Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

NWO subsidie voor internationaliseringsproject Journalistiek

08 augustus 2012

Het Centre for Media and Journalism Studies van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een netwerksubsidie van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) ontvangen, om onderzoek te doen naar de veranderende rol voor het publiek van nieuwsmedia. Dr. Tamara Witschge, Rosalind Franklin Fellow aan de Faculteit der Letteren, zal met de subsidie het internationaliseringsproject Understanding public participation: Journalism and democracy in a digital age uitvoeren. De netwerkpartners voor het project zijn het Hans Bredow Institut (Hamburg, Duitsland) en de Cardiff School for Journalism, Media and Cultural Studies (Wales, Groot-Brittannië).

De rol van het publiek

In het hedendaagse medialandschap is het voor burgers steeds eenvoudiger om deel te nemen aan de nieuwsproductie: door het tweeten van nieuwsberichten, het insturen van foto’s en video’s en het delen van hun mening over het nieuws kunnen zij een actieve rol spelen. Tegelijkertijd zien we dat er een groeiende onvrede is over de manier waarop de traditionele nieuwsmedia het publiek informeren en representeren; het nut en de toekomst van nieuwsmedia staat steeds vaker ter discussie. In deze veranderende sociale en professionele omgeving wordt de actievere rol van het publiek gezien als antwoord op problemen in de journalistiek. Er is echter nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan over dit onderwerp. Dit internationaliseringproject is er op gericht onze kennis over de veranderende rol van het publiek in de journalistiek in kaart te brengen en nieuwe onderzoeksprojecten te initiëren.

Vergelijkende studie

Wat zijn de implicaties van de huidige trends voor Westerse democratieën? Een vergelijking tussen Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland, zal inzicht geven in de snel veranderende toestand van nieuwsmedia -- van oudsher een van de meest belangrijke intermediairs tussen de politiek en het publiek. Het internationaliseringproject, dat van oktober 2012 tot maart 2015 loopt, zal een grootschalig vergelijkend onderzoek opzetten, alsmede een uitwisselingsnetwerk voor promovendi en zich richten op een nauwe samenwerking met partners in de branche (zowel gevestigde als kleine, opkomende journalistieke ondernemingen). Ook zullen er een reeks van workshops georganiseerd worden en internationale publicaties ontwikkeld worden. Op deze manier wil het Centre for Media and Journalism Studies een bijdrage leveren aan de belangrijke discussie over de toekomst van de journalistiek.

Meer informatie:

Dr. T.A.C. Witschge

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:33

Meer nieuws

 • 19 november 2018

  Jelle Zijlstra: de man die goed was in gelijk krijgen

  Honderd jaar na de geboorte van oud-premier Jelle Zijlstra ligt er een biografie over de eerste Nederlandse politicus die met zijn economische vakkennis een succesvol imago in de politiek imago wist op te bouwen. Historicus Jonne Harmsma promoveert...

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 13 november 2018

  De toekomst is digitaal, nu jij nog

  Voor zijn promotieonderzoek naar de geschiedschrijving van de Leeuwarder Courant analyseerde Marcel Broersma jaren geleden vergeeld krantenpapier. Door de intrede van digitalisering verschoof zijn onderzoek naar sociale media, nieuwe vormen van mediagebruik...