Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Mr.dr. Kees de Vey Mestdagh: ‘Censuur verdwijnt van internet, zoals plofkip uit de supermarkt’

02 mei 2012

Terwijl westerse consumenten elkaar onbekommerd berichtjes sturen met Facebook en Twitter, misbruiken autoritaire regimes diezelfde applicaties om hun bevolking te bespioneren en te onderdrukken. Uiteindelijk verandert het internet de wereld in één grote bewakingsstaat, zeggen sceptici. Onzin, stelt Kees de Vey Mestdagh, IT-jurist aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Door verspreiding van kennis en technische standaards, zal het internet de vrijheid wereldwijd vergroten. Censuur zal van het internet verdwijnen, zoals nu de plofkip uit de supermarkt verdwijnt.’

Veel internetgebruikers in westerse landen staan er niet bij stil. Maar dat zij zich zo vrij kunnen bewegen op internet, is bepaald niet vanzelfsprekend. Een ruime meerderheid van de meer dan twee miljard aansluitingen wereldwijd wordt bewaakt en gecensureerd. Zo levert een zoekopdracht in China alleen door de overheid goedgekeurde resultaten op. Hiervoor wordt technologie gebruikt die door westerse bedrijven, zoals tot voor kort Google, wordt geleverd. En de controle door overheden neemt toe, zeggen zowel verontruste sceptici als voorvechters van vrijheid op het internet. Niet lang geleden zwichtte de Canadese firma Blackberry voor de druk van de Indiase overheid om toegang te verschaffen tot het dataverkeer van haar Indiase klanten.

Bedrijven bewaken marktaandeel

Maar angst voor overheersing van het internet door overheden of bedrijven is niet nodig, stelt IT-jurist Kees de Vey Mestdagh aan de vooravond van een vanuit Groningen georganiseerde trans-Atlantische conferentie in Washington en Brussel over online vrijheid. ‘Steeds meer bedrijven zien in dat gedrag zoals dat van Blackberry in India uiteindelijk contraproductief is. Grote firma’s als Google en Microsoft spreken onderling al af om verantwoordelijk te ondernemen. Technologie leveren waarmee de Iraanse overheid haar burgers bewaakt? We doen het niet, zeggen steeds meer bedrijven, mede door de controverse rond de levering van informatietechnologie door Nokia Siemens aan Iran. Laat de concurrent daar zijn imago en zijn marktaandeel maar mee verspelen.’

Machteloze overheden

In de VS wordt al jaren gewerkt aan de introductie van de Global Online Freedom Act (GOFA), een wet die Amerikaanse bedrijven verbiedt internettechnologie die gebruikt kan worden voor censuur of surveillance te leveren aan repressieve regimes. De Vey Mestdagh: ‘Dit soort wetgeving valt absoluut te prijzen. Toch zullen overheden en internationale organisaties moeten erkennen dat het internet niet van bovenaf te reguleren valt. Het kent immers geen centrale organisatie, die men wetten en regels kan opleggen. Uiteindelijk zullen stakeholders van het internet – behalve bedrijven, non-gouvernementele organisaties en internetgebruikers overigens ook overheden – samen voor regulering moeten zorgen.’

Welbegrepen eigenbelang…

Bedrijven én overheden zullen de vrijheid van het internet uit welbegrepen eigenbelang stimuleren, voorziet De Vey Mestdagh. ‘Bedrijven zien in dat ze hun imago en hun winst op het spel zetten als ze de internetvrijheid aantasten. Censuur zal van het internet verdwijnen, zoals nu de plofkip uit de supermarkt verdwijnt, zou je kunnen zeggen: doordat bedrijven en consumenten beter ingelicht raken en een verantwoorde keus willen maken. Maar ook overheden zullen het belang van een vrij internet onderkennen. Wetenschappelijk onderzoek wijst er op dat internetcensuur de economische ontwikkeling van landen ernstig schaadt. Hoe verder dergelijke inzichten zich verspreiden, hoe vrijer het internet zal worden.’

…en technische vindingen

Behalve van de verspreiding van kennis, verwacht De Vey Mestdagh veel van nieuwe technische standaards. ‘Nu nog kunnen overheden telecombedrijven dwingen om communicatie af te luisteren en de gegevens af te staan. Het wachten is op technologie die afluisteren standaard onmogelijk maakt. De benodigde versleutelingstechnieken bestaan al. Zodra westerse bedrijven die standaards invoeren, zullen bouwers wereldwijd daarin meegaan, domweg omdat ze toegang tot westerse markten willen behouden. Zo leidt de vrije markt uiteindelijk ook tot vrijheid op internet. De menselijke drang tot vrijheid valt niet te stuiten, daar ben ik van overtuigd. Zelfs niet door dictatoriale en repressieve regimes.’

Curriculum vitae

Mr.dr. Kees de Vey Mestdagh doceert Recht en ICT aan de Rijksuniversiteit Groningen en is oprichter en hoofd van de afdeling Recht en ICT van de RUG. Deze afdeling biedt voor Nederland unieke bachelor- en masteropleidingen op het kruisvlak van technologie en rechtswetenschap. De Vey Mestdagh publiceert op het gebied van ICT-gerelateerde rechtsvragen, Internet Governance en de Normatieve toepassing van ICT. De door hem geïnitieerde conferentie over online vrijheid gaat op 10 mei van start in Washington, en krijgt op 14 mei een vervolg in Brussel. Meer informatie op www.globalonlinefreedom.org

Laatst gewijzigd:28 november 2017 16:55
printView this page in: English

Meer nieuws