Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

GUF-100 prijs 2012 voor Sophie van Kasbergen

18 juli 2012

Tijdens de Zomerceremonie van de RUG op vrijdag 6 juli zijn ook de GUF-100 prijzen 2012 toegekend. De GUF-100 prijs is een prijs die wordt toegekend aan de beste student van elke faculteit.

De juridische faculteit had drie kandidaten voorgedragen, te weten (in alfabetische volgorde):

  1. mevr. Arpi Karapetian
  2. mevr. Sophie van Kasbergen
  3. mevr. Nynke Vellinga.

Uit deze drie kandidaten heeft de GUF-100 jury Sophie van Karsbergen gekozen als de beste rechtenstudent van 2012.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:33

Meer nieuws