Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 25

20 juni 2012
Unifocus 20 juni
Unifocus 20 juni

Opinie

‘Het is tijd voor meer liefde en lef in de zorg’

Hoewel de overheid marktwerking in de zorg stimuleert en er een nieuw zorglandschap ontstaat, besteden zorginstellingen nog nauwelijks aandacht aan marketing. Het wordt hoog tijd dat daar verandering in komt, betoogt dr. Karel Jan Alsem, merkenspecialist aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Zorginstellingen zouden meer lef en liefde ten toon moeten spreiden. Daar wordt de zorg beter en efficiënter van en zo groeit de tevredenheid onder patiënten én werknemers.’ › lees verder


Oratie

Voorraad: minder is meer

De oratie van prof.dr. Ruud Teunter gaat over voorraadbeheersing, een concept dat al zestig jaar intensief wordt onderzocht. Teunter trekt de conclusie dat voorraadtheorie weliswaar relatief oud, maar tegelijkertijd springlevend is. › lees verder


Promoties

Grote grazers stampen de kweldergrond van Schier soortenrijk

Maarten Schrama onderzocht de ecologische systemen op de kwelders van Schiermonnikoog in verschillende stadia van rijpheid. Hij ontdekte onder meer dat de grote grazers de kwelder soortenrijk houden door de grond aan te stampen. Dit effect is uniek voor kwelders en verklaart tevens waarom natuurbeheer met grote grazers vaak veel minder goed werkt in andere natuurgebieden. Ook liet hij zien dat grote grazers de nutriëntencyclus kunnen vertragen door extreem natte bodems verder te vernatten of droge gebieden te verdrogen, terwijl in de meeste andere gevallen zij de nutriëntencyclus juist versnellen. Dit is tevens de reden dat natuurbeheer met grote grazers vaak niet werkt. Bij gebrek aan regenwormen blijkt overigens de ondergrondse fauna van de kwelder gedomineerd te worden door een mariene vlokreeft die grotendeels dezelfde functies vervult. › lees verder

Bestaande behandeling jumper’s knee niet effectief

Zo’n tienduizend Nederlanders hebben last van een jumper’s knee (patella tendinopathie). Deze blessure komt vooral voor bij basketbal, volleybal en andere sporten waarin veel gesprongen wordt. De blessure heeft vaak langdurige gevolgen en is moeilijk te behandelen. Het onderzoek van Henk van der Worp verschaft nader inzicht in de oorzaken van de aandoening en levert suggesties ter verbetering van de behandeling. Van der Worp stelt vast dat het risico op een jumper’s knee wordt vergroot door overgewicht, beenlengteverschil, een lage voetboog, verminderde flexibiliteit van de onderste extremiteiten, sprongkracht, landingstechniek, leeftijd, geslacht en zwaar fysiek werk. Voor volleyballers speelt bovendien de speelpositie een rol. Deze inzichten kunnen wellicht helpen de jumper’s knee te voorkomen. › lees verder

Ernstige huidaandoeningen door bijwerking geneesmiddelen beter te herkennen

Corticosteroïden lijken in tegenstelling tot eerder onderzoek een gunstige rol te kunnen spelen bij de behandeling van Stevens-Johnson syndroom (SJS) en toxisch epidermale necrolyse (TEN). Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Sylvia Kardaun. Corticosteroïden dienen dan wel kortdurend en in een hoge dosis te worden toegediend in een zo vroeg mogelijk stadium van de aandoening. › lees verder

Welbevinden van Pakistaanse ouderen onderzocht

Het promotieonderzoek van Rizwan ul Haq richt zich op het welbevinden van Pakistaanse ouderen in de hoofdstad Islamabad. Hij keek hierbij naar de doelen die de ouderen voor ogen hebben, zoals gebruikt in de Social Production Functioning-theorie. Voor islamitische ouderen in Islamabad zijn dat niet alleen lichamelijk en sociaal welzijn, maar ook het leven na de dood. Het doel van welbevinden in het hiernamaals is zelfs een belangrijke voorspeller van tevredenheid met het bestaan. › lees verder

Nieuwe tracervloeistof verbetert onderzoek en behandeling diabetes type 1

Promotie Valentina Di Gialleonardo › lees verder

Nader inzicht in effectiviteit Staphylococcus aureus

Promotie Eleni Tsompanidou › lees verder

Quaternaire ammoniumverbindingen mogelijk effectief tegen infectie van implantaten

Promotie Mihaela Crismaru › lees verder

Nieuwe computermodellen halen zeer succesvol bacteriële kennis uit immense datasets

Promotie Anne de Jong › lees verder

Dialectvariatie beter in beeld te brengen

Promotie Martijn Wieling › lees verder

Nieuw mechanisme in organische elektronica

Promotie Martijn Kuik › lees verder

Biomarker en vragenlijst voorspellen geneesmiddeleffect bij ziekte van Bechterew

Promotie Suzanne Arends › lees verder

Explosies op neutronensterren

Promotie Guo-Bang Zhang › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:05

Meer nieuws