Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Studie en Werk 2012 (SEO economisch onderzoek i.s.m. Elsevier)

25 juni 2012

De arbeidsmarktpositie van hoger opgeleide starters is verslechterd. Aan de ene kant staat het salaris en de baanzekerheid er historisch slecht voor. Het vertrouwen in de arbeidsmarkt op lange termijn is ietwat pessimistisch. Aan de andere kant ziet men het op korte termijn iets zonniger in. De verwachting over kansen op de arbeidsmarkt is sinds drie jaar licht gestegen en de zoekduur van een baan is vergeleken met vorig jaar gelijk gebleven. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit Studie & Werk 2012, de jaarlijkse uitgave van SEO Economisch Onderzoek en Elsevier die de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde hoger opgeleiden beschrijft. Dit jaar is het cohort ondervraagd dat in 2009/2010 is afgestudeerd.

Wo’ers die in 2009/2010 zijn afgestudeerd (en begin 2012 zijn ondervraagd) zochten gemiddeld 5 maanden naar een baan, 2 maanden langer dan HBO’ers. Gemiddeld solliciteerden ze 13 keer, 5 keer vaker dan 3 jaar geleden. Academici hebben relatief vaker succes wanneer ze solliciteren op een bestaande vacature, HBO’ers juist vaker via een stage. Van de academici vond 38% een baan via een bestaande vacature, 20% werd gevraagd, 13% vond een baan via de stage, 10% via het netwerk, 9% via vond de baan via een open sollicitatie en 9% via een intermediair. Opvallend is dat thuiswonenden langer zoeken dan alleenwonenden. Alleenwonenden zoeken weer iets langer dan samenwonenden. Verklaring is mogelijk dat thuiswonenden een minder sterke financiële prikkel hebben om snel iets te vinden, en dat ze mogelijk over een kleiner netwerk beschikken.

Het reële bruto maandsalaris van afgestudeerden laat voor het tweede jaar op rij een duidelijke neergaande trend zien. Neerlandici en historici verdienen €2070 bruto, net als alumni van Kunst- en cultuurstudies. Alumni Engels en RTC verdienen €1860, communicatie-wetenschappers € 2275 en IBIO’ers €2650. Archeologen verdienen van alle letterenalumni met €1775 het minst, informatiekundigen met €2800 het meest. De daling in salaris is met 3 procentpunten het grootst voor academici. Vooral degenen die pas in 2011 zijn begonnen met werken, hebben met minder genoegen moeten nemen. Opvallend is dat alle afgestudeerden zeer optimistisch zijn over het bruto salaris dat ze over 5 jaar verwachten: tussen de €3025 (Engels) en de €4400 (Informatiekunde) per maand.

Daarnaast zijn de kansen van academici op een vaste baan op een historisch dieptepunt. Dit jaar had slechts 29% van de academici binnen 18 maanden een vaste baan, tegenover 35% van de hbo’ers.

Het kortetermijnvertrouwen in de arbeidsmarkt is dit jaar is gestegen; alumni denken sneller eenzelfde baan opnieuw te kunnen vinden. Op lange termijn is het vertrouwen echter gedaald. De verhuisbereidheid van afgestudeerden is in deze economische crisis toegenomen.

http://www.seo.nl/expertise/studie-werk/

Laatst gewijzigd:03 april 2018 11:27

Meer nieuws