Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 28

29 augustus 2012

Opinie

‘Kamerleden, word wakker en ontdek het belang van internet!’

Terwijl we steeds afhankelijker worden van het internet en een steeds groter deel van ons inkomen online verdienen, spelen online ontwikkelingen geen enkele rol in de campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen. Onbegrijpelijk, vindt IT-jurist Kees de Vey Mestdagh van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Onze politici pretenderen dat ze onze vrijheid en veiligheid kunnen beschermen en onze economie kunnen reguleren. In de fysieke wereld lukt ze dat heel aardig, maar online kunnen ze dat absoluut niet meer. Het is tijd dat onze volksvertegenwoordigers wakker worden en ontdekken hoe belangrijk het internet is.’ › lees verder


Promoties

Langetermijngevolgen van sociale stress in de adolescentie

Pesten op scholen wordt gezien als een groot probleem. Het wordt door de slachtoffers ervaren als uiterst stressvol en kan de kwaliteit van hun leven - ook later - ernstig beïnvloeden. Jose Vidal Mollon onderzocht bij ratten de individuele verschillen in de langetermijngevolgen van sociale stress tijdens de adolescentieperiode. Vidal Mollon maakte gebruik van zowel de Wistar rat als de Wildtype Groningen rat. Allereerst onderzocht hij in hoeverre sociale stress tijdens adolescentie van invloed is op angst op volwassen leeftijd. De dieren werden daartoe getest in een sociale vermijdingstest en een water-conflicttest. Naast deze gedragstesten onderzocht hij ook een aantal neurobiologische markers zoals neurogenese en serotonerge neurotransmissie, die in het algemeen geassocieerd worden met stemmingsstoornissen. › lees verder

Zwangerschap bij aangeboren hartafwijking

Promovendus Ali Balci onderzocht hoe zwangerschapscomplicaties bij vrouwen met een aangeboren hartafwijking beter voorspeld kunnen worden. Het blijkt dat het risico op complicaties door aangeboren hartafwijkingen verhoogd is, zeker wanneer de moeder hartmedicatie gebruikt. Hartritmestoornis en verhoogde bloeddruk zijn de meest voorkomende complicaties bij de moeders. Voor het kind zijn vroeggeboorte, groeivertraging en sterfte de belangrijkste bedreigingen. Balci stelt vast dat de weerstand in de bloedvaten van de baarmoeder en de navelstreng bij vrouwen met een aangeboren hartafwijking hoger is dan bij gezonde vrouwen. Dit vergroot het risico op complicaties. › lees verder

Jatropha-olie voor winterharde biodiesel

Het proefschrift van Louis Daniel beschrijft experimenteel onderzoek naar het gebruik van Jatropha curcas en Sterculia foetida olie en het residu van de zaden na de extractie van de olie. Daniel toont aan dat Jatropha curcas olie met behulp van katalyse omgezet kan worden zodat de producteigenschappen verbeteren. Deze oliën kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om biodiesel winterhard te maken. › lees verder

Behandeling hersenaandoeningen mogelijk effectiever met nanodeeltjes

Katica Stojanov › lees verder

Verkalking nierslagader: effect op bloeddruk en nierfunctie wordt overschat

Kwok Wai Mui › lees verder

Nader inzicht in mogelijkheden en beperkingen immuuntherapie bij kanker

Caroline Bosch-Voskens › lees verder

Informatieopslag en ladingstransport in organische halfgeleiders

Johan Brondijk › lees verder

Condition-Based Maintenance-strategie niet altijd geschikt voor complexe productiesystemen

Javid Koochaki › lees verder


Diversen

‘Gezonder eten bevorderen moet via de juiste prijsprikkels’

Waarom is ongezond eten goedkoop en gezond eten duur? Op reis in de VS weet RUG-econoom Laura Spierdijk geen logische verklaring. Immers: evenals duur groente en fruit, wordt goedkoop fastfood uiteindelijk ook van landbouwproducten gemaakt. Volgens Spierdijk is de prijs van voedsel essentieel in het bevorderen van gezond eten. Economen moeten nu gaan onderzoeken of en hoe belastingen en kortingen hierbij kunnen helpen. › lees verder


