Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Callimachus' Aetia: editie en commentaar door Annette Harder

03 juli 2012
Voorblad Aetia
Nieuwe editie met commentaar op Callimachus’ Aetia van Annette Harder

Waarom schelden priesters op Rhodos Heracles uit als zij aan hem offeren? Waarom staat er in Leucas een beeld van Artemis met een vijzel op haar hoofd? Het antwoord op deze en dergelijke vragen levert Callimachus (Alexandrië, IIIe eeuw v.Chr.) in zijn Aetia. 

Dit werk is sinds kort voor een breder publiek van onderzoekers en studenten toegankelijk gemaakt: bij de Oxford University Press is deze maand de nieuwe editie verschenen met inleiding, vertaling en commentaar op Callimachus’ Aetia van Annette Harder (sinds 1991 hoogleraar Grieks in Groningen).  

De Aetia is het belangrijkste werk van Callimachus. Helaas is het gedicht in de middeleeuwen verloren gegaan en tot aan het begin van de twintigste eeuw kende men er slechts wat citaten van. In de loop van de twintigste eeuw is echter een groot aantal fragmenten op papyrus teruggevonden in het zand van Egypte. In deze editie zijn al die fragmenten (ca. 20 % van het oorspronkelijke werk van ca. 5000 verzen) opnieuw bij elkaar gezet en ontstaat een beeld van het werk zoals dat eens ongeveer geweest moet zijn. De inleiding en het gedetailleerde commentaar laten duidelijk zien hoe het gedicht een schakel vormt tussen de vroege Griekse literatuur, waar Callimachus steeds naar verwijst, en de latere Latijnse en Griekse literatuur, waarin Callimachus op allerlei manieren wordt nagevolgd. Ook krijgen we een beeld van het bijzondere karakter van het werk, enerzijds speels en experimenteel met een heel eigen soort humor, anderzijds geleerd en vol subtiele verwijzingen naar de ideologie van het Ptolemaeïsche koningshuis, zoals in de Lok van Berenice, waar een door de koningin geofferde haarlok zich beklaagt over haar lot.

Laatst gewijzigd:16 september 2016 11:51

Meer nieuws

 • 11 december 2018

  Eeuwenoude recepten uit de beerput (video)

  Archeoloog Merit Hondelink onderzoekt wat Nederlandse stedelingen uit de middenklasse aten in de 16e tot en met de 18e eeuw. Ze onderzoekt monsters uit oude beerputten op sporen van voedselbereiding. Maar Hondelink kookt zelf ook vergeten gerechten,...

 • 07 december 2018

  Nieuw themanummer Stem-, Spraak en Taalpathologie

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft het themanummer “Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II” gepubliceerd.

 • 03 december 2018

  Huidig onderzoek naar terpen en wierden in beeld

  Annet Nieuwhof, Johan Nicolay (beiden Archeologie RUG) en Jeroen Wiersma (Kenniscentrum Landschap) brengen een nieuw boek uit over de stand van zaken in het onderzoek van het terpen- en wierdenland.