Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Prof.dr. Ruud Teunter: ‘Ondernemers kunnen flink besparen op voorraadkosten’

12 juli 2012

Met een slimmer voorraadbeheer kunnen bedrijven twintig tot dertig procent besparen op hun voorraadkosten. Ondernemers zijn zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden die een andere aanpak biedt, stelt Ruud Teunter, hoogleraar Operations Research aan de FEB. Vooral op de kosten van zogeheten technologisch bederf kan volgens Teunter nog flink worden bespaard.

Ruud Teunter
Ruud Teunter

Al is het vraagstuk van voorraadbeheer van alle tijden, sinds de Tweede Wereldoorlog wordt voorraadbeheer ook door de wetenschap serieus bestudeerd. ‘Maar ook voor een bakker was het altijd al van belang te weten hoeveel broden hij moet bakken’, vult Teunter aan. ‘Anders heeft hij of teleurgestelde klanten of hij kan het teveel aan het eind van de dag in de container gooien.’ Het probleem van voorraadbeheer mag dan al oud zijn, als onderwerp van onderzoek is het springlevend, aldus Teunter. ‘Waar de bakker te maken heeft met bederf van zijn brood, kennen we nu bijvoorbeeld technologische bederfelijkheid. Denk daarbij aan computers die drie maanden nadat ze in de winkel liggen al worden opgevolgd door weer verbeterde exemplaren.’

Technologisch bederf

Naar het aspect van technologisch bederf moet nog veel onderzoek worden verricht, aldus Teunter. Veel bedrijven, vooral serviceorganisaties, kampen met hoge kosten van voorraadbeheer. ‘Denk aan een producent van consumentenelektronica, tv’s bijvoorbeeld. Die willen voor een periode van bijvoorbeeld tien jaar service verlenen op hun producten. De vraag is dan hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun voorraad onderdelen na tien jaar precies op is. Een te hoge voorraad leidt tot hoge kosten terwijl te weinig voorraad leidt tot ontevreden klanten.’

Eigenlijk hebben bedrijven volgens Teunter geen afdoende antwoord op dat dilemma. Wat ertoe leidt dat de totale kosten van het weggooien aan het eind van die periode van tien jaar vaak nog hoger zijn dan de kosten van het op voorraad houden van de onderdelen. Wanneer bedrijven andere uitgangspunten voor hun voorraadbeheer zouden hanteren, zouden ze dat effectief kunnen aanpakken.

Ander perspectief

‘De standaard is een classificatiesysteem van artikelen gerangschikt op vraag en prijs’, legt Teunter uit. ‘Een A-artikel kent een hoge vraag en hoge prijs en dan zo naar beneden. Omdat de omzet in de onderdelen die bovenaan in de rangschikking staan hoog is, richten bedrijven zich vooral op die A-artikelen en leggen ze veel dure onderdelen op voorraad en weinig goedkope. Dat staat echter haaks op wat ze zouden moeten doen.’

Het is zinvol om vanuit een ander perspectief naar voorraadbeheer te kijken, betoogt Teunter. ‘Het is prima dat bedrijven de snellopende artikelen op voorraad houden, maar daarnaast zouden juist de laaggeprijsde producten in het magazijn moeten liggen. Hoe lager de prijs, hoe hoger de voorraad zou moeten zijn.’ Uit wiskundige modellen die hiervoor zijn gemaakt blijkt dat een rangschikking op grond van vraag gedeeld door prijs aanzienlijk lagere kosten met zich meebrengt dan classificatie op basis van het gangbare idee van vraag maal prijs. Dat het laatste bij bijna alle ondernemingen de maatstaf is, komt zeker ook doordat vrijwel alle software voor voorraadbeheer uitgaat van die standaardclassificatie.

Meer winst

Minder voorraad kan tot meer winst leiden, onderstreept Teunter. ‘Het kan natuurlijk ook tot meer ontevreden klanten leiden’, nuanceert hij. ‘Maar bij verreweg de meeste bedrijven is dat te vermijden door een systematische aanpak.’ Echt ingewikkeld hoeft een andere aanpak helemaal niet te zijn, zegt Teunter. Ook een mkb’er die een beetje handig is met spreadsheets kan een ander voorraadbeheer gewoon in Excell uitvoeren. ‘Er is wat basislogica voor nodig, maar het kan een stevig winstvoordeel opleveren’, benadrukt hij.

Optimalisatie

Naast een frisse kijk op voorraadbeheer die Teunter heeft ontwikkeld, werken hij en zijn vakgroep ook hard aan uitbreiding van voorraadtheorieën rond bijvoorbeeld service-logistieke netwerken, gecombineerde voorraad- en transportproblemen en het effect van vraagvoorspelling en -onzekerheid op voorraadbeheersing. Teunter: ‘Hoe zorgt een internationale onderneming met magazijnen in verschillende landen er bijvoorbeeld voor dat de voorraden in al die magazijnen over het gehele bedrijf geoptimaliseerd zijn. Daar kan nog veel worden verbeterd, want de meeste bedrijven hebben een centraal gestuurd magazijn en lokaal voorraadbeheer. Dat is dus een hele dure oplossing. We werken aan modellen om dat te verbeteren.’

Onderhoud en voorraadbeheer

Een ander thema waar Teunter zich mee bezig houdt en waar volgens hem ook nog veel winst te boeken valt, is de combinatie van onderhoud van machines en het voorraadbeheer van reserveonderdelen dat ermee verband houdt. Samen met andere wetenschappers in Groningen, Eindhoven en Tilburg en een achttal bedrijven ontwikkelt Teunter vooruitstrevende strategieën die afstappen van vooraf gepland periodiek onderhoud. Dit onderzoek wordt mede gefinancierd door het nationale logistieke topinstituut Dinalog en gebeurt in samenwerking met World Class Maintenance (WCM).

‘We willen naar “conditie gedreven onderhoudsstrategieën” waarbij met sensoren de staat van machines in de gaten wordt gehouden. Onderhoud wordt zo lang mogelijk uitgesteld. De vraag is dan: hoe krijg je de logistiek zo dat alles tijdig in actie komt wanneer het moment daar is. Ook dat kan aanzienlijke besparingen opleveren.’

Curriculum Vitae

Prof.dr. R.H. Teunter is hoogleraar Operations Research. Hij maakt deel uit van de vakgroep Operations Management, ook wel besliskunde. Deze vakgroep van de Groningse faculteit Economie en Bedrijfskunde is internationaal toonaangevend en heeft belangrijke inzichten ontwikkeld in verbetering van logistieke ketens en productieprocessen. Daarmee levert de vakgroep een bijdrage aan ontwikkeling van de nationale logistieke sector, die door het kabinet Balkenende als Topsector is aangewezen.

Laatst gewijzigd:12 februari 2018 13:49

Meer nieuws