Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Nico Kwakman: 'Eis Volkert van der G. hele straf laten uitzitten niet reëel'

10 mei 2012
Ruim 27.000 Nederlanders willen dat de moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der G., zijn hele straf moet uitzitten. Zij ondertekenden de petitie van de ou-chauffeur van Fortuyn tegen zijn voorwaardelijke vrijlating. De eis om Van der G. zijn hele straftijd uit te laten zitten is niet reëel, zegt strafrechtdeskundige mr. dr. N.J.M. Kwakman in de Volkskrant van 10 mei 2012 en in NRC-Handelsblad van 11 mei 2012.
Laatst gewijzigd:25 oktober 2019 10:17

Meer nieuws