Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Callimachus' Aetia: editie en commentaar door Annette Harder

03 juli 2012
Voorblad Aetia
Nieuwe editie met commentaar op Callimachus’ Aetia van Annette Harder

Waarom schelden priesters op Rhodos Heracles uit als zij aan hem offeren? Waarom staat er in Leucas een beeld van Artemis met een vijzel op haar hoofd? Het antwoord op deze en dergelijke vragen levert Callimachus (Alexandrië, IIIe eeuw v.Chr.) in zijn Aetia. 

Dit werk is sinds kort voor een breder publiek van onderzoekers en studenten toegankelijk gemaakt: bij de Oxford University Press is deze maand de nieuwe editie verschenen met inleiding, vertaling en commentaar op Callimachus’ Aetia van Annette Harder (sinds 1991 hoogleraar Grieks in Groningen).  

De Aetia is het belangrijkste werk van Callimachus. Helaas is het gedicht in de middeleeuwen verloren gegaan en tot aan het begin van de twintigste eeuw kende men er slechts wat citaten van. In de loop van de twintigste eeuw is echter een groot aantal fragmenten op papyrus teruggevonden in het zand van Egypte. In deze editie zijn al die fragmenten (ca. 20 % van het oorspronkelijke werk van ca. 5000 verzen) opnieuw bij elkaar gezet en ontstaat een beeld van het werk zoals dat eens ongeveer geweest moet zijn. De inleiding en het gedetailleerde commentaar laten duidelijk zien hoe het gedicht een schakel vormt tussen de vroege Griekse literatuur, waar Callimachus steeds naar verwijst, en de latere Latijnse en Griekse literatuur, waarin Callimachus op allerlei manieren wordt nagevolgd. Ook krijgen we een beeld van het bijzondere karakter van het werk, enerzijds speels en experimenteel met een heel eigen soort humor, anderzijds geleerd en vol subtiele verwijzingen naar de ideologie van het Ptolemaeïsche koningshuis, zoals in de Lok van Berenice, waar een door de koningin geofferde haarlok zich beklaagt over haar lot.

Laatst gewijzigd:16 september 2016 11:51

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...