Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Studiemiddag: Werken naar vermogen? 24 mei

24 mei 2012

De bezuiniging op de sociale werkvoorziening is speciaal voor Noord Nederland een vraagstuk met veel impact, omdat hier relatief veel mensen in de sociale werkvoorziening werkzaam zijn. De doorstroming vanuit de werkvoorziening naar regulier werk is echter zeer beperkt. Duidelijk is dat het systeem van de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm niet in stand kan blijven.

De Wet Werken naar Vermogen biedt nieuwe kaders. De wijziging van het stelsel vergt ook een andere denk- en werkwijze van gemeenten. Hoe die er uit kan zien staat centraal tijdens de studiemiddag van 24 mei 2012.

Gemeenteraden kunnen vanuit lokale wensen en ervaringen kaders stellen, bijvoorbeeld in een afweging tussen het financiële belang of het maatschappelijke belang. De vraag is of ook andere belangen kunnen worden betrokken in de afweging, zoals het risico van ontburgeren voor die mensen die geen dagbesteding vinden? Hoe kan de gemeente de markt zo bevragen dat het lukt om doorstroming te realiseren? Welke instrumenten heeft de gemeente daarvoor ter beschikking? Waar heeft de markt behoefte aan?

Op de studiemiddag van 24 mei 2012 in de NHL Hogeschool te Leeuwarden, biedt de VB Noord u een overzicht over de belangrijkste achtergronden en uitgangspunten van de WWNV. Daarnaast belichten we het perspectief van werkgevers en gemeenten in een afwisselend programma met lezingen en workshops. Nadere informatie is te vinden op de website: www.vbnoord.nl. U kunt zich via de website aanmelden voor de bijeenkomst. Kosten voor inschrijving bedragen €45, -. Voor studenten en medewerkers van gemeenten met een deelneming in VB Noord is de bijeenkomst gratis.

VB-Noord stelt zich ten doel het uitwisselen van kennis en ervaring op het terrein van de bestuurskunde, tussen praktijkbeoefenaren onderling en tussen de praktijk en de academie. Hiertoe organiseren we kwalitatief hoogwaardige, maar betaalbare bijeenkomsten in het Noorden van het land.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:32

Meer nieuws