Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 23

06 juni 2012
Unifocus 6 juni 2012
Unifocus_6_juni

Opinie

‘Werking van prestatiebeloning wordt overschat’

Wie harder werkt en beter presteert, krijgt ook meer betaald. Het lijkt logisch en rechtvaardig. Maar volgens Paula van Veen-Dirks, hoogleraar Management Accounting aan de Rijksuniversiteit Groningen, zijn de nadelen van prestatiebeloning meestal groter dan de voordelen. ‘Het kan organisaties zelfs vergiftigen.’ › lees verder


Promoties

Meer feedback verhoogt het effect van wiskundeonderwijs

In het wiskundeonderwijs ervaren docenten voortdurend een gebrek aan tijd om hun leerlingen goed te instrueren. In Nederland is daarbij de contacttijd voor wiskunde in de afgelopen vijftien jaar ook nog eens afgenomen. Wiskunde wordt door leerlingen bovendien als moeilijk ervaren. Het onderzoek van SLO-leerplanontwikkelaar Jos Tolboom richt zich op de vraag: hoe kunnen we de contacttijd in het wiskundeonderwijs beter benutten? Analyses van leeropbrengsten laten zien dat feedback één van de krachtigste middelen is om de leeropbrengst te verhogen. In het onderzoek benut Tolboom de mogelijkheid van grafische rekenmachines om de feedback in wiskundeonderwijs te verbeteren. › lees verder

Computertraining helpt bij redactiesommen in het basisonderwijs

Basisschoolleerlingen zijn met een computerondersteund trainingsprogramma beter in staat redactieopgaven op te lossen, opgaven waarbij de rekenkundige inhoud is ingebed in tekst. Dit concludeert Annemieke Jacobse op basis van haar promotieonderzoek. › lees verder

Zicht op medicatie tegen destructieve processen in rokerslongen

Het promotieonderzoek van Hoeke Baarsma openen de mogelijkheid om met medicijnen de voortschrijdende schadelijke processen in longen van patiënten met chronic obstructive pulmonary disease (COPD)tegen te gaan. Deze therapie zou dan gericht moeten zijn op twee eiwitten die belangrijk zijn bij de destructieve processen die er plaatsvinden in de aangetaste longen van deze patiënten. › lees verder

Ondernemingsbesturen onderzocht als sociale groepen van individuen

Raden van commissarissen en raden van bestuur (‘boards’) spelen een cruciale rol bij het bestuur van organisaties. Ze bestaan uit sociale groepen van individuen, een factor die voor het functioneren van belang is. Demografische diversiteit (leeftijd en geslacht) blijkt bijvoorbeeld niet altijd een zegen. Het kan leiden tot de vorming van subgroepen, hetgeen de besluitvorming kan belemmeren. Dat blijkt onder meer uit het onderzoek van Dennis Veltrop. › lees verder

Onderzoek naar steunverleners die zichzelf wegcijferen

Het bieden van steun en zorg aan een naaste in tijden van nood komt niet alleen ten goede aan de ontvanger, maar kan ook de steunverlener positief beïnvloeden. Echter, onder vergelijkbare omstandigheden kan het psychisch welbevinden van steunverlener sterk variëren. Lihua Jin onderzocht dit aan de hand van het persoonlijkheidskenmerk ‘unmitigated communion’ (UC), wat betekent ‘de focus op de ander ten koste van het zelf’. › lees verder

Modelleren van sociale invloed op gedrag binnen klantrelaties

Veel bedrijven gebruiken tegenwoordig customer relationship management (CRM), om daarmee waardevolle relaties met klanten op te bouwen. Voor een succesvolle CRM-strategie is het cruciaal bijvoorbeeld opzeg- en adoptiegedrag bij klantrelaties te verklaren en voorspellen. Sociale netwerken zijn de laatste tijd steeds belangrijker geworden en ze zijn ook beter te observeren. Hans Risselada beschrijft in zijn proefschrift drie studies die gaan over het modelleren van gedrag binnen klantrelaties, waarbij vooral de rol van de interactie tussen klanten aan de orde komt. Bedrijven kunnen de bevindingen van dit proefschrift gebruiken om hun sociale marketingcampagnes te verbeteren. › lees verder

Nanodeeltjes geschikt om medicijnen in de hersenen te krijgen

Hèt struikelblok voor succesvolle medicijnafgifte in de hersenen is de bloed-hersenbarrière (BBB). Promovenda Julia Georgieva bestudeerde hoe nanodeeltjes met daarin medicijnen ‘verpakt’, zich kunnen binden aan cellen van de BBB om vervolgens te worden getransporteerd. Georgieva concludeert dat GM1-receptorbindende nanodeeltjes een veelbelovend systeem is voor medicijnafgifte in de hersenen. › lees verder

Computermodel helpt om geschikte eerste dosis schizofreniemedicatie te bepalen

De mate waarin de dopamine-receptoren zijn geblokkeerd is bepalend voor het succes van de behandeling met medicijnen bij schizofrenie. Het onderzoek van Martin Johnson had tot doel om een computermodel te ontwikkelen om de mate van receptorbinding van nieuwe geneesmiddelen te voorspellen met behulp van in vitro data en gegevens van proefdier-experimenten van een aantal bestaande geneesmiddelen. › lees verder

Computermodel voorspelt werking van nieuwe antipsychotica

Venkatesh Pilla Reddy ontwikkelde een computermodel dat de werking van nieuwe antipsychotica kan voorspellen. › lees verder

Onderzoek naar skeletspier weefselkweek voor behandeling aangezichtsverlamming

Langdurige verlamming van het aangezicht is behalve een fysieke, ook een sociaal invaliderende aandoening. In een wereld waarin miljoenen worden besteed aan het uiterlijk, kan een scheef gezicht tot ernstige psychische stress en zelfs depressiviteit leiden. Merel Koning bestudeerde weefselkweektechnieken, ook wel bekend als tissue engineering, als potentiële nieuwe behandelstrategie. › lees verder

Genetische achtergronden van primaire ciliaire dyskinesie (PCD)

Maciej Geremek heeft de genetische achtergronden van de zeldzame aandoening primaire ciliaire dyskinesie (PCD) in kaart gebracht. Patiënten met PCD hebben een verminderde bewegelijkheid van de trilharen in de luchtwegen, die daardoor worden aangetast. Geremek stelde vast welke genen afwijkend tot expressie komen bij mensen met PCD. › lees verder

Biokatalysatoren voor kostbare enantiozuivere farmaceutische bouwstenen

Promotie Alja Westerbeek › lees verder

Nanostructuren gekarakteriseerd met Scanning Tunneling Microscopy

Promotie Amel Arramel › lees verder

Ook middlemanagement lijdt aan zelfoverschatting

Promotie Niels van der Kam › persbericht

Oudere agrariërs richten zich meer op de toekomst

Promotie Jesús Rosales Carreón › persbericht

Nieuwe spreekklep uitkomst voor patiënten zonder strottenhoofd

Promotie Ward van der Houwen › persbericht


Oratie

Arm- en handrevalidatie

De oratie van prof.dr. Corry van der Sluis gaat over het in beeld brengen, het letterlijk en figuurlijk zichtbaar maken, van de arm- en handrevalidatie. Van der Sluis belicht in haar oratie twee onderdelen van de arm- en handrevalidatie: armprothesiologie en handartrose. De komende jaren zal haar onderzoek zich specifiek richten op deze onderdelen. › lees verder


Personalia

Sharon Smit nieuwe directeur instituut ISW

Per 1 september 2012 wordt Sharon Smit directeur van het Instituut voor Sociale Weerbaarheid ISW in Groningen. Smit zal zich als directeur van het ISW inzetten als makelaar voor (o.a. Europese) projectverwerving en bouwt mee aan de positionering van het RUG-speerpunt ‘Sustainable Society’.


Agenda

Lezing EBF

Gastlezing Jan Kees de Jager

11 juni 2012 › lees verder

ISW-Conferentie

Wanneer werkt diversiteit? Perspectieven uit wetenschap, beleid, en HR management

12 juni 2012

Meer evenementen: › Universitaire agenda

Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:05

Meer nieuws