Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 24

13 juni 2012
Unifocus 13 juni 2012
Unifocus_13_juni

Opinie

‘Krimp noopt tot drastische wijziging aanbesteding publieke werken’

In heel Europa is sprake van een trek naar grote steden. Grote delen van het platteland lopen leeg. Deze ruimtelijke transitie heeft radicale gevolgen voor de manier waarop publieke werken zoals bruggen en wegen, sporthallen en scholen moeten worden aanbesteed. Het huidige systeem, waarbij overheden zonder regionale afstemming inkopen op laagste prijs, is volstrekt inadequaat. Dat betoogt Arno van der Vlist, hoogleraar vastgoedontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. › lees verder


Promoties

Storingsbronnen rond LOFAR-telescoop kunnen met succes worden weg gefilterd

Toen enkele jaren geleden de plannen voor de aanleg van de LOFAR-supertelescoop bekend werden gemaakt, schreef het wetenschapsblad Nature een lovend commentaar over dit initiatief. Een ding was jammer, zei de schrijver: de uiterst gevoelige radiotelscoop werd gebouwd in en rond Nederland, een zeer drukbevolkt gebied vol storingsbronnen. André Offringa promoveert op een succesvol onderzoek naar technieken om de storingen weg te filteren. De keuze om LOFAR in Nederland te bouwen, was een goede, concludeert hij. › lees verder

Disfunctionele automatische associaties lijken angst en depressie in stand te houden

Disfunctionele automatische associaties lijken bij te dragen aan de instandhouding van angststoornissen en depressie. Behandelingen voor angst en depressie zouden zich daarom niet alleen moeten richten op de verandering van ‘expliciete overtuigingen’, maar ook op disfunctionele automatische associaties. Dit concludeert GZ-psycholoog Klaske Glashouwer in haar proefschrift. › lees verder

Bloedingen in het ruggenmerg tijdens geboorte van kinderen met open ruggetje geven extra schade zenuwweefsel

Renate Verbeek bestudeerde de schade die spina bifida aperta bij kinderen veroorzaakt. Zij toont aan dat bloedingen in het ruggenmerg vanuit kwetsbare bloedvaten op en onder het niveau van het sluitingsdefect tijdens het geboorteproces schade veroorzaken aan zenuwweefsel. › lees verder

Kinderen leren door actief mee te denken tijdens het voorlezen

Promotie Myrte Gosen › persbericht

Onderzoek naar meetinstrument om veranderende prikkelgevoeligheid bij chronische pijn in kaart te brengen

Promotie Karl-Heinz Konopka › lees verder

Nieuwe mogelijkheden voor onderzoek naar slecht functioneren van hart en nieren

Promotie Mariusz Szymanski › lees verder

Mechanismen van orgaanschade door ontstekingen in bloedvaten nader onderzocht

Promotie Neng Kurniati › lees verder

Verkenning van het metabolisme van Streptomyces coelicolor met op massaspectrometrie gebaseerde metabolomics

Promotie Elena Merlo › lees verder

Nieuwe chemische route naar groene polymeren

Promotie Mochamad Chalid › lees verder

Nieuwe katalytische methoden voor chemische syntheses

Promotie Ashoka Madduri Venkata › lees verder

Invloed man-zijn en DNA-hoeveelheid bij soortvorming parasitaire wespen

Promotie Tosca Koevoets › lees verder

Hoe het SecYEG-kanaal zich opent om het membraantransport van eiwitten mogelijk te maken

Promotie Jelger Lycklama à Nijeholt › lees verder


Oraties

Hulp bij tumorcel(f)doding onder wisselende omstandigheden

Prof.dr. Frank Kruyt vertelt in zijn oratie dat het gericht activeren van geprogrammeerde celdood, apoptose genoemd, een veelbelovende strategie is om tumorcellen te elimineren. Resistentie tegen therapie, ook tegen nieuwe doelgerichte middelen, treedt echter vaak op. Ook blijken middelen die antitumor-werking hebben in laboratoriummodellen, veelal niet het verwachtte resultaat op te leveren in de kliniek. Moleculair- en celbiologisch onderzoek is essentieel om oorzaken van resistentie en nieuwe doelen voor kankertherapie te identificeren. › lees verder

Doelgericht en persoonlijk: elke tumor z’n eigen achilleshiel

Door de toegenomen kennis heeft men een aantal tumorkenmerken kunnen definiëren, waartegen doelgerichte medicijnen zijn ontwikkeld. In de kliniek zijn er al medicijnen die bewezen hebben dat aangrijpen op een specifiek tumorkenmerk heel effectief kan zijn. Een dergelijk medicijn remt een eiwit, dat een continu groeisignaal in de tumorcel afgeeft, kortom de achilleshiel van deze kanker. Prof.dr. Steven de Jong zal in zijn oratie twee voorbeelden geven van zijn onderzoek dat aangrijpt op een ander tumorkenmerk, namelijk verminderde apoptose (geprogrammeerde celdood). Tevens zal hij daarmee illustreren hoe resultaten met doelgerichte middelen in het lab vertaald worden naar de kliniek. › lees verder


Personalia

Maarten Duijvendak hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis

Maarten Duijvendak is bij de Faculteit der Letteren benoemd tot hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis. Zijn onderzoek richt zich vooral op de sociale geschiedenis van Noordwest Europa en de geschiedenis van regio’s en elites. Hij participeerde in een aantal onderzoeksprojecten, onder meer het NWO-project integrale geschiedenis en recent in het ESF-project Cuius Regio. Van 2004 tot 2009 werkte hij aan een 3-delige provinciale geschiedenis van Groningen. › lees verder

Antonio Pellegrino bijzonder hoogleraar Flavorfysica

Dr. Antonio Pellegrino is door het Groninger Universiteitsfonds benoemd als bijzonder hoogleraar Experimentele Subatomaire Fysica, in het bijzonder Flavorfysica bij het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) van de Rijksuniversiteit Groningen. Pellegrino zal werkzaam zijn binnen de onderzoekslijn fundamentele interacties en symmetrieën en leiding geven aan onderzoek binnen de experimentele subatomaire fysica. › lees verder


Agenda

Publiekslezing

Bart de Smit - Escher en het Droste-effect

19 juni 2012 › lees verder

Evenementen: › Universitaire agenda

Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:05

Meer nieuws