Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 27

04 juli 2012
Unifocus 4 juli
Unifocus 4 juli

Opinie

‘Met minder voorraad meer winst’

Met een slimmer voorraadbeheer kunnen bedrijven twintig tot dertig procent besparen op hun voorraadkosten. Ondernemers zijn zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden die een andere aanpak biedt, stelt Ruud Teunter, hoogleraar Operations Research aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vooral op de kosten van zogeheten technologisch bederf kan volgens Teunter nog flink worden bespaard. › lees verder


Promoties

Competitie in de liefde kan vooroordelen versterken

Wanneer er liefde in het spel is, kunnen buitenlandse mannen als een bedreiging worden gezien. Vooral als deze buitenlanders veel aanzien hebben, worden zij beschouwd als een bedreiging. Zo kan concurrentie in de liefde bestaande vooroordelen versterken. Ook angst voor ziektes speelt hierbij een rol. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Liga Klavina. Dat economische en territoriale competitie de agressie tussen groepen kunnen vergroten, was wetenschappelijk al aangetoond. Maar dat naast de strijd om werk, geld en ruimte ook de competitie om vrouwen tot vooroordelen tegen vreemdelingen kan leiden, daarvoor had de wetenschap tot dusverre minder aandacht. Klavina brengt dit terrein nader in kaart. › lees verder

Nicotine mogelijk geschikt als niermedicijn

Terwijl roken schadelijk is voor de nieren, lijkt nicotine juist een beschermend effect op deze organen te hebben. Matige alcoholconsumptie lijkt positieve effecten te hebben na niertransplantatie: het vermindert het risico op overlijden en het ontstaan van diabetes. Dat blijkt uit onderzoek van Pramod Kumar Agarwal. Hij stelt vast dat de nierfunctie van rokers sneller afneemt dan die van niet-rokers en ex-rokers. › lees verder

Aantal overlijdensgevallen door antibioticaresistentie nog beperkt

Ziekmakende bacteriën zijn door overmatig gebruik van antibiotica resistent geworden voor veel van de beschikbare antibiotica. Maar de angst dat antibiotica op den duur helemaal geen effect meer zullen hebben is voorbarig. In Europa overlijden nu nog veel meer mensen aan chronische ziektes, zoals hart- en vaatziekten, en aan infecties met bacteriën die wél gevoelig zijn voor antibiotica. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Marlieke de Kraker. › lees verder

De eigen positie van de levensbeschouwelijke instelling als werkgever

Godsdienstige en levensbeschouwelijke instellingen geven de samenleving kleur. Maar hoeveel tinten laat een veelkleurige samenleving toe? Een antwoord op deze vraag ligt besloten in de betekenis van identiteit voor een instelling en de ruimte hiervoor in het recht. De tendensinstelling, zoals deze wordt genoemd, moet laveren in het spanningsveld tussen verschillende grondrechten. Het betreft vooral de verhouding tussen de vrijheid van godsdienst en het recht op gelijke behandeling. De tendensinstelling kan vanuit diverse invalshoeken onder de loep worden genomen. In Sytse de Jongs onderzoek staat de positie als werkgever in het arbeidsrecht centraal. › lees verder

Nierdonatie bij leven ook op lange termijn veilig voor donor en ontvanger

Promotie Hilde Tent › persbericht

Model om vriendschapsrelaties van adolescenten te bestuderen

Promotie Laura Ballatolees verder

De platte slijkgaper doet het nog goed langs de kusten van Zuid- tot Noord-Europa

Promotie Sílvia Araújo Santos › lees verder

Hoe stromen elektronen door een nanodraadje?

Promotie Muhammad Iqbal › lees verder

Nieuwe wiskundige modellen voor verbeteren bedrijfsprestaties

Promotie Dmitry Krushynskyi › lees verder

Resistente bacteriën bestrijden met quorum quencing acrylases van Pseudomanas aeruginosa

Promotie Mariana Wahjudi › lees verder

Werkingsmechanisme van twee lytische enzymen in bacteriële membranen

Promotie Guntur Fibransah › lees verder

Verificatie structurele classificatie door MemGen

Promotie Ramon ter Horst › lees verder

Karakterisatie en biokatalytische toepassingen van aspartaat en methylaspartaat ammonia lyases

Promotie Vinod Puthan Veetil › lees verder


Diversen

Negende Vidi toegekend aan RUG-onderzoeker

NWO heeft aan een negende onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen een Vidi-subsidie toegekend ter waarde van 800.000 euro: dr. Sander van Doorn van de afdeling Theoretische Biologie voor zijn onderzoeksproject 'Evolutietheorie maakt netwerken inzichtelijker'. Vidi-beurzen zijn persoonsgebonden subsidies die bestemd zijn voor onderzoekers die aantoonbaar vernieuwend onderzoek doen. › lees verder

Jonge RUG-onderzoeker met Rubiconbeurs naar het buitenland

NWO heeft een jonge, veelbelovende RUG-onderzoeker financiering uit het programma Rubicon toegekend: dr. Jia Gao gaat 24 maanden onderzoek doen aan Princeton University in de VS. Zijn onderzoeksproject is 'Nieuwe materialen voor nieuwe generatie elektronica'. Met het Rubiconprogramma geeft NWO pas gepromoveerde wetenschappers de kans om onderzoekservaring op te doen aan internationaal vooraanstaande instituten in het buitenland. › lees verder

Honoursstudenten schrijven boek: ‘Generatie CRISIS’

Twintig studenten van het Honours College van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een boek geschreven, getiteld ‘Generatie CRISIS: verder kijken dan #Occupy’. Het eerste exemplaar is gisteren uitgereikt aan de Groningse Commissaris van de Koningin Max van den Berg. De studenten - van allerlei studierichtingen - reisden in de zomer van 2011 af naar Wall Street, het epicentrum van de financiële crisis van 2008. Vanuit hun diverse eigen invalshoeken analyseerden zij de crisis en onderzochten zij een scala aan oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen. › lees verder

FEBlog: ‘Claimen van wetenschappelijke ontdekkingen: publiceer snel’

Stel dat twee wetenschappers gelijktijdig dezelfde ontdekking doen, maar onafhankelijk van elkaar. Wie mag zeggen dat hij de eerste was? Degene die als eerste in een tijdschrift publiceert? Of erover spreekt op een congres? Bert Schoonbeek wijst op een invloedrijk voorbeeld uit de economische wetenschap dat laat zien dat vastleggen van je ontdekking van groot belang is.


Personalia

Herman de Jong hoogleraar Economische Geschiedenis

Herman de Jong is benoemd tot hoogleraar Economische Geschiedenis bij de vakgroep Economics, Econometrics & Finance van de faculteit Economie en Bedrijfskunde. De leerstoel Economische Geschiedenis richt zich op de verklaring van economische ontwikkeling in het verleden in relatie tot veranderingen in de samenleving. Het vakgebied is sterk interdisciplinair, waarbij theorieën en onderzoek uit de sociale-, economische en geesteswetenschappen worden gecombineerd om economische verschijnselen te modelleren en te kwantificeren. › lees verder


Agenda

Zomerceremonie sluit academisch jaar af

6 juli 2012

Met de jaarlijkse Zomerceremonie wordt officieel de afsluiting van het academisch jaar gevierd. Het betreft een ceremoniële zitting met een feestelijk en besloten karakter. › lees verder

Henk Bleker gastspreker bij studievereniging Ibn Battuta

9 juli 2012 › lees verder

Meer evenementen: › Universitaire agenda

Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:05

Meer nieuws