te verbeteren. › lees verder

Behandeling eierstokkanker: zoeken naar nieuwe mogelijkheden

De standaardbehandeling voor eierstokkanker is gebaseerd op een combinatie van platine-bevattende chemotherapie en chirurgie. Al zo’n tien jaar zijn er geen belangrijke mogelijkheden ter verbetering van de behandeling gevonden; nieuwe vormen van chemotherapie verbeteren de prognose niet. Arne van der Bilt onderzocht de mogelijkheid eierstokkanker te bestrijden met medicijnen die ingrijpen op biologische sleutelprocessen, zoals het vermogen van tumorcellen om te ontsnappen aan geprogrammeerde celdood (apoptose) en om een eigen vaatnetwerk te vormen (angiogenese). › lees verder

Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) functioneren naar behoren

Nederland kent ruim 600.000 koopappartementen, waarvoor bijna 120.000 verenigingen van eigenaars (VvE’s) verantwoordelijk zijn. Over het functioneren van de VvE’s is de laatste jaren veel te doen. Sinds 2011 hebben gemeenten de bevoegdheid om in te grijpen. Daarnaast zijn er de laatste jaren zowel particulier als in opdracht van de overheid verschillende initiatieven opgestart om hun functioneren te verbeteren. De VvE’s functioneren echter naar behoren, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Noortje Vegter. Ongeveer driekwart van de VvE’s functioneert formeel, terwijl het aantal appartementencomplexen met ernstig achterstallig onderhoud beperkt is, aldus Vegter. Naar aanleiding van haar onderzoek pleit zij er voor onderscheid te maken tussen oplossingen voor slecht functionerende kleine en slecht functionerende grote VvE’s. › lees verder

Aangrenzende weidegronden belangrijk voor soortenrijkdom Afrikaanse natuurreservaten

Promovenda Nina Bhola toont het belang voor de soortenrijkdom aan van de variatie van het landschap en van de verbinding tussen beschermde Afrikaanse gebieden en hun omgeving. › lees verder

Omkoping in Vietnam als transitie-economie

Het proefschrift van Phan Anh Tú gaat over omkoping in Vietnam: de betaling van kleine geldbedragen aan overheidsambtenaren om iets geregeld te krijgen zoals het (sneller) verkrijgen van een vergunning of lagere belastingen. Zij analyseerde hiervoor gegevens van 352 Vietnamese ondernemers. › lees verder

Financiële crisis te gemakkelijk geweten aan ‘besmetting’

Promotie Mark Mink › persbericht

Zuurstofgebrek en bloedvatvorming in tumoren nader in beeld met de PET-scan

Promotie Gilles Mees › lees verder

Zoeken naar industriële toepassingen voor cassavezetmeel

Promotie Judy Bhawaningrum-Witono › lees verder

Nader inzicht in resistentie van stafylokokken

Promotie Monika Chlebowicz › lees verder

Infraroodlaser volgt eiwit 3D-structuur van stap tot stap tijdens een reactie

Promotie Santanu Roy › lees verder

Donkere energie en zwarte gaten

Promotie Aycin Aykutalp › lees verder


Personalia

Henk van den Belt hoogleraar Gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkelingen en context

Dr. Henk van den Belt (Leeuwarden, 1971) is per 1 september 2012 aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG benoemd tot bijzonder hoogleraar Gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkelingen en context. De leerstoel wordt gefinancierd door de Gereformeerde Bond in de PKN.


Agenda

Studium Generale Groningen

Wat wikipedia je niet vertelt over… Dracula - Frans Willem Korsten

17 september 2012 ›

Oratie

Over de toekomst van de politieke partij - Gerrit Voerman

18 september 2012lees verder

Studium Generale Groningen

A Journey through the History of Evolution - Redmond O’Hanlon

18 september 2012 ›

Kick-off Energy Academy Europe

20 september 2012

Officiële start van de Energy Academy Europe, een samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, GasTerra en Energy Valley.

Studium Generale Groningen

Kenniscafé - Kunst: Wat heb je eraan?

20 september 2012 ›

3rd ASEM Rectors' Conference

24-26 september

Universities, Businesses and You: For a Sustainable Future

Groot internationaal congres met ca. 100 rectoren van Aziatische en Europese universiteiten over internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Belangrijk gespreksonderwerp: Leiden universiteiten studenten direct op voor bedrijven, of leiden zij op voor het leven? › lees verder

Meer evenementen: › Universitaire agenda

Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws