Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

"Voorraad: minder is meer", Oratie professor Teunter

25 juni 2012
Teunter
Teunter

Oratie: dhr. prof.dr. R.H. Teunter, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Voorraad: minder is meer

Leeropdracht: Operations Research

De oratie van prof.dr. Ruud Teunter gaat over voorraadbeheersing, een concept dat al zestig jaar intensief wordt onderzocht. Teunter trekt de conclusie dat voorraadtheorie weliswaar relatief oud, maar tegelijkertijd springlevend is.

Aan het begin van zijn rede bespreekt hij enkele belangrijke bevindingen uit de voorraadliteratuur. Vervolgens zal hij aan de hand van enkele van zijn eigen onderzoeksresultaten aantonen dat veel belangrijke onderwerpen nog steeds onderbelicht zijn, terwijl andere onderwerpen het verdienen om vanuit een nieuw perspectief bekeken te worden, om zo tot nieuwe inzichten te komen. Daarbij maakt Teunter duidelijk dat minder voorraad tot meer winst kan leiden. Minder voorraad kan natuurlijk ook tot meer ontevreden klanten leiden, maar bij verreweg de meeste bedrijven is dat te vermijden door een systematische aanpak.

Verder gaat Teunter in op de toepasbaarheid van onderzoek, en de importantie maar ook de gevaren daarvan. Minder complex en minder gedurfd onderzoek heeft soms meer kans op directe toepasbaarheid in de praktijk, maar leidt het ook tot echte innovaties? Of houdt dat soort onderzoek innovaties juist tegen? Tot slot bespreekt Teunter een aantal onderwerpen die volgens hem de komende jaren meer aandacht verdienen, zoals service-logistieke netwerken, reservedelenmanagement en onderhoud, gecombineerde voorraad- en transportproblemen, en het effect van vraagvoorspellingen en -onzekerheden op voorraadbeheersing.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:32

Meer nieuws