Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Leidse theoloog dr. Rick Benjamins hoogleraar in Groningen

21 september 2012

De Leidse theoloog dr. Rick Benjamins (1964) bekleedt sinds 1 september een bijzondere leerstoel namens de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij zal de invloed en ontwikkeling van het vrijzinnige gedachtegoed gaan onderzoeken.

Volgens Benjamins heeft de vrijzinnige theologie voor de huidige tijd een nieuwe doordenking nodig. Hij wil dat doen vanuit de negentiende-eeuwse wortels van de vrijzinnigheid. Toen ging de vrijheid van geloofsbeleving van het individu boven het kerkelijk leergezag en boven een bepaalde wetenschapsopvatting.

Benjamins promoveerde in 1993 op de theologie van Origines. Hij diende enkele gemeenten en is sinds 2008 docent dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Hij was verder betrokken bij de oprichting van de predikantenbeweging 'Op Goed Gerucht'.

Bron: Reformatorisch Dagblad, 20 september 2012

Laatst gewijzigd:25 februari 2015 15:56

Meer nieuws

 • 13 juni 2019

  Zito Ysenbaert winnaar Gerrit Krolprijs 2019

  Zito Ysenbaert is de eerste winnaar van de Gerrit Krolprijs, de essaywedstrijd van de RUG.

 • 13 juni 2019

  Eredoctoraten en rectoraatsoverdracht

  Vrijdag 14 juni ontvingen prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom beide een eredoctoraat van de RUG. Deze academische plechtigheid is onderdeel van het 81e lustrum dat plaatsvindt van 5 t/m 15 juni 2019. Tijdens deze bijeenkomst droeg prof. dr...

 • 13 juni 2019

  61 miljoen euro voor maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken

  Ruim 200 onderzoekers kunnen met hun teams aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met publieke en private maatschappelijke...