Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 29

05 september 2012

Opinie

‘Politiek weet zich geen raad met ruimtelijke ontwikkeling’

De politieke aandacht voor ruimtelijke ontwikkeling neemt rap af. Keuzes die het komende kabinet moet nemen hebben echter grote gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige generaties. Denk aan energie, woningmarkt, wateroverlast, krimp en nog veel meer zaken. ‘De Nederlandse politiek ‘quote’ gemakkelijk een probleem, maar loopt weg voor de ruimtelijke consequenties,’ vindt Gert de Roo, hoogleraar planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Wat Nederland nodig heeft, is een duidelijke visie op ruimtelijke ontwikkeling en de kansen die ruimtelijke ontwikkeling biedt.’ › lees verder


Promoties

Stress en stemmingsstoornissen

Dat vrouwen vaker last hebben van stemmingsstoornissen (zoals depressie) dan mannen, heeft er wellicht mee te maken dat ze gevoeliger zijn voor stress. Het precieze verband tussen stemmingsstoornissen en stress is nog onopgehelderd, maar er zijn aanwijzingen dat de verstoring van slaap en/of de aanmaak van nieuwe hersencellen hierbij een rol speelt. Promovenda Henriëtte Hulshof bracht dit verband nader in kaart. Ze zette een experiment op waarin vrouwelijke en mannelijke ratten werden blootgesteld aan verschillende vormen van stress. Vrouwelijke ratten bleken veel hogere stresshormoonspiegels te ontwikkelen dan mannelijke ratten, onafhankelijk van het soort of de ernst van de stress waaraan ze werden blootgesteld. De gevolgen hiervan waren echter kleiner dan verwacht. Vrouwtjesratten sliepen na stressvolle ervaringen niet slechter dan mannetjesdieren. Ook wat betreft de aanmaak van nieuwe hersencellen vertoonden de mannetjes- en vrouwtjesdieren geen significante verschillen. › lees verder

Genetische oorzaken COPD nader in kaart gebracht

Simona Budulac onderzocht hoe het kan dat sommige rokers wel en sommige rokers geen COPD ontwikkelen. Hiertoe ging ze op zoek naar genetische (erfelijke) eigenschappen die het ontstaan van de ziekte kunnen helpen verklaren. › lees verder

Nieuwe behandeling brandwondinfectie stap dichterbij

Wanneer in een brandwond infectie optreedt, neemt het risico op ziekte en overlijden van de patiënt sterk toe. Vooral infecties met gramnegatieve bacteriën zijn gevaarlijk. Over hoe bacteriën het aangeboren immuunsysteem in een (oppervlakkige) brandwond beïnvloeden, bestaat nog veel onduidelijkheid. Lars-Uwe Lahoda verrichtte onderzoek op dit vlak. › lees verder

Pleidooi voor sensomotorische benadering van waarneming

Hoe kunnen we bewuste ervaring begrijpen als een deel van de natuurlijke wereld? Wat verklaart het specifieke fenomenale karakter van de ervaring, ofwel hoe iemand zijn of haar omgeving beleeft? Jan Degenaar expliciteert, ontwikkelt en verdedigt in zijn proefschrift een sensomotorische benadering van waarneming. Meteen na zijn promotie vindt er een symposium plaats over dit onderwerp. › lees verder

Kinderen zeggen dingen die ze zelf niet begrijpen

Promotie Gisi Cannizzaro › persbericht

Meer aandacht voor lichamelijke klachten bij depressie na behandeling van hartziekte

Promotie Petra Hoen › persbericht

Atoomval KVI werkt met vereiste nauwkeurigheid

Promotie Lucas Kruithof › lees verder

Hoogwaardige chemicaliën uit houtafval

Promotie CB Rasrendra › lees verder

Biofysica van koolhydraten op moleculair niveau

Promotie César López Bautista › lees verder

Nieuwe chemie voor het maken van geneesmiddelen uit natuurlijke producten

Promotie Andreas Bastian › lees verder

Rechtsvergelijkend onderzoek naar Byzantijnse keizerlijke documenten voor Italiaanse steden

Promotie Daphne Penna › lees verder

Intra-organisatorische netwerken voor innovatie

Promotie Rick Aalbers › lees verder

Wellicht nieuw aangrijpingspunt voor behandeling baarmoederhalskanker

Promotie Shinta Tan › lees verder

Financiële crisis heeft minder effect bij flexibele arbeidsmarkt

Promotie Kadek Artha › lees verder

Nieuwe genetische technieken effectief bij het opsporen van ziekteoorzaken

Promotie Agata Szperl › lees verder


Oraties

Niets is wat het lijkt

De oratie van prof.dr. Petrie Roodbol gaat over de opleiding van verpleegkundigen, die volgens de bijzonder hoogleraar een sleutelpositie innemen bij het streven naar Healthy Ageing; het gezond en actief ouder worden. Voorwaarden voor die sleutelpositie zijn een goede opleiding en meer autonomie in het werk. Een fundamenteel herontwerp van de gezondheidszorg is daarbij onontbeerlijk. Een hypothese die volgens Roodbol alleen met onderzoek kan worden bewaarheid, want: ‘niets is wat het lijkt’. › lees verder

Translationele kinderlonggeneeskunde

Prof.dr. Gerard Koppelman, hoogleraar kindergeneeskunde, vertelt in zijn oratie dat over de vroege ontwikkeling van astma nog maar weinig bekend is. Zijn onderzoek naar de erfelijke kwetsbaarheid voor astma heeft geleid tot nieuwe inzichten in de oorsprong van astma. Daarnaast wordt duidelijk dat astma niet bestaat, astma’s wel. Erfelijke oorzaken van astma bij jonge kinderen kunnen verschillen van erfelijke oorzaken van astma dat bij volwassen ontstaat. Astma is een groep van ziektebeelden, en Koppelman zal de komende jaren werken om vanuit zijn onderzoek bij te dragen aan betere voorspelling van astma bij jonge kinderen. › lees verder


Personalia

Hans van Koningsbrugge hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland, i.h.b. de Nederlands-Russische betrekkingen

Dr. Hans van Koningsbrugge is aan de Faculteit der Letteren benoemd tot bijzonder hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland, i.h.b. de Nederlands-Russische betrekkingen, vanwege de Nederlandse Gasunie NV. › lees verder

In Beeld: Yme Kuiper, bijzonder hoogleraar Historische buitenplaatsen en landgoederen

lees verder


Agenda

Internationaal congres

13e Science of Aphasia congres

7-12 september 2012

Groot internationaal congres – voor het eerst in Nederland gehouden - over afasie, een taalstoornis als gevolg van hersenletsel. › lees verder

Studium Generale Groningen ism. Boekhandel Selexyz Scholtens

Universele Reisgids voor Moeilijke Landen - Jelle Brandt Corstius

11 september 2012 › lees verder

Studium Generale Groningen ism. Boekhandel Selexyz Scholtens

Reis! Alleen over de wereld - Sara Kee

13 september 2012 › lees verder

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...