Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 19

09 mei 2012

Opinie

‘Noorden moet kansen op duurzame economie nú verzilveren’

Na de industriële revolutie en de informatierevolutie wordt de omschakeling naar een duurzame economie de derde revolutie die het aanzien van de wereld ingrijpend zal veranderen, aldus prof.dr. Lubbert Dijkhuizen, hoogleraar Microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het noorden van Nederland is volgens Dijkhuizen de ideale basis voor de Nederlandse biobased economy. ‘Kassencomplexen langs de A7, bioraffinage rondom Delfzijl en bulkproductie in de veenkoloniën: in het noorden liggen fantastische kansen voor de economie van de toekomst. Die moeten we nú verzilveren.’ › lees verder


Promoties

Bijwerkingen kankerbehandeling bij kinderen nader in kaart gebracht

De overlevingskansen van kinderen met kanker zijn de afgelopen decennia verbeterd, mede dankzij het gebruik van chemotherapeutica. Deze behandelingen hebben echter ook ongewenste bijwerkingen, zoals verminderde afweer en daardoor een verhoogd risico op infecties. Omdat het moeilijk is in te schatten of een kind een potentieel ernstige infectie heeft, worden alle patiëntjes behandeld met intraveneuze antibiotica wanneer zij koorts krijgen. Een deel van de kinderen wordt hoogstwaarschijnlijk overbehandeld. Promovenda Esther te Poele onderzocht of deze overbehandeling voorkomen kan worden. Ze concludeert dat hierover nog onvoldoende duidelijkheid bestaat, en dat er grote, gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken nodig zijn om een betere risico-inschatting te maken. › lees verder

Nader inzicht in effect ondervoeding foetus op vetstofwisseling

Ondervoeding van de foetus kan het risico op chronische aandoeningen als diabetes, obesitas, hart- en vaatziekten en een verstoorde vetstofwisseling verhogen. Dit verband tussen prenatale voeding en ontwikkeling van ziekten op latere leeftijd wordt ook wel ‘metabolic programming’ genoemd. Inzicht in het mechanisme van metabolic programming zou kunnen leiden tot specifieke vroege voedingsstrategieën die de gezondheid in de volwassenheid positief beïnvloeden. Hester van Meer onderzocht het effect van verschillende voedings- of farmacologische manipulaties tijdens de foetale periode op de vetstofwisseling. Door zwangere muizen op een eiwitarm dieet te zetten, onderzocht Van Meer de stofwisseling van de nakomelingen. Het dieet tijdens de zwangerschap bleek geen effect te hebben op het transport van cholesterol van moeder naar foetus in muizen, of op de vetstofwisseling in de foetus in de laatste fase van de zwangerschap. › lees verder

Nieuwe onderzoeksmethode biedt asielkinderen houvast in procedure

Promotie Elianne Zijlstra › persbericht

Nieuwe Cryogene Ionenvanger remt hoogenergetische ionen af

Promotie Manisha Ranjan › lees verder

Warmtegeleiding optisch meten

Promotie Marian Otter › lees verder

Sterpopulaties in dwergmelkwegstelsels

Promotie Mark den Brok › lees verder


Oratie

Bruggen bouwen in de genetica, van patiënt naar genoom en weer terug

Sinds kort is het mogelijk om alle erfelijke informatie van patiënten met één test te onderzoeken. In haar oratie gaat prof.dr. Conny van Ravenswaaij-Arts in op de enorme mogelijkheden die dat biedt voor de diagnostiek van kinderen met een ontwikkelingsachterstand. › lees verder


Diversen

‘Banken moeten klant weer centraal stellen’

In opdracht van de Monitoring Commissie Code Banken publiceerde marketing hoogleraar Peter Verhoef van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG een openbaar wetenschappelijk artikel met aanbevelingen. Waarom is de klant centraal stellen zo belangrijk en hoe kunnen banken dit aanpakken? Welke dilemma’s zijn er? Topbestuurders van Nederlandse banken, zoals Gerrit Zalm van ABN AMRO reageren overwegend positief op zijn artikel. › lees verder

Schat aan historische gegevens voor iedereen beschikbaar

De gegevens uit de Deense Sonttolregisters over de 18de eeuw zijn vanaf 16 mei online voor iedereen beschikbaar. Zij staan in de database ‘Sonttolregisters online’ op de website www.soundtoll.nl. Op 16 mei geven onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en Tresoar een demonstratie van de nieuwe gebruiksmogelijkheden die de site biedt aan professionele onderzoekers en amateurs. De registers bieden een schat aan informatie over scheepvaart en economie in eerdere eeuwen. N.B. In het vanmorgen verstuurde persbericht stond een verkeerd telefoonnummer. Dit is op de website aangepast › persbericht

In Beeld: Theunis Piersma n.a.v. jubileumcongres Wereld Natuur Fonds

Met een multimediaal verhaal over de grutto opende hoogleraar Theunis Piersma het jubileumcongres van het Wereld Natuur Fonds. › lees verder


Personalia

Nomdo Jansonius hoogleraar Oogheelkunde

Dr. N.M. Jansonius is per 1 april 2012 benoemd tot hoogleraar Oogheelkunde, i.h.b. op het gebied van glaucoom, bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zijn onderzoek richt zich onder andere op de een belangrijk thema binnen Healthy Ageing, namelijk het toepassen van glaucoomrichtlijnen bij ouderen en de doelmatigheid ervan (de discrepantie tussen glaucoomrichtlijnen en het uitgevoerde beleid). Ook zal Jansonius het optisch onderzoek binnen de oogheelkunde verder verdiepen. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen

Hanze Lezing: Noord-Europa als rolmodel. Het succes van menselijke ondernemingen

14 mei 2012 › lees verder

CMRS congres

Over schurken en helden

29 mei 2012

Studenten van de research master Classical, Medieval and Renaissance Studies (CMRS) aan de Rijksuniversiteit Groningen organiseren jaarlijks een congres. Het thema is de creatie van helden en schurken, van de oudheid tot de vroegmoderne tijd. Het congres zal afgesloten worden met een keynote lezing van Olivier Hekster, hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en specialist op het gebied van de rol van ideologie in de Romeinse oudheid. › lees verder

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws