Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 22

30 mei 2012
Unifocus 30 mei 2012
Unifocus_30_mei

Opinie

‘De Venusovergang: mis ’m niet!’

Nog een week, dan is het zover. Oplettende kijkers zullen woensdag 6 juni een klein zwart stipje voor de zon langs zien schuiven. Dat kleine zwarte stipje is de planeet Venus. Een verschijnsel dat je niet mag missen, vindt hoogleraar sterrenkunde Peter Barthel. Zelfs al moet je er behoorlijk vroeg je bed voor uit. De Venusovergang is namelijk alleen te bewonderen in het ene uurtje na zonsopkomst. › lees verder


Oratie

Over het verleiden, beïnvloeden en overtuigen van de consument

Prof.dr. Bob Fennis bespreekt in zijn oratie de belangrijkste bevindingen uit zijn onderzoek naar beïnvloeding en overtuiging in de context van consumentenbeïnvloeding. We worden allemaal weleens benaderd en soms ook lastiggevallen door adverteerders, collectanten en vertegenwoordigers die proberen ons te laten zwichten voor de verleiding en ‘ja’ te zeggen op hun aanbod. Vaak slagen ze in hun pogingen, maar soms lukt het ons zo’n ongewenst overtuigingsoffensief te trotseren. Een centrale rol is weggelegd voor zelfregulatie bij consumenten tijdens processen van beïnvloeding en overtuiging. Fennis bespreekt wat zijn onderzoeksresultaten betekenen voor het welzijn en de empowerment van consumenten, en geeft een kort overzicht van zijn onderzoeksplannen voor de komende jaren. › lees verder


Promoties

Patiënten werken belangeloos mee aan melding bijwerkingen via internet

Om nog meer informatie te kunnen verzamelen over bijwerkingen van een medicijn heeft het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb de zogeheten Lareb Intensive Monitoring (LIM) ontwikkeld. Linda Härmark maakte een studie naar de ervaringen die men inmiddels heeft opgedaan met deze nieuwe methode. Zij concludeert onder meer dat 'web-based intensive monitoring een waardevolle toevoeging is op de huidige methoden die gebruikt worden om de veiligheid van geneesmiddelen te bewaken.' Altruïsme blijkt voor patiënten de belangrijkste motivatie voor deelname. › lees verder

Heiligdommen speelden belangrijke rol in vorming steden hellenistisch Klein-Azië

In de derde tot eerste eeuw v. Chr. onderging Klein Azië een sterke golf van verstedelijking. Christina Williamson richt zich in haar onderzoek op de rol van heiligdommen in dit proces, in het bijzonder van religieuze centra buiten het stadsareaal. Dit fenomeen wordt onderzocht aan de hand van een viertal case studies in Karië, in zuidwest Klein Azië. › lees verder

Nieuwe richtlijnen voor behandeling blaarziekte EB

Nederlandse patiëntjes met epidermolysis bullosa (EB), een zeer ernstige en zeer zeldzame ziekte, worden veelal in het Centrum voor Blaarziekten van het UMCG gediagnosticeerd, behandeld en gevolgd. Wing Yan Yuen bracht een van de vele subtypen van EB, junctionele epidermolysis bullosa (JEB), nader in kaart. Volwassen patiënten met JEB hebben een verhoogde kans op het krijgen van kwaadaardige huidtumor (plaveiselcarcinoom), zo stelt ze vast. Vanaf hun 25e jaar moeten deze patiënten jaarlijks daarop gecontroleerd worden. › lees verder

Meer mensen met psychiatrische ziekten kunnen begeleid zelfstandig wonen

Nederlandse Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen (RIBW’s) zijn goed in het bevorderen van de maatschappelijke participatie van hun cliënten, in vergelijking met dergelijke voorzieningen in Engeland. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Charlotte de Heer-Wunderink. De RIBW’s zijn succesvoller in het stimuleren van hun cliënten - mensen met (ernstige) psychiatrische ziekten - tot deelname aan werk en dagbesteding. › lees verder

