Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Mr.dr. Kees de Vey Mestdagh: ‘Kamerleden, word wakker en ontdek het belang van internet!’

29 augustus 2012

Terwijl we steeds afhankelijker worden van het internet en een steeds groter deel van ons inkomen online verdienen, spelen online ontwikkelingen geen enkele rol in de campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen. Onbegrijpelijk, vindt IT-jurist Kees de Vey Mestdagh van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Onze politici pretenderen dat ze onze vrijheid en veiligheid kunnen beschermen en onze economie kunnen reguleren. In de fysieke wereld lukt ze dat heel aardig, maar online kunnen ze dat absoluut niet meer. Het is tijd dat onze volksvertegenwoordigers wakker worden en ontdekken hoe belangrijk het internet is.’

‘In de periode van 2011 tot 2016 verdubbelt onze interneteconomie, bleek onlangs uit een rapport van de Boston Consultancy Group. In de hele G20 groeit de interneteconomie van twee tot meer dan vier biljoen dollar. Straks maakt de interneteconomie bijna tien procent van de totale economie uit. Online valt heel veel geld te verdienen – óók voor de overheid, die er veel belastinginkomsten uit haalt. Wie denkt dat internet een leuk nieuw medium is, naast de vele andere media die we hebben, moet heel snel wakker worden. Online is écht een heel nieuwe samenleving aan het ontstaan, parallel aan de fysieke samenleving. Een samenleving die steeds belangrijker wordt, maar waar niemand de baas is en waar geen enkele individuele overheid je vrijheid, je digitale eigendom en je veiligheid kan garanderen. Dat hebben onze politici niet in de gaten.’

IJdele hoop

‘Overheden denken dat ze het internet kunnen besturen, zoals ze hun land besturen. Ze denken dat ze er wetten en regels voor kunnen uitvaardigen. Dat is ijdele hoop. Overheden kunnen burgers verplichten een identiteitsbewijs bij zich te dragen, op straat, waar de politie ernaar kan vragen. Op internet bestaat een dergelijke identiteit niet. Wie wil, kan op internet wetten en regels ontduiken. Kijk naar de nieuwe Nederlandse wetgeving ten aanzien van cookies. Je hoeft je website maar op een buitenlandse server te zetten, om aan die wetgeving te ontkomen. Of kijk naar de downloadsites die in land na land worden verboden, maar die toch in de lucht blijven. Gewoon, omdat ze niet aan landsgrenzen gebonden zijn en razendsnel verhuizen als dat nodig is.’

Nieuwe technieken

‘Op het internet kunnen individuele overheden de veiligheid, de vrijheid, de eigendommen en de privacy van burgers niet meer garanderen, daar komt het op neer. Burgers zijn op het internet op zichzelf aangewezen, en dus krijgen overheden een totaal nieuwe rol. Het enige wat ze kunnen doen en wat ze dus ook móeten doen, is: burgers helpen zichzelf te beschermen. Onder meer met telefoons, computers en software die moeilijk gekraakt kunnen worden. Overheden moeten zorgen dat er nieuwe beveiligingstechnologieën ontwikkeld worden, die standaard in telefoons en computers worden ingebouwd en zo voor iedereen beschikbaar komen.’

Stroomversnelling

‘Op termijn komen zulke standaards er hoe dan ook wel. Burgers worden steeds mondiger en zelfstandiger en organiseren hun eigen veiligheid, onderlinge economische transacties en privacy wel. Mensen die handig zijn met computers, zijn nu ook al wel in staat zich te beschermen, tegen virussen en allerlei andere bedreigingen. Private partijen zoals banken leveren de technieken voor betrouwbare economische transacties. De technieken die burgers en bedrijven gebruiken, worden steeds breder toegankelijk. De overheid kan dat proces in een stroomversnelling brengen door de ontwikkeling van technische standaards te stimuleren, door burgers voor te lichten en door onderwijs en onderzoek op dit gebied aan te moedigen. Zo zorgt ze dat niet alleen een elite, maar de gehele bevolking veilig is op internet.’

De macht van Europa

‘De ontwikkeling van wereldwijde technische standaards valt op nationaal niveau niet voldoende te stimuleren. Maar op Europees niveau is zoiets wel degelijk mogelijk. De EU is op internet een belangrijke machtsfactor. Zij heeft 500 miljoen inwoners, de lidstaten hebben grofweg dezelfde ideeën over vrijheid, privacy, eigendom en fundamentele rechten. Als de EU technische standaards ontwikkelt die vrijheid en privacy waarborgen, en die standaards verplicht stellen in al haar lidstaten, dan zal dat ook op mondiale schaal dingen in beweging brengen. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van het internet, maar ook een grote economische stimulans.’

Gebrek aan informatie, kennis en voorstellingsvermogen

‘Dat onze politici zo weinig belangstelling tonen voor het internet, is waarschijnlijk het gevolg van een gebrek aan informatie, kennis en voorstellingsvermogen. Ze hebben domweg niet in de gaten hoe belangrijk en hoe ánders het internet is, en dat de Nederlandse dijken geen bescherming bieden tegen digitale bedreigingen. De digitale samenleving valt niet te besturen, daar moeten onze politici van doordrongen raken. Wel valt de digitale samenleving bij te sturen en te faciliteren. Daarin schuilt een nieuwe en zeer belangrijke verantwoordelijkheid van onze toekomstige Kamerleden.’

Curriculum vitae

Mr.dr. Kees de Vey Mestdagh doceert Recht en ICT aan de Rijksuniversiteit Groningen en is oprichter en hoofd van het Centrum voor Recht en ICT van de RUG. Deze afdeling biedt voor Nederland unieke bachelor- en masteropleidingen op het kruisvlak van technologie en rechtswetenschap. De Vey Mestdagh publiceert op het gebied van ICT-gerelateerde rechtsvragen, Internet Governance en de normatieve toepassing van ICT. Hij studeerde rechten en psychologie aan de RUG en promoveerde aan diezelfde universiteit in de Rechtsinformatica.

Laatst gewijzigd:28 november 2017 16:54

Meer nieuws