Personalia

Kathleen Vohs honorair Professor Experimental Consumer Research

Professor Kathleen Vohs van de Universiteit of Minnesota is benoemd tot honorair hoogleraar Experimental Consumer Research aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde in Groningen. Deze leerstoel maakt deel uit van de vakgroep Marketing. Met de benoeming van Vohs wil de faculteit het onderzoek naar Experimental Consumer Research binnen de vakgroep versterken. › lees verder


Nieuwe uitgave

Vernieuwd studieboek over natuurherstel

Een conflict over schelpdiervisserij in de Waddenzee, toenemende aantallen sneeuwganzen die Canadese toendra’s overbegrazen, maatregelen tegen woestijnvorming in Australië. Volgens de ecologen Jelte van Andel en James Aronson valt hieruit een les te leren: voor een duurzaam natuurbeheer is het noodzakelijk ecologie, economie en sociologie te bundelen en natuurbeleid te democratiseren. Van Andel en Aronson stelden, met een internationaal panel van 40 experts, een geheel vernieuwd studieboek samen over ‘restoration ecology’, een wetenschappelijke analyse van de oorzaken van degeneratie van ecosystemen en van opties voor herstel, in een maatschappelijke context. › lees verder


Agenda

Symposium over de toekomst van Nederland in het tijdperk Azië

31 augustus 2012

Een internationaal symposium twaalf dagen voor de verkiezingen stelt een tot nu toe vergeten thema in de verkiezingscampagnes centraal. Het gaat daarbij om een primaire gerichtheid op ‘verdienen’ in plaats van alsmaar op de gemakkelijke trom van het ‘bezuinigen’ te slaan. › lees verder

Opening Academisch Jaar

3 september 2012

De opening van het academisch jaar in de Aula van het Academiegebouw betreft een ceremoniële zitting met een besloten karakter. Omlijst door muzikale intermezzo’s worden redes gehouden door prof.dr. Elmer Sterken, rector magnificus; prof.dr. Monika Schmid; Julisca Cesar, praeses Stichting BAZES. Na de uitreiking van de Alumnus van het Jaarprijs 2012 aan mr.drs. Matthijs Bierman volgt een rede van hem. Daarna wordt de nieuwe huisdichter 2012-2013 voorgedragen. Nadat het officiële programma is afgesloten vindt op het plein voor het Academiegebouw een feestelijk buitenprogramma plaats, georganiseerd voor studenten en medewerkers. › lees verder

Anna Enquist opent het Academisch Jaar van de Faculteit der Letteren

4 september 2012

Dinsdag 4 september opent Anna Enquist het academisch jaar van Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen met het uitspreken van de Letterenlezing. De Letterenlezing wordt dit jaar voor de 25e keer gehouden. De titel van deze lezing is ‘Levens lezen. Het levensverhaal in psychotherapie en literatuur’. › lees verder

Opening Academisch Jaar Economie & Bedrijfskunde met Marc Bolland en Jeroen Smit

6 september 2012

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) en studievereniging EBF vieren de opening van het nieuwe facultaire academische jaar op donderdag 6 september 2012. Gastsprekers zijn twee succesvolle FEB-alumni: Marc Bolland, CEO van Marks & Spencer en uitgroepen tot ‘Britains Most Admired Business Leader of 2011’, en hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit, auteur van onder andere ‘De Prooi’. De opening zal in het teken staan van de viering van het eerste lustrum van de gefuseerde FEB en EBF en er worden awards uitgereikt voor beste docent, beste eerstejaars en beste scriptie van de faculteit.

Manifestatie MinneNijd bij afscheid Bram Buunk

6 september 2012

Ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Bram Buunk wordt op 6 september de manifestatie MinneNijd: Kunst ontmoet wetenschap georganiseerd. Onderdeel van de festiviteiten is de opening van de expositie 'MinneNijd' in de galerie van het Kunstlievend Genootschap Pictura, en de presentatie van een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte cd ´Celos en el amor´. › lees verder

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:16

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...