Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Herman de Jong benoemd tot hoogleraar Economische Geschiedenis

03 juli 2012

Dr. H.J. (Herman) de Jong is per 1 juni 2012 benoemd tot hoogleraar Economische Geschiedenis bij de vakgroep Economics, Econometrics & Finance van de faculteit Economie en Bedrijfskunde. De leerstoel Economische Geschiedenis richt zich op de verklaring van economische ontwikkeling in het verleden in relatie tot veranderingen in de samenleving. Het vakgebied is sterk interdisciplinair, waarbij theorieën en onderzoek uit de sociale-, economische en geesteswetenschappen worden gecombineerd om economische verschijnselen te modelleren en te kwantificeren.

De Jong publiceert in de internationale top tijdschriften van het vakgebied over thema’s als de economische depressie van de jaren dertig en de invloed van technologische verandering op economische ontwikkeling. Hij heeft voor zijn projecten regelmatig Nederlandse en Europese onderzoekfondsen verworven. Onlangs ontving de Jong een NWO-subsidie van ruim een half miljoen euro voor een project over de rol die technologie en innovatie hebben gespeeld in de verschuiving van het economisch leiderschap van Europa naar de Verenigde Staten in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Voorts is De Jong actief in het NWO-gefinancierde investeringsproject Clio-Infra, dat gericht is op het samenbrengen en standaardiseren van economische, sociaal-politieke en demografische gegevens wereldwijd van 1500 tot 2010. Een onderdeel hiervan is het Maddison-project, dat economisch-historisch datamateriaal van landen verzamelt, wereldwijd en over vele eeuwen. Met deze gegevens worden groei en stagnatie van landen en werelddelen gemodelleerd en geanalyseerd. Een volgende stap is om het welvaartsbegrip verder op te rekken en rekening te houden met andere factoren dan alleen productie en inkomen, zoals de toegenomen hoeveelheid vrije tijd, de hogere levensverwachting van mensen maar bijvoorbeeld ook de uitputting van grondstoffen.

Curriculum Vitae

Herman de Jong (1958) studeerde geschiedenis in Groningen, waarna hij enige tijd als onderzoeker werkzaam was bij de Nederlands Aardolie Maatschappij. In 1999 promoveerde hij aan de Faculteit der Economische Wetenschappen op een proefschrift over de effecten van de beide wereldoorlogen en de jaren-dertig crisis op de Nederlandse industrie. Van 2004-2009 was hij wetenschappelijk directeur van het N.W. Posthumus Instituut, de Nederlands-Vlaamse onderzoekschool voor Economische en Sociale Geschiedenis.

Laatst gewijzigd:28 november 2017 16:32
printView this page in: English

Meer nieuws