Onderzoek naar belang van kunst en kunstkritiek

Kunstkritiek vervult een cruciale rol als medium tussen het kunstwerk en de maatschappelijke werkelijkheid. Dat concludeert promovendus Thijs Lijster. Daarbij moet kunstkritiek, in navolging van Walter Benjamin en Theodor Adorno, niet in de eerste plaats opgevat worden als het beoordelen van kunstwerken, maar veeleer als het voltooien ervan. › lees verder

Problemen met tijdverwijzing van afasiepatiënten onderzocht

Mensen met afasie hebben door een hersenbeschadiging moeite met spreken. Voor sprekers van verschillende verbogen talen is tijdverwijzing een bijzonder probleem. Harwintha Yuria Anjarningsih verzamelde en analyseerde gegevens van Indonesisch sprekende afasiepatiënten om na te gaan of problemen met tijdverwijzing worden veroorzaakt door problemen met het verbuigen van werkwoorden, moeilijkheden met het verwijzen naar een bepaald moment in de tijd (bijvoorbeeld verleden tijd) of andere nog onbekende elementen. › lees verder

Onmiddellijke handhaving openbare orde of bestuursdwang?

Promovenda Hati Ruigrok concludeert dat een beslissing op basis van een bevoegdheid ter onmiddellijke handhaving van de openbare orde in de Gemeentewet vooraf op schrift dient te worden gesteld en aan de betrokkenen te worden uitgereikt, tenzij dwingende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het stapelen van onmiddellijke ordehandhaving met bestuursdwang is niet nodig en in sommige gevallen zelfs onrechtmatig, aldus Ruigrok. › lees verder

Nader inzicht in resistentie tegen chemotherapie

Promotie Péter Mészáros › lees verder

Archeologisch onderzoek van potscherven uit Francavilla Marittima

Promotie Carmelo Colelli › lees verder

SS-ideologie als religie voor NSB-voorman Henk Feldmeijer

Promotie Bas Kromhout › persbericht


Diversen

Nieuwe naam voor expertisecentrum: Healthwise

Per 1 mei is er een nieuwe naam voor het expertisecentrum van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde dat zich richt op Health Care Management & Economics: Healthwise. Met de nieuwe naam heeft het centrum een herkenbaarder label voor het facultaire onderzoek dat is gerelateerd aan het RUG-thema Healthy Ageing. Binnen Healthwise wordt onder meer onderzoek gedaan naar kwaliteit en efficiency binnen de zorg, organisatieveranderingen, e-health, pensioenen, werking van de zorgmarkt en consumentengedrag bij medicijngebruik. › lees verder


Personalia

Marketingwetenschapsprijs 2012 voor proefschrift Ernst Osinga

Dr. Ernst Osinga, die in 2011 cum laude aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde, heeft voor zijn proefschrift de Marketingwetenschapsprijs 2012 gewonnen. De jury noemt 'het wetenschappelijk niveau en de praktische toepasbaarheid van Osinga's proefschrift hoog'. In 'Pharmaceutical marketing: its effect on drug sales and beyond' geeft Osinga inzicht in permanente en tijdelijke effecten van marketinginspanningen in de farmaceutische industrie. Niet alleen farmaceutische, maar ook andere bedrijven die aan productmarketing doen, kunnen hier hun voordeel mee doen. › lees verder

Dirk Jan Wolffram nieuwe vicedecaan Faculteit der Letteren

Prof. dr. Dirk Jan Wolffram is door het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen per 1 september 2012 benoemd tot vicedecaan van de Faculteit der Letteren. Hij volgt hiermee prof.dr. Kees de Bot op. Dirk Jan Wolffram is hoogleraar in de geschiedenis van bestuur en politiek in de moderne tijd en tevens directeur van de Graduate School for the Humanities. Als vicedecaan zal hij de portefeuille Onderwijs beheren. › lees verder


Agenda

Congres

Serial Thinking, from the Middle Ages to the Enlightenment

7-8 juni 2012 › lees verder

Boekpresentatie

Health and Human Rights in Europe

18 juni 2012

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:05

Meer nieuws