Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 20

16 mei 2012
Unifocus 16 mei
Unifocus

Unifocus

RUG lanceert online videomagazine

Vandaag lanceert de Rijksuniversiteit Groningen een nieuw online videomagazine: Unifocus. Elke uitgave bestaat uit drie of vier korte video’s met nieuwswaardigheden en achtergronden op het gebied van onderzoek, onderwijs, studentenleven en samenwerking met het bedrijfsleven. In de eerste Unifocus: Maarten Wilbrink over zijn onderzoek naar het namaken van moedermelk; Barteld Kooi over drogredenen; collegevoorzitter Sibrand Poppema over de prestatieafspraken die de RUG heeft gemaakt met het ministerie; en beelden van de Science LinX-expositie ‘Enhance me’. Bekijk de eerste aflevering: › Unifocus.


Promoties

Effectiviteit bloeddrukmedicijn kan nauwkeuriger bepaald worden

Promovenda Yan Miao onderzocht de off-target effecten van het medicijn losartan in patiënten met type 2 diabetes. Ze toont aan dat het effect op urinezuur van zes maanden losartan-therapie een bijdrage levert aan het uiteindelijke nierbeschermende effect ervan. Maar ze laat ook zien dat het effect van losartan op kalium een negatieve invloed uitoefent op het nierbeschermende effect. › lees verder

Neurale mechanismen onderzocht bij mensen met verminderde empathische vermogens

Hoe komt het dat sommige mensen niet goed in staat zijn om mee te voelen met emoties van anderen? Harma Meffert onderzocht deze vraag door de hersenactiviteit en de hersenstructuur te meten bij mensen met de persoonlijkheidsstoornis psychopathie en bij een controlegroep. Zij liet alle proefpersonen naar filmpjes kijken waarin mensen iets meemaken. De hersengebieden die gebruikt worden om emoties en bijvoorbeeld aanrakingen te ervaren, werden minder geactiveerd bij mensen met psychopathie, dan bij de controlegroep. Bij de mensen met psychopathie was niet zozeer sprake van het onvermogen om deze gebieden te activeren, maar wel bleek dat zij dit spontaan minder snel doen. › lees verder

Zoekgedrag van consumenten heeft effect op fusies en kartelvorming

Een fusie tussen twee of meer bedrijven is doorgaans bevorderlijk voor de fusiepartners, maar schadelijk voor consumenten omdat het aanbod afneemt. Het consumentensurplus neemt altijd na het samengaan af, omdat de prijzen na de fusie toenemen. Dit negatieve effect voor consumenten kan minder worden als de productiekosten van fusiepartners na de concentratie afnemen, en de kwaliteit of de breedte van het assortiment van producten toeneemt. Vaiva Petrikaite analyseert in haar proefschrift wat de invloed is van zoekkosten op prikkels voor fusies, en hoe de fusie van invloed is op de welvaart van consumenten en producenten. Een conclusie is dat positieve zoekkosten voor de consument een effect hebben op de prikkels om te fuseren en een kartel te vormen. › lees verder

Aristocraten hielden machtsposite in negentiende eeuw nog lang vast

Aristocraten waren in het ‘burgerlijke Nederland’ tussen 1848 en 1914 belangrijker dan over het algemeen wordt aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Jaap Moes. Wat betreft macht, welstand en aanzien waren aristocratische families oververtegenwoordigd in de topgeleding van de samenleving. Nadat hun standsprivileges in de liberale grondwet van Thorbecke in 1848 waren geschrapt, pasten zij zich via politieke, economische en sociaal-culturele strategieën aan de veranderende omstandigheden aan, zonder hun collectieve identiteit te verliezen. Zo bleven zij tot de Eerste Wereldoorlog als een exclusieve sociale elite bestaan, naast de nieuwe welgestelde middenklasse en de verzuilde elites die het in Nederland voor het zeggen hadden gekregen. › lees verder

Nieuwe aangrijpingspunten voor bescherming getransplanteerde nier

Proteoglycanen spelen een belangrijke rol bij de weefselveranderingen na niertransplantatie. Het zijn veelbelovende targets voor interventies om chronische dysfunctie van de getranspanteerde nier te vertragen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Kiran Katta. › lees verder

Nieuwe microarray-techniek verbetert mogelijk behandeling borstkanker

Promovendus Bert van der Vegt onderzocht de toepasbaarheid van de tissue microarray-techniek in de evaluatie van nieuwe prognostische en voorspellende eiwitmarkers voor het mammacarcinoom. Daaruit blijkt dat de techniek zeer goed gebruikt kan worden om de belangrijkste markers afkomstig uit genoom-brede arraying studies te testen in grotere onderzoeksgroepen en wellicht kan bijdragen aan de ontwikkeling van klinisch toepasbare prognostische scores, die het mogelijk kunnen maken therapie beter aan te passen aan de individuele borstkankerpatiënt. › lees verder

Nieuw aangrijpingspunt gevonden voor bestrijding gevaarlijke bacterie S. aureus

Staphylococcus aureus is een van de meest voorkomende menselijke ziekteverwekkers. Ongeveer 30% van de menselijke bevolking is besmet met S. aureus, met name in de bovenste luchtwegen en op de huid. Promovenda Malgorzata Miller onderzocht het geheim van de effectiviteit van S. aureus. Hierbij concentreerde ze zich op de rol van PknB, een door S. aureus uitgescheiden kinase. › lees verder

Synthese prodrugs van dopamine-agonisten voor toediening via transdermale iontoforese

Dopamine-agonisten worden toegepast als farmacotherapie voor patiënten met de ziekte van Parkinson. Jeroen de Graan toont in zijn promotieonderzoek aan dat het mogelijk is prodrugs van dopamine-agonisten te synthetiseren en toe te dienen via transdermale iontoforese. Deze prodrugs hebben als voordeel dat ze zeer wateroplosbaar zijn, wat voordelig kan zijn voor de iontoforetische toedieningssnelheid. › lees verder

Bacteriële verdediging tegen antibiotica bestudeerd

Promotie Pramod Kumar Madoori › lees verder

Infraroodspectroscopie brengt moleculaire processen in biologische systemen in beeld

Promotie Chungwen Liang › lees verder

Transport van membraaneiwitten over het kernporiecomplex

Promotie Anne Meinema › lees verder

Onderzoek naar de vorming van inclusie-complexen van twee polymeren door directe menging in water

Promotie Rachma Rachmawati › lees verder


Personalia

Hans Hogerzeil benoemd tot bijzonder hoogleraar Global Health

Dr. H.V. Hogerzeil is per 1 mei 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege de Jan Kornelis de Cock Stichting, op het gebied van Global Health in het bijzonder de geneeskundige opleiding, bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen en Faculteit Wijsbegeerte

Griph-lecture by Michael Tomasello: Ape Mind, Human Mind. On the Origins of Culture and Cognition

23 mei 2012 › lees verder

Meer evenementen: › Universitaire agenda

Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:05

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...