Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Margrite Kalverboer benoemd tot bijzonder hoogleraar Kind, (ortho)pedagogiek en vreemdelingenrecht

21 september 2012

Dr.mr. M.E. (Margrite) Kalverboer wordt per 1 oktober 2012 door Stichting Nidos benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Kind, (ortho)pedagogiek en vreemdelingenrecht’ bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Kalverboer is orthopedagoog en jurist en verbonden aan de basiseenheid Orthopedagogiek. Ze is tevens verbonden aan het onlangs opgerichte Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht, dat is gelieerd aan het Ambulatorium van de betreffende basiseenheid.

Kalverboer houdt zich onder andere bezig met de vraag hoe het juridische belang van het kind pedagogisch geduid en gewogen moet worden binnen vreemdelingenrechtelijke procedures waarmee alleenstaande en andere minderjarigen in Nederland en daarbuiten te maken krijgen. Hierbij is er ook aandacht voor ethisch-maatschappelijke dilemma’s, bijvoorbeeld hoe de belangen van kinderen zich in besluitvormingsprocedures verhouden tot de belangen van overheden. Tevens wil zij onderzoeken hoe de (gezondheids-) en sociale zorg voor minderjarige asielzoekers beter kan worden vormgegeven. Hierbij zullen kennis vanuit de praktijk en het (internationale) wetenschappelijk onderzoek benut worden om voorstellen te doen ter verbetering van deze zorg.

De leerstoel wordt gevestigd binnen de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, basiseenheid Orthopedagogiek.

Margrite Kalverboer (Groningen, 1960) studeerde Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde in 1987 haar doctoraaldiploma. In 1996 promoveerde zij aan dezelfde universiteit op onderzoek naar de rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming, directie Noord, over zeer ernstige opvoedings- en verzorgingsproblematiek. Hierna werkte Kalverboer als gedragswetenschapper en hoofd Pedagogisch Beleid en Behandeling in de justitiële jeugdinrichting Het Poortje te Groningen. Deze baan combineerde zij met een docentschap bij de basiseenheid Orthopedagogiek van de RUG. In 2002 maakte zij de volledige overstap naar de Groningse universiteit en combineerde een aanstelling als docent/onderzoeker bij Orthopedagogiek met de studie Nederlands Recht aan dezelfde universiteit. In 2007 studeerde zij af als jurist in het privaatrecht, met als specialisatie kinderrechten in relatie tot de verschillende rechtsgebieden waarmee kinderen te maken krijgen. Sindsdien heeft zij onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en de juridische positie van kinderen in het civielrecht, jeugdstrafrecht en - in het bijzonder - het vreemdelingenrecht. Sinds mei 2012 geeft ze leiding aan het met subsidie van de Stichting tot Steun Nederland opgerichte Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht. Binnen dit centrum wordt kennis ontwikkeld over kinderen die te maken krijgen met het Nederlandse en Europese vreemdelingenrecht en over de participatie van deze kinderen in juridische procedures. Er worden methodieken ontwikkeld in het uitvoeren van orthopedagogisch diagnostisch onderzoek en het bieden van hulp en ondersteuning ten behoeve van deze kinderen. Studenten participeren in de werkzaamheden van het Expertisecentrum.

Laatst gewijzigd:25 februari 2015 15:56
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 25 maart 2019

  Kentalis en Rijksuniversiteit Groningen verlengen samenwerking onderzoek doofblindheid

  Ieder mens heeft recht op een leven lang leren. Voor mensen met aangeboren doofblindheid is dat echter niet vanzelfsprekend. Daarom werd donderdag 21 maart jl. op een feestelijke manier stilgestaan bij de verlengde samenwerkingsovereenkomst tussen de...

 • 20 maart 2019

  Implementatie Best Practice 2020

  De aanbesteding voor hetnieuwe bedrijfsvoeringsysteem voor Finance en HR is afgerond.

 • 19 maart 2019

  Terugvalpreventie voor depressie

  Omdat de terugvalpercentages na herstel van een depressie hoog zijn, deed Nicola Klein promotieonderzoek naar hiaten in de kennis over terugvalpreventie bij depressie. Ze heeft zowel de klinische effectiviteit als de kosteneffectiviteit van verschillende...